ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ / ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
ΚωδικόςNGE-08-01
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Σταμέλος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40003000

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Πληροφορικής (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 104
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ745

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600191384
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Ιταλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις: Κατανόηση των βασικών εννοιών της καινοτομίας. Κατανόηση των βασικών εννοιών της επιχειρηματικότητας – Επιχειρηματικός Καμβάς, Επιχειρηματικό Πλάνο. Εκμάθηση μηχανισμών δημιουργίας καινοτόμων ιδεών από γνώσεις, εμπειρίες, δίκτυα επαφών, καθημερινά προβλήματα. Διαχείριση καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Εξειδίκευση στην τεχνολογική καινοτομία και επιχειρηματικότητα, έμφαση στο λογισμικό ως φορέα καινοτομίας. Ενημέρωση για τα διαθέσιμα εργαλεία χρηματοδότησης. Δεξιότητες: Επισκόπηση τεχνολογικών περιοχών από την οπτική γωνία της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Εντοπισμός, διερεύνηση και ανάπτυξη καινοτόμου ιδέας. Μετατροπή καινοτομίας σε επιχειρηματική ιδέα. Σχεδίαση και κατάρτιση επιχειρηματικού καμβά. Σχεδίαση και κατάρτιση επιχειρηματικού πλάνου. Εργασία σε ομάδες για τη δημιουργία επιχειρηματικής οντότητας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Έννοια της Καινοτομίας. Τρόποι ανάπτυξη καινοτομίας. Παραδείγματα καινοτόμων ιδεών. Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικό Πλάνο. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στις τεχνολογίες της πληροφορίας. Πρακτική εργασία με κατάρτιση επιχειρηματικού πλάνου.
Λέξεις Κλειδιά
Καινοτομία, Παραγωγή Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητα, Επιχειρηματικό Πλάνο, Χρηματοδότηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Οι διαλέξεις γίνονται με διαφάνειες. Υπάρχει συγκεντρωμένο ψηφιακό υλικό στην πλατφόρμα INNOENTRE που περιλαμβάνει video, courses, παρουσιάσεις, κλπ. Για την κατάρτιση επιχειρηματικών πλάνων χρησιμοποιείται λογισμικο ανοικτού κωδικα. Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται μέσω του e-learning του ΑΠΘ.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση13
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων25
Εκπόνηση μελέτης (project)42
Συγγραφή εργασίας / εργασιών16
Εξετάσεις15
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές αξιολογούνται με βάση μία βιβλιογραφική εργασία, ένα πλήρες επιχειρηματικό πλάνο που αναπτύσσουν σε ομάδες και δυνητικά υποβάλλουν σε διαγωνισμούς Ε&Κ και γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Καραγιάννης Η.Γ. –Μπακούρος Ι.Λ.( 2010)«Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. Θεωρία –Πράξη» Εκδόσεις Σοφία. 2.Πιπερόπουλος, Γ. Π. (2008). "Επιχειρηματικότητα, Καινοτοµία & Βusiness Clusters ", Β’ Έκδοση , Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. 3.Χατζηκωνσταντίνου, Γ., Γωνιάδης, Η. (2009) «Επιχειρηματικότητα και Καινοτοµία», Εκδόσεις Gutenberg.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Το Επιχειρηματικό Όραμα σε Business Plan, B.N. Κέφης, Π. Παπαζαχαρίου, Εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ, 2009 2. Επιχειρηματικότητα για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, D. Storey, F. Greene, I. Χασσίδ, Ε. Φαφαλιού, Εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ, 2011
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-10-2021