ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
Κωδικός210
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανολόγων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Ταγαράς
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000318

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 87
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΕνεργειακόςΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης845
ΚατασκευαστικόςΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης845
Βιομηχανικής ΔιοίκησηςΕπιλογής Κατεύθυνσης845

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600192389
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / φοιτήτρια θα είναι σε θέση να : 1. Να κατανοεί τις κοινωνικο-τεχνικές συνιστώσες των Σ.Π.Δ. και των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τον «ψηφιακό μετασχηματισμό» των επιχειρήσεων και οργανισμών. 2. Να είναι εξοικειωμένος με την 4η Βιομηχανική Επανάσταση (Industry 4.0) και να μπορεί να αναγνωρίζει τις βασικές της συνιστώσες. 3. Να γνωρίζει όλη τη σχετική τεχνική ορολογία των σύγχρονων Σ.Π.Δ. τόσο από την οπτική της τεχνολογικής υποδομής όσο και από την οπτική των υπολογιστικών υπηρεσιών. 4. Να διακρίνει το ρόλο των Σ.Π.Δ. στην παραδοσιακή και σύγχρονη διοικητική πυραμίδα και να αναγνωρίζει τρόπους ένταξης των μηχανικών σε αυτά. 5. Να γνωρίζει τα βασικά στοιχεία της δικτυακής υποδομής και υπολογιστικής με ιδιαίτερη έμφαση στις έννοιες Edge computing, Fog Computing, Grid Computing, Cloud Computing. 6. Να γνωρίζει τα βασικά στοιχεία των Service Level Agreements (συμφωνητικά επιπέδου υπηρεσιών) με παρόχους υπηρεσιών νέφους και να συνεισφέρει στη σχεδίαση και στην εύρεση αποτελεσματικών λύσεων. 7. Να κατανοεί την αρχιτεκτονική σχεδίασης των υπολογιστικών υπηρεσιών στο περιβάλλον της διαδικτυακής υπολογιστικής και των πλεονεκτημάτων που παρέχει η αρχιτεκτονική των τριών επιπέδων. 8. Να γνωρίζει τη διαδικασία μετασχηματισμού των πρωτογενών δεδομένων σε χρήσιμη πληροφορία για τα Σ.Π.Δ. (οργάνωση δεδομένων, ΒΔ, διαδικασίες ETL, αποθήκες δεδομένων, OLAP, Επιχειρηματική Ευφυία, Business Analytics). 9. Να γνωρίζει τα βασικά στοιχεία που αφορούν την ασφάλεια δεδομένων και πληροφοριών καθώς και τους βασικούς τύπους κυβερνοεπιθέσεων. 10. Να γνωρίζει βασικές μετρικές αξιολόγησης των Σ.Π.Δ. στα πλαίσια της σύγχρονης διαχείρισης της απόδοσης των επιχειρήσεων (EPM).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή - η σημασία των Συστημάτων Πληροφοριών Διοίκησης (ΣΠΔ). Συνιστώσες, διαστασιολόγηση, κοινωνικο-τεχνική πλευρά. Τεχνολογική εξέλιξη και ΣΠΔ : ψηφιακός μετασχηματισμός, Industry 4.0. Προσεγγίσεις στη μελέτη των ΣΠΔ: κύκλος ζωής ανάπτυξης συστημάτων, ταχεία ανάπτυξη εφαρμογών. Πληροφοριακή υποδομή: Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και επεξεργασία δεδομένων. Δικτυωμένη επιχείρηση, διαδικτυακή υπολογιστική, επιχειρηματική αρχιτεκτονική και επιχειρηματική ευφυία. Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων. Τεχνολογική υποδομή των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ): πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική, υπολογιστική νέφους και υπολογιστικές υπηρεσίες, αρχιτεκτονική προσανατολισμένη στις υπηρεσίες. Βασικά στοιχεία δικτύων υπολογιστών, ασύρματα δίκτυα, τεχνολογίες RFID. Υπολογιστικές υπηρεσίες: οργάνωση των δεδομένων, βάσεις δεδομένων, συστήματα διαχείρισης ΒΔ, OLTP, OLAP, αρχιτεκτονική BI, ασφάλεια και προστασία βάσεων δεδομένων και ΠΣ. ΠΣ και διαχείριση απόδοσης επιχειρήσεων.
Λέξεις Κλειδιά
Πληροφοριακά Συστήματα, ERP
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων802,7
Εκπόνηση μελέτης (project)250,8
Εξετάσεις60,2
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση της παρουσίασης της μελέτης και τελική εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-09-2020