ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ / TRANSLATION IN THEORY AND PRAXIS: TRANSLATION OF TRANSLATOLOGICAL TEXTS
Τίτλος στα ΓερμανικάTHEORIE UND PRAXIS DER ÜBERSETZUNG: ÜBERSETZUNG ÜBERSETZUNGSWISSENSCHAFTLICHER TEXTE
ΚωδικόςΒΚ0284
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600020448

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 59
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600191250
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Εξοικείωση με τη μετάφραση μεταφρασεολογικών κειμένων. • Απόκτηση περαιτέρω μεταφρασεολογικών γνώσεων. • Εξοικείωση με τις αρχές συγγραφής επιστημονικών κειμένων. • Εξάσκηση στην ανάλυση κειμένων. • Εξοικείωση με τα στάδια της μεταφραστικής διαδικασίας. • Εξοικείωση με βασικές μεταφρασεολογικές έννοιες. • Εφαρμογή των μεταφραστικών στρατηγικών και τεχνικών. • Εξάσκηση στην ανάλυση και τεκμηρίωση των μεταφραστικών επιλογών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εισάγει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στη μετάφραση μεταφρασεολογικών κειμένων γερμανόφωνων θεωρητικών της μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα. Συγκεκριμένα, οι φοιτήτριες/φοιτητές εξασκούνται στην πρακτική της μετάφρασης εφαρμόζοντας όλα τα στάδια της μεταφραστικής διαδικασίας, από την ανάλυση της μεταφραστικής εντολής μέχρι και την επιμέλεια του τελικού κειμένου. Παράλληλα, οι φοιτήτριες/φοιτητές αποκτούν πρόσθετες θεωρητικές γνώσεις αναφορικά με τη γερμανόφωνη μεταφρασεολογία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών με τις αρχές συγγραφής επιστημονικών κειμένων στις δύο γλώσσες, όπως αυτές εφαρμόζονται στα μεταφρασεολογικά κείμενα.
Λέξεις Κλειδιά
μετάφραση, μεταφρασεολογία, επιστημονικά κείμενα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Μέσω της πλατφόρμας e-learning πραγματοποιούνται τα ακόλουθα: (α) κοινοποίηση υλικού μαθήματος, (β) ανακοινώσεις, (γ) υποβολή μεταφράσεων μέσω της πλατφόρμας με έλεγχο λογοκλοπής, (δ) επικοινωνία διδάσκουσας με φοιτήτριες/φοιτητές, (ε) διεξαγωγή τελικής εξέτασης, (στ) ανάρτηση βαθμολογίας.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις150,6
Σεμινάρια502
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301,2
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων100,4
Εκπόνηση μελέτης (project)301,2
Εξετάσεις150,6
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο τελικός βαθμός προκύπτει από την τελική γραπτή εξέταση (ή εργασία) στη μεταφραστική θεωρία και πράξη (αντιστοιχεί στο 80% του τελικού βαθμού), καθώς και από την ενεργή συμμετοχή στο μάθημα (αντιστοιχεί στο 20% του τελικού βαθμού). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική (επιτρεπτές έως 3 απουσίες).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Munday, Jeremy (2001/2004). Μεταφραστικές σπουδές. Θεωρίες και εφαρμογές. Μετάφραση: Άγγελος Φιλιππάτος. Αθήνα: Μεταίχμιο. Nord, Christiane (1997/2014). Η μετάφραση ως στοχευμένη δραστηριότητα: Εισαγωγή στις λειτουργικές προσεγγίσεις. Μετάφραση-προσαρμογή: Σίμος Π. Γραμμενίδης και Δέσποινα Δ. Λάμπρου. Αθήνα: Δίαυλος.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Delisle, Jean, Lee-Jahnke, Hannelore & Cormier, Monique C. (2008). Ορολογία της μετάφρασης. Πρόλογος-μετάφραση: Γεώργιος Φλώρος, επιστημονική επιμέλεια: Σίμος Π. Γραμμενίδης. Αθήνα: Μεσόγειος. Delisle, Jean, Lee-Jahnke, Hannelore & Cormier, Monique C. (1999). Terminologie de la traduction / Translation Terminology / Terminología de la traducción / Terminologie der Übersetzung. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-06-2022