ΔΙΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ / INTERGROUP RELATIONS AND THE SOCIAL PSYCHOLOGY OF RACISM
ΚωδικόςΨΥ-564
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013519

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 161
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής535

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600192195
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν
Μαθησιακά Αποτελέσματα
-Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: -γνωρίζουν τις ποικίλες κοινωνιοψυχολογικές ερμηνείες του ρατσισμού και των διομαδικών σχέσεων -κατανοούν τα σύγχρονα διομαδικά φαινόμενα και να τα συνδέσουν με κοινωνιοψυχολογικές θεωρίες -εξασκηθούν στις μεθόδους έρευνας της προκατάληψης και του ρατσισμού -θα εξασκηθούν στη συγγραφή μικρών ερευνητικών προτάσεων και ερευνητικών εργασιών σχετικών με τις διομαδικές σχέσεις και συγκρούσεις
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει επισκόπηση των κοινωνιοψυχολογικών θεωριών και ερευνητικών προσεγγίσεων της προκατάληψης και του ρατσισμού, όπως και εφαρμογών τους στο πεδίο των διομαδικών σχέσεων. Στη διάρκειά του οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν δίωρες θεωρητικές διαλέξεις που εστιάζουν στα παρακάτω θέματα: • Eισαγωγή της έννοιας της προκατάληψης στην κοινωνική ψυχολογία και οι πρώτες προσπάθειες μέτρησής της • Kοινωνιογνωστικές ερμηνείες της προκατάληψης και της στερεοτυπικής σκέψης • Ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις του ρατσισμού • Ενδοομαδική εύνοια και Θεωρία της Κοινωνικής Ταυτότητας • Διομαδικές Συγκρούσεις και Αυτό-κατηγοριοποίηση • Θεωρίες «νέου ρατσισμού» • Διομαδικές Στρατηγικές και Επιπολιτισμός • Η Δια/του λόγου Ψυχολογία και η ανάλυση του ρατσιστικού λόγου • Ιδεολογικά διλήμματα και Ρητορική. Παράλληλα κατά τη διάρκεια μονόωρης άσκησης αναπτύσσονται και εξετάζονται συγκριτικά οι πιθανές εφαρμογές και η συνεισφορά των ποικίλων ερευνητικών προσεγγίσεων στη μελέτη του ρατσισμού και των διομαδικών σχέσεων (έρευνα στερεοτύπων, κλίμακες στάσεων, ανάλυση του ρατσιστικού λόγου). Οι φοιτητές/τριες καλούνται να διατυπώσουν ερευνητικές προτάσεις και να εφαρμόσουν στην πράξη συγκεκριμένες μεθόδους συλλογής και ανάλυσης δεδομένων.
Λέξεις Κλειδιά
διομαδικές σχέσεις, ρατσισμός, προκατάληψη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση οπτικοακουστικού υλικού Χρήση πολυμεσικού υλικού Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783
Σεμινάρια261
Εκπόνηση μελέτης (project)120,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών120,5
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1305
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει σύντομες ερευνητικές εργασίες και γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Η ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ Ξ. ΠΕΔΙΟ 2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ, ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ WETHERELL M. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 3. ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ POTTER & WETHERELL M. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 4 ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Billig, M. (1985). Prejudice, categorisation and particularisation: From a perceptual to a rhetorical approach. European Journal of Social Psychology, 15, 79-103. Campell, T. (1990). Στερεότυπα και αντίληψη των διαφορών μεταξύ των ομάδων. Στο Σ. Παπαστάμου (Επιμ. Εκδ.) Διομαδικές Σχέσεις: Σύγχρονες Έρευνες στην Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Οδυσσέας. Milner, D. (1990). Φυλετική προκατάληψη. Στο Σ. Παπαστάμου (Επιμ. Εκδ.) Διομαδικές Σχέσεις: Σύγχρονες Έρευνες στην Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Οδυσσέας. Παπαστάμου, Σ. Προδρομίτης, Γ,.& Παυλόπουλος, Β. (2010) (Επιμ. Εκδ.) Κοινωνική σκέψη, νόηση και συμπεριφορά: 29 Έλληνες κοινωνικοί ψυχολόγοι ανα-κρίνουν την επιστήμη τους. Αθήνα: Πεδίο. Samelson, F. (1978). From ‘race psychology’ to ‘studies in prejudice’: Some observations on the thematic reversal in social psychology. Journal of the History of the Behavioural Sciences, 14: 265-278. Tajfel, H. (1990). Συνεργασία μεταξύ ανθρώπινων ομάδων. Στο Σ. Παπαστάμου (Επιμ. Εκδ.) Διομαδικές Σχέσεις: Σύγχρονες Έρευνες στην Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Οδυσσέας. Tajfel, H. & Forgas, J.P.(1990). Κοινωνική κατηγοριοποίηση: γνώσεις, αξίες και ομάδες. Στο Σ. Παπαστάμου (Επιμ. Εκδ.) Διομαδικές Σχέσεις: Σύγχρονες Έρευνες στην Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Οδυσσέας. Turner, J. (1990). Προς ένα γνωστικό επαναπροσδιορισμό της κοινωνικής ομάδας. . Στο Σ. Παπαστάμου (Επιμ. Εκδ.). Διομαδικές Σχέσεις: Σύγχρονες Έρευνες στην Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Οδυσσέας. Δραγώνα, Θ. και Φραγκουδάκη, Α. (2008) (Επιμ. Εκδ) Πρόσθεση όχι Αφαίρεση, Πολλαπλασιασμός όχι Διαίρεση: Η μεταρρυθμιστική παρέμβαση στην Εκπαίδευση της μειονότητας της Θράκης. Αθήνα : Μεταίχμιο.
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-12-2019