ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ / Micropalaeontology
ΚωδικόςGGG 429Ε
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΕυαγγελία Τσουκαλά
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001737

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600192013
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1) Ο φοιτητής να αναγνωρίζει τις βασικές αρχές και νόμους που διέπουν την Μικροπαλαιοντολογία. 2) να διακρίνει τις κύριες ομάδες μικροαπολιθωμάτων, τον τρόπο που εξελίχθηκαν στον χρόνο, τις οικολογικές προτιμήσεις και τον τρόπο ζωής και την περιβαλλοντική τους σημασία. 3) να συσχετίζει την εξέλιξη των μικροοργανισμών με τις γεωλογικές-γεωμορφολογικές, περιβαλλοντικές και κλιματολογικές αλλαγές στην ιστορία του πλανήτη, και τη σημασία τους ως βιοστρωματογραφικούς δείκτες. 4) να αποκτήσει δεξιότητες στις τεχνικές δειγματοληψίας, στις εργαστηριακές τεχνικές επεξεργασίας δειγμάτων, στις τεχνικές οπτικής και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας, όπως και στη διαλογή, αναγνώριση, περιγραφή, προσδιορισμό και ταξινόμηση μικροαπολιθωμάτων. 5) να γνωρίζει τη χρήση των μικροαπολιθωμάτων και το ρόλο τους στη γεωλογία/στρωματογραφία, στη συμβολή στην ιζηματογένεση, όπως και την αξιοποίηση και σύνθεση των μικροπαλαιοντολογικών δεδομένων στην επίλυση γεωλογικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων είτε ατομικά είτε ομαδικά.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
•Εισαγωγή στην Μικροπαλαιοντολογία, Ιστορική Εξέλιξη της Μικροπαλαιοντολογίας, Είδη και βασικές ομάδες Μικροαπολιθωμάτων, Τρόπος ζωής μικροοργανισμών •Τρηματοφόρα: βενθονικά, πλαγκτονικά, Οστρακώδη, Κοκκολιθοφόρα, Ακτινόζωα, Διάτομα, Πυριτομαστιγοφόρα, Δινομαστιγωτά, Κωνόδοντα •Μορφολογία και ταξινόμηση μικροαπολιθωμάτων •Εξέλιξη και στρωματογραφική εξάπλωση/βιοστρωματογραφία των μικροαπολιθωμάτων •Περιβαλλοντική Μικροπαλαιοντολογία, παλαιοπεριβαλλοντική/παλαιοκλιματική ανασύσταση και ερμηνεία, συμβολή στην ιζηματογένεση •Εφαρμοσμένη Μικροπαλαιοντολογία •Παραδείγματα γεωπεριβαλλοντικών εφαρμογών από τον Ελληνικό χώρο
Λέξεις Κλειδιά
Μικροπαλαιοντολογία, Συστηματική, Εξέλιξη, Τρηματοφόρα, Βιοστρωματογραφία, Παλαιοοικολογία /Παλαιοπεριβάλλον
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
1) Το σύνολο των παραδόσεων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος 2) Ο διδάσκων επικοινωνεί με τους φοιτητές μέσω email και Facebook 3) Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΜΟ.Δ.ΙΠ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις260,9
Εργαστηριακή Άσκηση391,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων60,2
Εκπόνηση μελέτης (project)80,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών80,3
Εξετάσεις30,1
Σύνολο903
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο ΜΟ.ΔΙ.Π.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Μικροπαλαιοντολογία και Γεωπεριβάλλον, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22769096, Έκδοση: 1η/2012, Συγγραφείς: Τριανταφύλλου Μαρία, Δήμιζα, ISBN: 978-960-508-058-7,Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ε. Τσουκαλά, Σημειώσεις Μικροπαλαιοντολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2009, σελ. 186. Μ.Δ. Δερμιτζάκης, Ε. Γεωργιάδου-Δικαιούλια, Εισαγωγή στη Θαλάσσια Mικροπαλαιοντολογία, 1985, σελ. 712.
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-04-2020