ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΥΕΛΙΚΤΗ ΜΑΘΗΣΗ / FLEXIBLE LEARNING
ΚωδικόςNET-07-02
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔιονύσιος Πολίτης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002955

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Πληροφορικής (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 87
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ745

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΥΕΛΙΚΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600191410
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Συνίσταται η παρακολούθηση των μαθημάτων Ἑπικοινωνία Ανθρώπου - Υπολογιστή᾽ και ᾽Συστημάτα Πολυμέσων᾽
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνωστικοί: Προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από νέα μαθησιακά περιβάλλοντα με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Ελαχιστοποίηση του κόστους παροχής διδασκαλίας. Απόκτηση πληροφοριών και γνώσεων στη διευρυμένη ζώνη ευέλικτης μάθησης. Αναβάθμιση της εικονικής τάξης διδασκαλίας στους άξονες της Οργανωτικής, Τεχνολογικής και Γνωστικής Ευελιξίας. Χρήση νέων μεθόδων διδασκαλίας, όπως η Εκπαιδευτική Διαδραστική Τηλεόραση. Δεξιότητες: Βελτιστοποίηση των περιβαλλόντων τύπου client-server για την παροχή διδασκαλίας στην ευέλικτη ζώνη με βάση τους δείκτες της Διδακτικής Απόστασης (Transactional Distance). Προγραμματισμός, συντήρηση και επέκταση στον ψηφιακό κόσμο υπολογιστικών συστημάτων, όπως οι φορητές και κινητές τεχνολογίες, που οι φοιτητές ως εκπαιδευόμενοι "Education Engineers" προωθούν στις τις διευρυμένες ζώνες της ευέλικτης μάθησης. Μετρήσεις, προσομοιώσεις, και εκτιμήσεις των δεικτών μάθησης σύμφωνα με τα μοντέλα που εφαρμόζονται.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η "ευέλικτη μάθηση" εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία του Διαδικτύου και των φορητών συσκευων (mobile devices) μπορεί να περιορίσει ή ακόμα και να εξαλείψει εμπόδια που τίθενται στη μάθηση. Το μάθημα εξοικειώνει τον φοιτητή με το αντικείμενο σταδιακά, ξεκινώντας με την παρουσίαση ενός γενικού εννοιολογικού πλαισίου για την ευέλικτη μάθηση, προχωρώντας στα "κλασσικά" θέματα της εκπαίδευσης από απόσταση και της τηλεκπαίδευσης (και ειδικότερα της τηλεκατάρτισης), και ολοκληρώνοντας με τα ειδικότερα ζητήματα των προσαρμοστικών εκπαιδευτικών συστημάτων καθώς και των συνεργατικών και εικονικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων του Διαδικτύου. Τέτοια είναι: e-Learning & m-Learning. Υπηρεσίες τηλεκατάρτισης. Υπηρεσίες επικοινωνίας & συνεργασίας στο Διαδίκτυο (ηλ. ταχυδρομείο, ομάδες συζήτησης, λευκοπίνακες, τηλετάξεις & εικονικές τάξεις, ηχο- & εικονοδιάσκεψη). Τέλος, παρουσιάζει μια σειρά από συνοπτικούς αλλά συνάμα στοχευμένους οδηγούς χρήσης σύγχρονων εργαλείων ανάπτυξης (α) δικτυακών τόπων, (β) ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, και (γ) χρήσης φορητών συκευών ως "πανταχου παρόντων" ενεργών βοηθημάτων μάθησης. Όσοι παρακολουθήσουν το μάθημα της "Ευέλικτης Μάθησης" επιτυχώς εξασφαλίζουν τις παρακάτω επαγγελματικές προοπτικές: - Αποκτούν, εφόσον βέβαια παρακολουθήσουν και ορισμένα ακόμα μαθήματα από το Τμήμα Πληροφορικής και την Φιλοσοφική Σχολή, τη "Βεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας" με όλες τις συνελκόμενες με αυτήν προνομίες για σταδιοδρομία στο χώρο της Εκπαίδευσης. - Γίνονται στην πράξη αυτό που αποκαλείται διεθνώς "Education Engineers". Δηλαδή ειδικοί στο να προγραμματίζουν, συντηρούν και επεκτείνουν στον ψηφιακό κόσμο τα υπολογιστικά συστήματα που προωθούν τις διευρυμένες ζώνες κάθε μορφής ευέλικτης μάθησης. - Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαδραστική διδασκαλία εξ αποστάσεως, ως βασικό συστατικό για τη μεταφορά των μαθημάτων στην εύελικτη ζώνη υπό τις παρούσες συνθήκες, που συνδέονται με τους περιορισμούς για τη διάδοση της νόσου Covid-19.
Λέξεις Κλειδιά
Μάθηση εξ Αποστάσεως, Αλληλεπίδραση με το Χρήστη, Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί, Φορητές Συσκευές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
 • Ηλεκτρονικά Τεστ
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρησιμοποιούνται τα εργαλεία του VLE MOODLE (http://elearning.auth.gr): -Ηλεκτρονικά Τεστ -Ηλεκτρονική υποβολή και παρουσίαση εργασιών μέσω Journal και Wiki -Συμμετοχική διαδικασία με χρήση Forum του VLE. Το μάθημα εφαρμόζει υβριδικό μοντέλο μάθησης σε ποσοστό 70% - 30%. Το 70% της ύλης παρουσιάζεται με τη μορφή κλασικής διδασκαλίας στο αμφιθέατρο και στο εργαστήριο. Από τους παρακολουθούντες απαιτείται η παρουσίαση βιβλιογραφικών εργασιών (2 τουλάχιστον) και ενός προγραμματιστικού project με γλώσσες και τεχνικές τάχιστης προτυποποίησης. Το 30% της διδασκαλίας γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα υποβοήθησης.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις24
Σεμινάρια3
Εργαστηριακή Άσκηση18
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων18
Πρακτική (Τοποθέτηση)3
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο3
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων3
Εκπόνηση μελέτης (project)52
Συγγραφή εργασίας / εργασιών20
Εξετάσεις3
Ηλεκτρονικά Τεστ4
Σύνολο151
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται ενδελεχώς ως εξής: Α Φάση: Με Διαμορφωτική Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των 12 πρώτων εβδομάδων, που περιλαμβάνει ηλεκτρονικά τεστ και παρουσίαση εργαστηριακών ασκήσεων και project (40% του τελικού βαθμού) Β Φάση: Με Συμπερασματική Αξιολόγηση, κατά τις εβδομάδες 13 - 15, που περιλαμβάνει γραπτή εξέταση και δημόσια παρουσίαση του τελικού project. (60% του τελικού βαθμού)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ευέλικτη μάθηση με χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, των Στ. Δημητριάδη, Χ. Καραγιαννίδη, Αν. Πομπόρτση, Θρ. Τσιάτσου Εκδόσεις Τζιόλα, 2007, 330 σελ. ISBN 978-960-418-142-1
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Designing MLearning: Tapping into the Mobile Revolution for Organizational Performance, Clark Quinn, John Wiley & Sons, 2011, Language: English ISBN-10: 0470604484
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-10-2021