ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ / THEATRE IN EDUCATION
ΚωδικόςΦΡ0202
ΣχολήΚαλών Τεχνών
ΤμήμαΘεάτρου
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΜυρτώ Πίγκου ρεπούση
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID120000727

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600192166
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 10 από τις 13 τρίωρες συναντήσεις που περιλαμβάνει το μάθημα, καθώς και να συμμετάσχουν σε τρεις πρακτική εφαρμογή σε σχολεία ή σε άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/ριες θα έχουν έρθει σε επαφή με τις πιο σημαντικές μορφές του Θεάτρου στην Εκπαίδευση και θα είναι σε θέση να συλλάβουν, σχεδιάσουν και εφαρμόσουν θεατροπαιδαγωγικές παρεμβάσεις/ προγράμματα στο σχολείο και σε άλλα εκπαιδευτικά πλαίσια.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βασικοί στόχοι του μαθήματος «Διδακτική: Το θέατρο στο σχολείο» είναι: Α. Να εισαγάγει τους φοιτητές στις μορφές του Θεάτρου/ Δράματος στην Εκπαίδευση (μεθοδολογίες, μορφές, εφαρμογές) και να τους εξοικειώσει με αυτές έτσι ώστε να τις χρησιμοποιούν ενήμερα και ανάλογα με το εκάστοστε εκπαιδευτικό πλαίσιο, πρόγραμμα σπουδών και στόχο. Β. Να προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να σχεδιάσουν μία ολοκληρωμένη θεατροπαιδαγωγική παρέμβαση και μετά από επίβλεψη και αναστοχασμό να έχουν την ευκαιρία να την εφαρμόσουν σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας. Στο μάθημα το Θέατρο στην Εκπαίδευση προσεγγίζεται στις τέσσερις μορφές που μπορεί να πάρει, δηλαδή, ως αυτόνομο διδακτικό αντικείμενο, ως μέσο προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης, ως διδκατικό μέσο και ως εργαλείο κοινωνικής παρέμβασης. Το μάθημα μπορεί να συνοδευτεί από συναντήσεις σχετικές με το αντικείμενο που εμπλουτίζουν τις γνώσεις/ εμπειρίες των φοιτητών: παρακολούθηση θεατροπαιδαγωγικών προγραμμάτων, παραστάσεων για παιδιά και εφήβους με στόχο τη δημιουργία εκπαιδευτικού συνοδευτικού υλικού, συμμετοχή σε εκπαιδευτικές ημερίδες και βιωματικά εργαστήρια από προσκεκλημένους εξειδικευμένους εμψυχωτές. Σημειώνεται ότι σε κάθε μάθημα η θεωρία διαπλέκεται με την πρακτική εφαρμογή. Ενδεικτικό διάγραμμα μαθημάτων: Μάθημα 1ο: Χαρτογράφηση του μαθήματος, σύντομη ανασκόπηση των κυρίαρχων μορφών του θεάτρου στην εκπαίδευση και σύνδεσή τους με τους σύγχρονους εκπαιδευτικούς στόχους. Μάθημα 2ο: Θεατρική Αγωγή: Το θέατρο ως μορφή τέχνης - αυτόνομο διδακτικό αντικείμενο. Εργαστήρι βασισμένο στην ιστορία εικόνων του Shau Tan "Το Κόκκινο Δέντρο" (The Red Tree) με έμφαση στη δημιουργία και την κατανόηση της εικόνας ως βασικό μεσό δημιουργίας και αποκωδικοποίησης της θεατρικής τέχνης. Μάθημα 3ο: Το έατρο ως μορφή κοινωνικής παρέμβασης. Ενα εργαστήρι με θέμα την κοινότητα, την αίσθηση του ανήκειν και την πόλη ως κοινό δημόσιο χώρο. Μάθημα 4ο: Συζήτηση και πρώτη επιλογή υλικού με τις ομάδες των φοιτητών/τριών και βασική καθοδήγηση για την ομάδική εργασία. Μάθημα 