Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Γ2)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Γ2) / Teaching Greek as a second/foreign language
ΚωδικόςΠ3022
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνα Ηλιοπούλου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018163

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (2011-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 60
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινό/Εαρινό-6
ΠαιδαγωγικήΥποχρ. Κατ΄ Επιλογήν ΚατεύθυνσηςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Γ2)
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600189975
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 701 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Είναι ικανοί να διδάξουν την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα 2. Γνωρίζουν τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις και τη συναφή μεθοδολογία στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας είτε συμβατικά είτε εξ αποστάσεως 3. Αντιμετωπίζουν πρακτικά ζητήματα διδασκαλίας και θα διαχειρίζονται την τάξη της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 4. Διακρίνουν βάσει επιστημονικών κριτηρίων την ποιότητα των προσφερόμενων πηγών και υλικών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 5. Χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τύπους διδασκαλίας και αξιολόγησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα δομείται σε θεματικές ενότητες οι οποίες κατανέμονται ως εξής: Ενότητα 1: Πρώτη - δεύτερη γλώσσα (ομοιότητες - διαφορές) Ενότητα 2: Διγλωσσία Ενότητα 3: Θεωρίες Μάθησης Γ2 Ενότητα 4 – Παράγοντες επιτυχούς εκμάθησης Γ2: Ηλικία-Έφεση-Κίνητρα-Στρατηγικές Ενότητα 5 – Το κατάλληλο πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας της Γ2: διδακτικές μέθοδοι και προσεγγίσεις (α΄μερος) Ενότητα 6 – Η χρήση (αυθεντικών) υλικών κατά το σχεδιασμό μαθήματος: παιχνίδι, τραγούδι, παραμύθι Ενότητα 7 - Η αξιοποίηση της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας Ενότητα 8 – Διδασκαλία γλωσσικών δεξιοτήτων, λεξιλογίου & γραμματικής Ενότητα 9 – Αξιολόγηση και οργάνωση διδακτικού υλικού Ενότητα 10 – Η αξιολόγηση των διδασκομένων την ελληνική ως Γ2 μαθητών Ενότητα 11– Σχεδιασμός κριτηρίων αξιολόγησης για τις προσληπτικές και παραγωγικές δεξιότητες
Λέξεις Κλειδιά
Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης, θεωρίες μάθησης δεύτερης γλώσσας, Μοντέλα διδασκαλίας και αξιολόγησης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1004
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,8
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις, εργασία
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σπυριδούλα Μπέλλα (2011). Η δεύτερη Γλώσσας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σακελλαρίου Αγγελική (2000). Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας. Αθήνα:Εκδόσεις Γρηγόρη Σκούρτου, Ε., Κούρτη-Καζούλλη, Β., Σελλά-Μάζη, Ε., Χατζηδάκη, Α., Ανδρούσου, Α., Ρεβυθιάδου, Α., Τσοκαλίδου, Π., 2016. Διγλωσσία & Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-10-2020