ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / RENEWABLE ENERGY SOURCES
Κωδικός349
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανολόγων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΆγις Παπαδόπουλος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000350

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 168
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΕνεργειακόςΕπιλογής Κατεύθυνσης845
ΚατασκευαστικόςΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης845
Βιομηχανικής ΔιοίκησηςΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης845

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600192444
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές μαθαίνουν: - τα φυσικά χαρακτηριστικά των επιμέρους Α.Π.Ε (ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια, υδροηλεκτρική ενέργεια, γεωθερμία, βιομάζα κ.ά.), καθώς και τις τεχνικές εκτίμησης του ενεργειακού τους δυναμικού. - την ιστορική εξέλιξη και τις σύγχρονες τεχνολογίες αξιοποίησης των Α.Π.Ε. - τις υπολογιστικές διαδικασίες διαστασιολόγησης συστημάτων εκμετέλλευσης Α.Π.Ε. - τις βασικές αρχές αξιολόγησης της οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας αξιοποίησης των Α.Π.Ε. Παράλληλα ασκούνται στις διαδικασίες λειτουργίας συστημάτων Α.Π.Ε.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ενεργειακό πρόβλημα και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ιστορία χρήσης των ΑΠΕ. 2. ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: θερμικά ηλιακά συστήματα, φωτοβολταϊκά συστήματα, συγκεντρωτικά ηλιακά συστήματα. ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Τύποι ανεμοκινητήρων, ανεμογεννήτριες. ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ: Υψηλής, μέσης και χαμηλής ενθαλπίας. ΒΙΟΜΑΖΑ: Κατηγορίες βιομάζας (δασική βιομάζα, παραπροϊόντα παραγωγής και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικά απόβλητα, βιοκαύσιμα, ενεργειακές φυτείες). ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: Χαρακτηριστικά, φυσικές και χημικές ιδιότητες, μέθοδοι διαχείρισης και τεχνολογίες ενεργειακής εκμετάλλευσης. ΥΔΡΟΪΣΧΥΣ: Υδροκινητήρες. Υδροηλεκτρικοί σταθμοί. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: Παλίρροιες, κύματα, θερμοκρασιακή διαφορά. Για όλες τις ανωτέρω πηγές αναπτύσσονται τα ακόλουθα: Βασικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Μέθοδοι και τεχνολογίες ενεργειακής εκμετάλλευσης. Διαστασιολόγηση συστημάτων. Εκτίμηση ενεργειακού δυναμικού. 3. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΕ: Τεχνικο-οικονομικές εφαρμογές ΑΠΕ με τη χρήση λογισμικού (RetScreen, WindSim). 4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Αποθήκευση θερμότητας. Αποθήκευση μηχανικής ενέργειας. 5. ΟΙ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Η πολιτική για τις ΑΠΕ – Το νομοθετικό πλαίσιο. Στρατηγικές διεύρυνσης της χρήσης ΑΠΕ. ΑΠΕ στα Κτίρια, τη Βιομηχανία, τη Γεωργία.
Λέξεις Κλειδιά
Ανανεώσιμενες Πηγές Ενέργειας, Δυναμικό, Τεχνολογίες, Οικονομία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις802,7
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,3
Φροντιστήριο301
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων170,6
Εξετάσεις30,1
Άλλο / Άλλα100,3
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Δ. Ασημακόπουλος, Γ. Αραμπατζής, Α. Αγγελής‐Δημάκης, Α. Καρταλίδης, Γ. Τσιλιγκιρίδης, 1η έκδοση 2015, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41963205.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
RENEWABLE ENERGY RESOURCES, J. Twidell and T. Weir, 3η έκδοση 2015, ISBN‐13: 978‐0415584388 Renewable Energy, Technology, Economics and Environment, Martin Kaltschmitt (Editor), Wolfgang Streicher (Editor), Andreas Wiese (Editor), Springer, ISBN (Print) 978-3-540-70947-3, 2007
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-07-2022