ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ (2)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ (2) / Field Exercises
ΚωδικόςGGN 899Ε
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑντώνιος Κορωναίος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002555

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ (2)
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600192061
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται ότι θα: • Αναγνωρίζουν τα προϊόντα ηφαιστειακής δραστηριότητας • Κατανοούν τη σχέση τεκτονικής και μαγματισμού • Εξοικειωθούν με τα τεχνικογεωλογικά προβλήματα ηφαιστειακών πετρωμάτων • Κατανοούν τη γεωλογική δομή της Σαντορίνης και τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων πετρογραφικών τύπων • Συνδέσουν τη θεωρητική γνώση με πρακτικές εφαρμογές στην υπαίθρια έρευνα • Προσαρμοστούν στις συνθήκες πεδίου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Γεωλογία της Αττικοκυκλαδικής ζώνης, Γεωλογία Κυκλάδων • Προηφαιστειακό γεωλογικό υπόβαθρο της Σαντορίνης • Φάσεις Μινωικής έκρηξης, 1613 π.Χ. • Κύριες φάσεις Μινωικής, Ρίβα • Παλαιοέδαφος • Ευστάθεια πρανών • Ηφαιστειότητα Ακρωτηρίου, 2 Ma – 500 ka • Ρήγματα Ακρωτηρίου • Κώνοι σκωριών, 450 – 340 ka στην Κόκκινη παραλία • Ευστάθεια πρανών στην Κόκκινη παραλία • Αρχαιολογικός χώρος Ακρωτηρίου • Βλυχάδα (Μινωική έκρηξη, 1613 π.Χ., 4η φάση) • Περίσσα- Προ-ηφαιστειακό υπόβαθρο • Ρήγμα Φηρών • Νέα Καμένη (Λάβες Νέας Καμένης, 1570 – 1950) • Παλαιά Καμένη (Λάβες Παλαιάς Καμένης, 47 π.Χ. – 726 μ.Χ.) • Θηρασία (Παρατηρήσεις στα πρανή της καλδέρας) • Οία (Παρατηρήσεις στα πρανή της καλδέρας) • Σκάρος (Παρατηρήσεις στα πρανή της καλδέρας) • Σεισμικότητα ευρύτερης περιοχής – Δίκτυα – Σεισμός 1956 • Στρωματόλιθοι – Κολούμπο • Μικρός Προφήτης Ηλίας - Ηφαίστειο Περιστερίας, 530 – 430 Ka • Ρηξιγενής τεκτονική – Γραμμή Κολούμπου • Μεγάλο Βουνό (Κώνος σκωριών, 60 – 40 ka) • Οία – Αμμούδι Κόκκινος ιγκνιμβρίτης, 40 ka, Ρίβας – Λάβα – Σκωρίες • Οία Γουλάς - Ευστάθεια πρανών • Τέφρα έκρηξης Κολούμπο 1650 • Ακρωτήριο Κολούμπο -Δακτύλιοι τόφφων, 60 – 40 ka, Στρωματόλιθοι, Ρήγματα • Προφήτης Ηλίας - Ασβεστολιθικό υπόβαθρο, ανασκόπηση – γεωλογική τομή
Λέξεις Κλειδιά
Ηφαιστειολογία, Πετρολογία Πυριγενών Πετρωμάτων, Τεκτονική, Τεχνική Γεωλογία, Σεισμολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
1) Το σύνολο των παραδόσεων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος 2) Οι διδάσκοντες επικοινωνούν με τους φοιτητές μέσω email, πλατφόρμας e-learning και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 3) Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΜΟ.Δ.ΙΠ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις50,2
Άσκηση Πεδίου501,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών50,2
Σύνολο602
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο/Σύστημα αξιολόγησης ΜΟ.ΔΙ.Π
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις διδασκόντων
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-04-2020