ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ-ΜΙΚΡΟΤΕΧΝΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ-ΜΙΚΡΟΤΕΧΝΙΑ / BYZANTINE SCULPTURE - MINIATURE ART
ΚωδικόςΑΒΥ603
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280007546

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ-ΜΙΚΡΟΤΕΧΝΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600189980
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΑΒΥ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Συνιστάται να μην επιλέγεται, αν δεν έχει κατοχυρωθεί το ΙΑΕ 101.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Εξοικείωση των φοιτητών με την υλική παραγωγή γλυπτικής στο χώρο της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και των περιοχών που εξαρτώνται πολιτιστικά από αυτήν, στους εξής τομείς: του αρχιτεκτονικού αναγλύφου, της εικονιστικής πλαστικής και της μικροτεχνίας- μεταλλοτεχνίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εβδομάδα #1 . Αρχιτεκτονική Γλυπτική. . Το μάρμαρο, η προέλευση και η κατεργασία του. Εβδομάδα #2 Η εξέλιξη στην παραγωγή των αρχιτεκτονικών μαρμάρων από το τέλος της Αρχαιότητας στον Μεσαίωνα Βάσεις: Τα μέρη της αττικής-ιωνικής βάσης Το ιωνικό κιονόκρανο Το ιωνικό κιονόκρανο με συμφυές επίθημα Εβδομάδα #3 Το κορινθιακό κιονόκρανο Εβδομάδα #4 Η εξέλιξη της παραγωγής ανάγλυφων αρχιτεκτονικών μελών στους «σκοτεινούς χρόνους» Εβδομάδα #5 Κοσμήτες - Θωράκια Εβδομάδα#6 Θωράκια της Μέσης Βυζαντινής περιόδου Εβδομάδα #7 Εικονιστική πλαστική – H όψιμη αρχαιότητα (Πρωτοβυζαντινή περίοδος) Εβδομάδα #8 Α. «Ραβεννατικές» σαρκοφάγοι Β.Το τέλος της κλασικής παράδοσης Εβδομάδα #9 Βυζαντινή εικονιστική γλυπτική Εβδομάδα #10 Η ελεφαντουργία στην Ύστερη Ρωμαϊκή και την Βυζαντινή περίοδο. Εβδομάδα #11 Ελεφαντοστά της Mέσης Βυζαντινής περιόδου Εβδομάδα #12 Μεταλλοτεχνία της ύστερης Αρχαιότητας και της Βυζαντινής περιόδου Εβδομάδα #13 Μεταλλουργία της Μέσης και Ύστερης Βυζαντινής περιόδου
Λέξεις Κλειδιά
Βυζαντινή εποχή, Βυζαντινή γλυπτική, Βυζαντινή μικροτεχνία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με διαλέξεις και με τη χρήση εποπτικού υλικού (προβολή εικόνων και κειμένων σε Power-point). Οι εικόνες σχολιάζονται από τον διδάσκοντα. Οι φοιτητές καλούνται να σχολιάσουν και να συγκρίνουν το εποπτικό υλικό.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις652,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων112.53,8
Εξετάσεις2.50,1
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος, από την ανταπόκριση των φοιτητών σχηματίζεται εικόνα για την κατανόηση των πληροφοριών: 20%. Γραπτή εξέταση: 80% Κατά την εξέταση θα διερευνηθεί όχι μόνο η απόκτηση των γνώσεων αλλά και η κατανόησή τους. Για το λόγο αυτό η παρακολούθηση του μαθήματος –μολονότι όχι υποχρεωτική— κρίνεται απαραίτητη.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
