ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Η

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Η / Field Training H
ΚωδικόςGGN 872Υ
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑλέξανδρος Χατζηπέτρος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002626

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Η
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600192003
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 1) Ο φοιτητής εισέρχεται σε έναν εργοταξιακό χώρο κατασκευής ή και λειτουργίας ενός τεχνικού έργου, 2) Ο φοιτητής πλέον βλέπει σε πραγματική κλίμακα την σημασία της γεωλογικής-τεχνικογεωλογικής γνώσης στην κατασκευή και ασφάλεια των τεχνικών έργων, 3) ο φοιτητής μπορεί να αξιολογήσει και να αποκωδικοποιεί γεωλογικές γνώσεις (πετρολογία, λιθολογία, φύση υλικών, διαδικασίες αποσάθρωσης και εξαλλοίωσης, τεκτονικής εξέλιξης, μεταμόρφωσης, παλαιογεωγραφικής εξέλιξης) σε επίπεδο τεχνικογεωλογικής αξιολόγησης και εκτίμησης απαιτούμενων παραμέτρων για τον γεωτεχνικό σχεδιασμό, 4) εκτιμά τους γεωλογικούς κινδύνους σε επίπεδο φυσικών καταστροφών ή κατασκευών. ΣΕΡΒΙΑ (ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ) Κατανόηση βασικών αρχών της Νεοτεκτονικής. Σύνδεση θεωρίας και εφαρμογής στη Νεοτεκτονική. ΔΡΑΜΑ-ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟ (ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ) Κατανόηση της γεωλογικής δομής και της τεκτονικής παραμόρφωσης της μάζας της Ροδόπης. ΕΥΖΩΝΟΙ-ΣΚΡΑ (ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ) Κατανόηση του τρόπου ερμηνείας διαδοχικών παραμορφωτικών φάσεων στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τεχνικά έργα Η ημερήσια Άσκηση Υπαίθρου πραγματοποιείται σε τεχνικά έργα σε περιοχή της Μακεδονίας στα πλαίσια του Υποχρεωτικού Μαθήματος Τεχνική Γεωλογία. Η Άσκηση Πεδίου περιλαμβάνει την ευστάθεια γεωλογικών σχηματισμών σε ένα τεχνικό έργο (σήραγγες, τεχνητά ορύγματα, φράγματα). Ειδικότερα γίνεται ανάλυση πως από το γεωλογικό μοντέλο της συγκεκριμένης περιοχής (με τομές και χάρτες) προσδιορίζεται το μοντέλο της βραχομάζας (μηχανικές και υδραυλικές ιδιότητες) και στην συνέχεια εκτιμώνται όλοι οι μηχανισμοί αστοχίας για το συγκεκριμένο τεχνικό (ανάλογα με την φύση του και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του). ΣΕΡΒΙΑ (ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ) • Η ενεργός ρηξιγενής ζώνη του Αλιάκμονα. • Τμηματοποίηση ρηγμάτων. Το ενεργό τμήμα των Σερβίων. • Μορφολογικές και τεκτονικές ενδείξεις ενεργότητας. • Ο σεισμός του 1995 και οι επιφανειακές του εκδηλώσεις. • Εκτίμηση γεωλογικού κινδύνου λόγω ενεργών ρηγμάτων. ΔΡΑΜΑ-ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟ (ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ) • Τεκτονοστρωματογραφική διάρθρωση της Μάζας της Ροδόπης. • Αναγνώριση παραμορφωτικών δομών στην ύπαιθρο. • Σχετική χρονολόγηση τεκτονικών επεισοδίων. ΕΥΖΩΝΟΙ-ΣΚΡΑ (ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ) • Τεκτονοστρωματογραφική διάρθρωση της περιοχής. • Αναγνώριση και χρονολόγηση παραμορφωτικών δομών στην ύπαιθρο. • Σύνδεση παραμόρφωσης και μεταμόρφωσης. • Γεωτεκτονική εξέλιξη της περιοχής.
Λέξεις Κλειδιά
Τεχνικά έργα, γεωερευνητικό πρόγραμμα, Ιδιότητες εδάφους, βράχου, βραχομάζας, Ευστάθεια τεχνητών ορυγμάτων, Κατολισθήσεις, Σήραγγες, Φράγματα, Θεμελιώσεις Νεοτεκτονική, ενεργός τεκτονική, μορφοτεκτονική, τεχνικές εφαρμογές Μάζα Ροδόπης, τεκτονικές δομές, τεκτονοστρωματογραφία Ορογενετικές θεωρίες, τεκτονοστρωματογραφία, παραμορφωτικές φάσεις.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Άσκηση Πεδίου602
Σύνολο602
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο/Σύστημα αξιολόγησης ΜΟ.ΔΙ.Π.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-04-2020