ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΓΗΡΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΓΗΡΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ / Complex Removable Prosthodontic Rehabilitations and Geriatric Prosthodontics
Κωδικός145
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΟδοντιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑργύριος Πισιώτης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID240000518

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΓΗΡΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600190501
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σύνθετες Κινητές Προσθετικές Αποκαταστάσεις (Χειμερινό εξάμηνο) Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα γνωρίζει τόσο σε επίπεδο διάγνωσης και σχεδιασμού θεραπείας όσο και σε επίπεδο κλινοκοεραστηριακών τεχνικών τις προϋποθέσεις κατασκευής συνθέτων κινητών προσθετικών αποκαταστάσεων όπως οι άμεσες ολικές οδοντοστοιχίες, οι οδοντικά στηριζόμενες ολικές επένθετες οδοντοιστοιχίες,οι μερικές οδοντοστοιχίες σεε συνδυασμό με ακίνητη προσθετική αποκατάσταση και συνδέσμους ακριβείας ή ημιακριβείας οι διάφοροι τύποι των κινητών επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων, όπως η επένθετη επιεμφυτευματική οδοντοστοιχία της κάτω γνάθου με δύο εμφυτεύματα, οι επένθετες επιεμφυτευματικά στηριζόμενες οδοντοστοιχίες με τρία ή τέσσερα ή και περισσότερα εμφυτεύματα στην άνω ή την κάτω γνάθο και τέλος οι ακήνητες υβριδικές οδοντοστοιχίες. Γηροδοντοπροσθετική (Εαρινό Εξάμηνο) Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής γνωρίζει τις διαφοροποιήσεις του ηλικιωμένου ασθενή απο τον ενήλικο πληθυσμό και τις διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις που μπορεί να εφαρμόζει όσον αφορά το σχέδιο θεραπεία και την αποκατάσταση των ασθενών αυτών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αναπτύσσεται σε δυο εξάμηνα, στο Ζ (χειμερινό) και Η (εαρινό). Στο Ζ εξάμηνο με τίτλο: "Σύνθετες Κινητές Προσθετικές Αποκαταστασεις" με υπέυθυνο τον καθ. Α. Πισιώτη και στο Η εξάμηνο με τίτλο:"Γηροδοντοπροσθετική" με υπέυθυνο την καθ. Β. Αναστασιάδου. Τα δύο αυτά μαθήματα συνεξετάζονται σε μια εξέταση που γίνεται στο Η εξάμηνο. Σύνθετες Προσθετικές Αποκαταστάσεις Σκοπός: Κύριος σκοπός του θεωρητικού μαθήματος είναι η θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών στις αρχές που διέπουν την πραγματοποίηση των πιο εξειδικευμένων κινητών προσθετικών αποκαταστάσεων και σκοπός της κλινικής άσκησης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην κλινική κατασκευή των κινητών προσθετικών αποκαταστάσεων. Μάθημα: Γηροδοντοπροσθετική Σκοπός: Προετοιμασία των προπτυχιακών φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής για υψηλής ποιότητας παροχή προσθετικής αποκατάστασης και της προαπαιτούμενης θεραπείας σε ηλικιωμένους ασθενείς σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης όσον αφορά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τη συμπεριφορά όπως περιγράφεται στο προφίλ και τις ικανότητες του Ευρωπαίου οδοντιάτρου και τις συστάσεις του Π.Ο.Υ. Αντικείμενο (Στόχος): Η προετοιμασία των φοιτητών για την αντιμετώπιση ηλικιωμένων ασθενών με τη βοήθεια κάποιας ευρέως εφαρμοσμένης τεχνικής (δυναμικές τεχνικές: καταγραφή της ουδέτερης ζώνης, αντιγραφή, αντικατάσταση ολικών οδοντοστοιχιών με τροποποιήσεις οδοντοστοιχιών σε χρήση).
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1
Κλινική Άσκηση4
Σύνολο5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξετάσεις Πολλαπλής Επιλογής στο τέλος του εαρινού εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Κλινική Εξέταση Ασθενούς (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Άμεσες Οδοντοστοιχίες Π. Οικονόμου Κλινική Προπαιδεία Ολικών οδοντοστοιχιών Μέρος 9ο 1. Β. Αναστασιάδου, Ν. Καφαντάρης (2008) - Γηροδοντοπροσθετική. 2. Η. Καρκαζής, Γ. Πολυζώης, (2008) - Εισαγωγή στην Γηροδοντιατρική και Γναθοπροσωπική Προσθετική
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Επένθετες Οδοντοστοιχίες Ε. Διακογιάννη-Μορδοχάι (Σημειώσεις
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-09-2013