ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / Geological Data Analysis
ΚωδικόςGGP 433E
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΠαναγιώτης Τσούρλος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001788

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600192052
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές 1.Θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις βασικές αρχές και εφαρμογής επιλεγμένων αριθμητικών μεθόδων 2.Θα μπορούν να επιλέγουν τεχνική αριθμητικής επεξεργασίας με βάση το γεωλογικό πρόβλημα που καλούνται να επιλύσουν. 3. θα αποκτήσουν βασικές δεξιότητες συγγραφής κώδικα σε γλωσσα Matlab ώστε να εφαρμόσουν στην πράξη τη θεωρία
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Αντικείμενο του μαθήματος, τύποι γεωλογικών δεδομένων, διαδικασία ανάλυσης των γεωλογικών δεδομένων. • Διαδικασίες φιλτραρίσματος. Φίλτρα εξομάλυνσης – διαφορικά φίλτρα. Τάξη φίλτρου, εφαρμογή κινούμενων φίλτρων, αποτέλεσμα φιλτραρίσματος. Παραδείγματα εφαρμογής σε θορυβώδη δεδομένα, εφαρμογή για ανάδειξη μεταβολών. • Πολυωνυμική παλινδρόμηση σε γεωλογικά δεδομένα. Επιλογή πολυωνύμου, εκτίμηση προσαρμογής. Ισοκατανομή δεδομένων. • Γεωστατιστική ανάλυση δεδομένων. Βασικές στατιστικές έννοιες. Χωρική συμμεταβλητότητα, χωρική συσχέτιση. • Παρεμβολή σε μια διάσταση. Τεχνικές παρεμβολής (πλησιέστερου γειτονικού σημείου, γραμμική, πολυωνυμική, σφήνες κ.α.) πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, παραδείγματα εφαρμογής. • Παρεμβολή σε δυο διαστάσεις. Τεχνικές παρεμβολής, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Εφαρμογή πίνακα συμμεταβλητότητας στην κατασκευή χαρτών. Παραδείγματα εφαρμογής. • Φασματική ανάλυση. Βασικές έννοιες,, συχνότητα δειγματοληψίας, διαγράμματα φάσματος συχνοτήτων και εφαρμογή τους σε περιοδικά μεταβαλλόμενα δεδομένα. Σχεδιασμός και εφαρμογή φασματικών φίλτρων. Διάρθρωση και ύλη εργαστηρίων Τα εργαστήρια του μαθήματος περιλαμβάνουν εφαρμογή των μεθόδων που διδάσκονται στη θεωρία με συγγραφή κώδικα στη γλώσσα Matlab. Ζητείται από του φοιτητές να γράψουν κώδικα Matlab ο οποίος να αναλύει πραγματικά γεωδεδομένα με βάση τις τεχνικές που διδάσκονται στη θεωρία και να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα. Ειδικότερα τα εργαστήρια περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ασκήσεις με εφαρμογή των παρακάτω μεθόδων: Φίλτρα εξομάλυνσης, διαφορικά φίλτρα, πολυωνυμική παλινδρόμηση και ισοκατανομή δεδομένων, υπολογισμός σχέσης συμμεταβλητότητας και χωρική συσχέτιση, παρεμβολή σε μια διάσταση, παρεμβολή σε δυο διαστάσεις και κατασκευή χάρτη, φασματική ανάλυση (FFT) δεδομένων και εφαρμογή φίλτρων.
Λέξεις Κλειδιά
Γεωλογικά δεδομένα, αριθμητικές μέθοδοι, Matlab, ανάλυση δεδομένων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
1)Το σύνολο των παραδόσεων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος 2)Ο διδάσκων επικοινωνεί με τους φοιτητές μέσω email και facebook
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις592,0
Εργαστηριακή Άσκηση581,9
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1204
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
• Γραπτή τελική Εξέταση με συνδυασμό ερωτήσεων σύντομης και εκτεταμένης απάντησης. (Συμπερασματική) • Γραπτή τελική εξέταση σε Η/Υ με αντικείμενο τη συγγραφή κώδικα για την επεξεργασία των δεδομένων (Συμπερασματική) • Αντίστοιχη προφορική εξέταση για φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες. • Ενδιάμεση γραπτή εξέταση με ερωτήσεις σύντομης και εκτεταμένης απάντησης και απαίτηση συγγραφής κώδικα εφαρμογής σε Η/Υ (Συμπερασματική).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕ ΤΟ MATLAB, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 21379, Έκδοση: 1η/2010 Συγγραφείς: CLEVE B. MOLER, ISBN: 978-960-461-371-7, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
MATLAB and Design Recipes for Earth Sciences: How to Collect, Process and Present Geoscientific Information. H. Trauth, Martin, Sillmann, Elisabeth. ISBN 978-3-642-32544-1, 2013. Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-04-2020