5ο: Παρουσίαση εργαστηρίων από τις ομάδες και ανατροφοδότηση Μάθημα 6ο: Παρουσίαση εργαστηρίων από τις ομάδες και ανατροφοδότηση Μάθημα 7ο: Το θέατρο ως μέσο διδασκαλίας άλλων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Ένα εργαστήρι βασιμένο στην Αντιγόνη του Σοφοκλή ως φιλολογικό μάθημα και ως μέσο διερευνήσης των δεξιοτήτων του ενεργού πολίτη. Μάθημα 8ο: Οι δεξιότητες του εμψυχωτή. Ένα εργαστήρι για τους τρόπους προσαρμογής και ανταπόκρισεις στις εκπαιδευτικές, κοινωνικές, χωρικές και άλλες ιδιαιτερότητες του κάθε εκπαιδευτικού πλαισίου. Μάθημα 9ο: Θέατρο και λογοτεχνία. Ένα εργαστήρι διερεύνησης ενός κλασικού λογοτεχνικού έργου. Μάθημα 10ο: Παραστασιακή αφήγηση παραμυθιών και ιστοριών για την προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μάθημα 11ο: Θέατρο σκιών για την προσχολική ηλικία και της πρώτες τάξεις του δημοτικού. Μάθημα 12ο: Δημιουργία συνοδευτικού υλικού για παραστάσεις παιδικού και εφηβικού θεάτρου. Μάθημα 13ο: Αξιολόγηση και οδηγίες συγγραφής της ατομικής εργασίας.
Λέξεις Κλειδιά
Θέατρο στην Εκπαίδευση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
 • Πρακτική σε σχολεία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Powerpoint παρουσιάσεις, διαδικτυακή έρευνα
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις12
Εργαστηριακή Άσκηση30
Άσκηση Πεδίου15
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων15
Εκπόνηση μελέτης (project)30
Καλλιτεχνική δημιουργία13
Συναντήσεις αναστοχασμού και ανατροφοδότησης13
Σύνολο128
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών λαμβάνει υπόψη: -Τη συμμετοχή και διαθεσιμότητα των φοιτητών κατά τη διάρκεια των υποχρεωτικών εργαστηρίων σε συνδυασμό με τη συμμετοχή τους στις παρουσιάσεις των ομαδικών θεατροπαιδαγωγικών παρεμβάσεων . -Τη γραπτή ατομική αξιολόγηση για την πρακτική θεατροπαιδαγωγική παρέμβαση που εφάρμοσε η ομάδα τους. -Την ατομική γραπτή εργασία που παραδίδεται με την ολοκλήρωση του εξαμήνου αναφορικά με τον σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης θεατροπαιδαγωγικής παρέμβασης για την Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Καλλιτεχνική Ερμηνεία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
• Πίγκου-Ρε̟ούση, Μ. Εκ̟αιδευτικό Δράμα: Α̟ό το θέατρο στην εκ̟αίδευση • Αυδή, Αυρ. & Χατζηγεωργίου, Μ. Όταν ο δάσκαλος μ̟αίνει σε ρόλο • Αυδή, Αυρ. & Χατζηγεωργίου, Μ. Η τέχνη του δράματος στην εκ̟αίδευση • Γκόβας, Ν. Για ένα νεανικό δημιουργικό θέατρο • Παρούση, Αν. Κουκλοθέατρο στην εκ̟παίδευση-Εκ̟παίδευση στο κουκλοθέατρο
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βιβλιογραφία στα αγγλικά: Boal, A. (2000), Theatre of the Oppressed, London: Pluto Press Bowell, P. & Heap, B.S. (2001) Planning Process Drama, London: David Fulton Publishers. Fleming, M.