E. Kitzinger, Byzantine Art in the Making, 1977, σε μετάφραση Στέλλας Παπαδάκη – Εκλαντ, Η Βυζαντινή τέχνη εν τω γενέσθαι, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2001.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Εξόρυξη-εμπορία μαρμάρου: • P. Pensabene, Marmi antichi: problemi d’impiego, di restauro e d’identificazione. ‘L’ Erma’ di Bretschneider, 1985. • P. Pensabene, Marmi antichi II: cave e tecnica di lavorazione. ‘L’ Erma’ di Bretschneider, 1998.P. Pensabene (ed.) Le vie del marmo. Roma 1994. • J. B. Ward-Perkins, Quarrying in antiquity: technology, tradition and social change. Oxford UP, 1972. • Αρχιτεκτονική γλυπτική: • W.E. Betsch, The history, production and distribution of the Late Antique capital in Constantinople (Diss), Ann Arbor, 1977. • Α. Effenberger- H.G. Severin, Das Museum fuer Spaetantiken und Byzantinische Kunst Berlin. Mainz, 1992. • Deichmann, F. W., Ravenna, Hauptstadt der spaetantiken Abendlandes Wiesbaden, 1969-89. • Dennert, M., Mittelbyzantinische Kapitelle Bonn, 1997. • Grabar, A., Sculptures Byzantines de Constantinople, (IVe- Xe siecle). Paris, 1963. • Grabar, A., Sculptures Byzantines du Moyen Age, II (XIe-XIVe siecle). Paris, 1976. • Μπούρα, Λ. Ο γλυπτός διάκοσμος του ναού της Παναγίας στο μοναστήρι του Οσίου Λουκά. Αθήνα, 1980. • Μπούρας, Χ., Η βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική στην Ελλάδα. Αθήνα 2001. • Μπούρας, Χ., Μπούρα, Λ., Η ελλαδική ναοδομία κατά τον 12ο αιώνα. Αθήνα, 2002. • Παζαράς, Θ. Ανάγλυφες σαρκοφάγοι και επιτάφιες πλάκες της Μέσης και Ύστερης Βυζαντινής περιόδου στην Ελλάδα, Αθήνα 1988. • Παζαράς, Θ. Τα βυζαντινά γλυπτά του καθολικού της Μονής Βατοπεδίου, Θεσσαλονίκη 2001. • Vas. Vemi, Les chapitaux ioniques a imposte de Grece a l’epoque paleochretienne (Suppl. BCH) Paris, 1989. • Θ. Παζαράς, Τα βυζαντινά γλυπτά του καθολικού της Μονής Βατοπεδίου, Θες/κη • La Sculpture Byzantine,VIIIe-XIIe siecles. Ecole francaise d’Athenes. Paris, 2008. • J.-P. Sodini, La sculpture architecturale a l’epoque paleochr. en Illyricum. Πρακτικά του 10ου Διεθνούς συνεδρίου χριστιανικής αρχαιολογίας, Θες/κη- Βατικανό 1984. • Catherine Vanderheyde, La sculpture architecturale Byzantine dans le theme de Nikopolis du Xe au debut du XIIIe siecle (Epire, Etolie-Acarnanie et Sud de l’Albanie). Bulletin de Correspondence Hellenique, BCH Supplement 45, 2005. • Εικονιστική γλυπτική: • Α. Effenberger- H.G. Severin, Das Museum fuer Spaetantiken und Byzantinische Kunst Berlin. Mainz, 1992. • E. Evans, e.a., The Glory of Byzantium: art and culture of the middle Byzantine era. New York, 1997. • J. Beckwith, Early Christian and Byzantine art. Penguin: London, 1970. • Μ. Βασιλάκη (επιμ.), Μήτηρ Θεού: απεικονίσεις της Παναγίας στη Βυζαντινή τέχνη. Αθήνα (Μουσείο Μπενάκη), 2000. • R. Cormack, M. Vassilaki (eds.), Byzantium 330-1453, Royal Academy of Arts, London 2008. • Ελεφαντοστά- Μεταλλοτεχνία • J. Beckwith, Early Christian and Byzantine art. Penguin: London, 1970. • J. Buckton, Byzantine enamel and the West, Byzantinische Forschungen 13, 1988, 235-244, plates I-XXIII. • J. Buckton, Byzantium: Treasures of Byzantine art and culture from British collections. London 1994. • R. Cormack, M. Vassilaki, Byzantium, 330-1453. London-New York, 2008. • E. Evans, e.a., The Glory of Byzantium: art and culture of the middle Byzantine era. New York, 1997. • J. Lowden, Early Christian and Byzantine Art. Phaidon: London, 1997. • Μ. Βασιλάκη, Μήτηρ Θεού: απεικονίσεις της Παναγίας στη Βυζαντινή τέχνη. Αθήνα (Μουσείο Μπενάκη), 2000.
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-10-2020