ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι / FLUID MECHANICS I
Κωδικός118
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανολόγων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΚυριάκος Υάκινθος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000338

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 356
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό426

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600192366
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 102 ΦΥΣΙΚΗ
 • 113 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι
 • 002 Γραμμική Άλγεβρα
 • 131 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Μαθηματικά Ι, ΙΙ, III Θερμοδυναμική
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Θα είναι σε θέση να: Γνωρίζουν τις βασικές αρχές της Μηχανικής των ρευστών γνωρίζουν τις εξισώσεις που ορίζουν τη ροή να υπολογίζουν δυνάμεις σε σώματα και να εφαρμόζουν τη μηχανική ρευστών στην πράξη
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενική εισαγωγή στα ρευστά και στις ειδιότητες τους. Υδροστατική: υδροστατική πίεση, δυνάμεις υδροστατικής πίεσης. Περιγραφή ροϊκού πεδίου: εξίσωση συνέχειας, εξίσωση Εuler, εξίσωση Βernoulli, μέτρηση στατικής και ολικής πίεσης και παροχής. Θεώρημα ορμής και στροφορμής, εφαρμογές. Ομοιότητα: αδιάστατοι αριθμοί, π-Θεώρημα του Βuckingham. Πραγματικές ροές: εξισώσεις Νavier-Stokes, αναλυτικές λύσεις. Επίπεδες, μόνιμες και αστρόβιλες ροές ασυμπίεστου ρευστού: συνάρτηση δυναμικού, ροϊκή συνάρτηση, εξίσωση Laplace, στοιχειώδεις ροές, γραμμική επαλληλία στοιχειωδών ροών, εφαρμογές. Οριακά στρώματα: εξισώσεις Ρrandtl, ολοκληρωτικά μεγέθη, οριακό στρώμα επίπεδης πλάκας, αποκόλληση του οριακού στρώματος. Στρωτή, μεταβατική και τυρβώδης ροή: περιγραφή τυρβώδους ροής, φαινομενικές τάσεις, φαινομενολογική Θεωρία, εισαγωγή στα μοντέλα τύρβης. Εισαγωγή στην υπολογιστική ρευστομηχανική. Ροή σε αγωγούς: κατανομή ταχύτητας σε αγωγούς, διάγραμμα Μoody, Η ροή και η πτώση πίεσης σε καμπύλους αγωγούς, διακλαδώσεις, βάνες, μετρητές παροχής και σε άλλα ρευστομηχανικά εξαρτήματα καθώς και ανάκτηση πίεσης σε διαχύτες. Ροή γύρω απο σώματα: κύλινδρο, σφαίρα πρισματα πάσης μορφής, αεροδυναμικά σώματα. Συμπιεστά ρευστά: η ταχύτητα του ήχου, αριθμός Μach, ισεντροπική ροή, ακροφύσιο Laval, ροή σε σωλήνες. Θεωρία του υδραυλικού πλήγματος, υπολογισμός της θέσης σε αγωγό.
Λέξεις Κλειδιά
Μηχανική Ρευστών, τυρβώδης ροή, δυναμεις σε σώματα, απώλειες πίεσης, Συμπιεστή ροή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διδασκαλία: Παρουσιάσεις Power point και video Επικοινωνία: Ανακοινώσεις στο e-class Με e-mail προσωπικά στον διδάσκοντα.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1775,9
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του μαθήματος
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Μηχανική Ρευστών, Munson και λοιποί Μηχανική Ρευστών, Elger και λοιποί Μηχανική Ρευστών, Α. Γούλας
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Δημοσιεύσεις από το Scopus
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-02-2020