(1994) Starting Drama Teaching, London: David Fulton Publ. Fleming, M. (1997) The art of drama teaching, London: David Fulton Publishers Fleming, M. (2001) Teaching Drama in Primary and Secondary Schools. An Integrated Approach, London: David Fulton Publ. Heathcote D. & Bolton G. (1995) Drama for learning, Dorothy Heathcote’s Mantle of the Expert Approach to Education, Portsmouth NH: Ηeinmann. Kempe, Α. (1995) The GCSE Drama Coursebook, Stanley Thorns Publ. Morgan, N. & Saxton, J. (1987) Teaching Drama. A mind of many wonders, London: Hutchinson. Neelands, J. (1997) Beginning Drama 11-14,London: David Falmer. Νeelands, J. & Goode, T. (2000) Structuring drama work, Cambridge: Cambridge University Press. O’Neill, C. (1995) Drama Worlds: a framework for process drama, Portsmouth: Heinemann. O’Toole, J. (1992) The Process of Drama: Negotiating art and meaning, London: Routledge. O’Toole, J. & Haseman, B. (1988) Dramawise. An introduction to GCSE Drama, Oxford: Heinemann Educational. Somers, J. (1994) Drama in the Curriculum, London: Cassel Educational. Toye, N. & Prendiville, F. (2000) Drama and Traditional Story for the Early Years, London: Routledge/Falmer. Βιβλιογραφία στα Ελληνικά: Άλκηστις, (2008) Μαύρη αγελάδα άσπρη αγελάδα. Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση και διαπολιτισμικότητα, Αθήνα: Τόπος. Boal A. (2013) Θεατρικά Παιχνίδια για ηθοποιούς και για μη ηθοποιούς, Θεσσαλονίκη. Γραμματάς, Θ. (1996) Fantasy land. Θέατρο για παιδικό και νεανικό κοινό, Αθήνα: Τυπωθήτω. Γραμματάς, Θ. & Τζαμαργιάς, Τ. (2004) Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο, Αθήνα: Ατραπός. Johnstone Keith, Impro, Ο αυτοσχεδιασμός στο θέατρο, Αθήνα: Εκδόσεις Οκτώ. Καλογεροπούλου, Ξ. (1995) Θέατρο για παιδιά. Ένας πρακτικός οδηγός, Αθήνα: Ελληνικό Κέντρο Θεάτρου για τα παιδιά και τα νιάτα. Κατσαρίδου, Μ. (2014) Η θεατροπαιδαγωγική μέθοδος, Θεσσαλονίκη: Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη. Woolland, B. (1999) Η διδασκαλία του Δράματος στο Δημοτικό Σχολείο, μτφρ. Ε.Κανηρά, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Μουδατσάκις, Τ. (2005) Το θέατρο ως πρακτική τέχνη στην εκπαίδευση, Αθήνα: Εξάντας Παπαδόπουλος Σ. (2007), Με τη Γλώσσα του Θεάτρου, Αθήνα: Κέδρος Ροϊλού, Γ. & Καλογεροπούλου, Ξ. (επιμ.) (2002) Θέατρο για παιδιά 2. Θέατρο και σχολείο, Αθήνα: Ελληνικό Κέντρο Θεάτρου για τα Παιδιά και τους Νέους. Σέξτου, Π. (2005), Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα στα σχολεία, Αθήνα: Μεταίχμιο. Ο’Sullivan, C. (2005) Σημειώσεις για το εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετησίου σεμιναρίου «Εκπαιδευτικό Δράμα: Βασικές αρχές, διαδικασία σχεδιασμού μαθημάτων και δυνατότητες», Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικού Δράματος. Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance (UK) Journal for Drama in Education (UK) Drama Research: International Journal of Drama in Education (UΚ) Teaching Theatre Journal (USA) Applied Theatre Research (Aus) Εκπαίδευση και Θέατρο, Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση καθώς και ιστοσελίδα www.theatroedu.gr
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-01-2020