ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ / RETAIL MANAGEMENT AND LOGISTICS
Κωδικός03ΕΕ13
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚωστούλα Μαργαρίτη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000736

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600190806
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι να εξηγήσει τις αρχές, μεθόδους ανάλυσης και την στρατηγική των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης, να τονίσει τον ρόλο των επιχειρήσεων αυτών στην ανάπτυξη των αγορών και στην ανάπτυξη και οργάνωση του δικτύου διανομής. Με την προσέγγιση των μελετών περιπτώσεων (case studies)εξετάζονται εξειδικευμένες στρατηγικές μάρκετινγκ, καθώς και η καταλληλότητα τους, ανάλογα με τις περιστάσεις της αγοράς και τους στόχους της επιχείρησης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το λιανικό εμπόριο ένας από τους μεγαλύτερους και δυναμικότερους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας διανύει μια περίοδο δραματικών αλλαγών. Καινοτομικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες ανάπτυξης και διοίκησης και συνθέτουν την νέα γενιά των μεγαλύτερων και ισχυρότερων επιχειρήσεων του κλάδου. Παραδοσιακές επιχειρήσεις προσαρμόζονται στα δεδομένα ή αποχωρούν από την αγορά. Στα πλαίσια αυτά το μάθημα της Διοίκησης Λιανικού Εμπορίου και Δικτύου Διανομής εξετάζει τα παρακάτω: ΜΟΡΦΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τύποι Λιανικού Εμπορίου ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ανταγωνισμός– Κάθετη οργάνωση Στρατηγικές Ανάπτυξης Διεθνοποίηση Λιανικού Εμπορίου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Επιλογή και αξιολόγηση τοποθεσίας καταστήματος Σχεδιασμός και οργάνωση καταστήματος Ατμόσφαιρα Καταστήματος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Σηματοποίηση και Τοποθέτηση Τιμολόγηση ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Διοίκηση και Οργάνωση Εμπορεύματος Διανομή – Logistics Επιλογή και διαχείριση εμπορευμάτων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ CRM – Ανάπτυξη σχέσεων με τους πελάτες
Λέξεις Κλειδιά
Λιανική πώληση, περιβάλον επιχειρήσεων, χωροταξία καταστημάτων, διεθνοποίηση επιχειρήσεων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
ηλεκτρονική παρουσίαση ενοτήτων και εργασιών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Άσκηση Πεδίου
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές αξιολογούνται με βάση τις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου και με την προαιρετική εργασία (όσοι συμμετέχουν). Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να αξιολογηθούν τουλάχιστον με την βαθμολογική βάση (5). Ο βαθμός της εργασίας προσμετράται εφόσον έχει ικανοποιηθεί το παραπάνω κριτήριο.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Zentes, J., Morschett D. & Schramm-Klein H., "Στρατηγικό Μάνατζμεντ Λιανικών Πωλήσεων", εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα 2008.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Τζωρτζάκης, Κ., Τζωρτζάκη, Α., Μάρκετινγκ Λιανικού χονδρικού Εμπορίου, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα, 1998. - Bromley, R.D., Thomas, C., Retail Change: contemporary issues, UCL Press, 1993. - Dawson, J., Dupuis, M., European Cases in Retailing, Blackwell, 1999. - Oldfield, B., Schmidt, R., Clarke, I., Hart, C., Kirkup, M., Contemporary cases in Retail Operations Management, Macmillan, London, 2000. - Rosenbloom, B., Marketing Channels: a management view, The Dryden Press, 1995. - Stern, L.W., El-Ansary A., Marketing Channels, Prentice Hall, 1992 - Varley, R., Retail Product Management: buying and merchandising, Routledge, London, 2003.
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-06-2018