ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ / SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Κωδικός365
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανολόγων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Βλάχος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000331

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 110
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΕνεργειακόςΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης845
ΚατασκευαστικόςΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης845
Βιομηχανικής ΔιοίκησηςΕπιλογής Κατεύθυνσης845

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600192458
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Συνίσταται να έχει παρακολουθήσει ο φοιτητής το μάθημα Διαχείριση Αποθεμάτων.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να κατανοηθούν οι έννοιες Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics και να εντοπιστούν οι διαφορές μεταξύ τους, καθώς και να αναγνωριστεί η σημασία των εφοδιαστικών αλυσίδων στο σύγχρονο διεθνοποιημένο περιβάλλον. Να είναι σε θέση ο φοιτητής να αναγνωρίσει τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη αποδοτικών συνεργασιών σε μια εφοδιαστική αλυσίδα. Να κατανοηθεί η σημασία της πληροφορίας και η επίδραση που μπορεί να έχει η σωστή διαχείρισή της στην αποτελεσματική λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Να κατανοηθεί το φαινόμενο Βullwhip και να είναι σε θέση ο φοιτητής να εφαρμόσει στρατηγικές αντιμετώπισής του. Να μπορεί o φοιτητής να ξεχωρίζει τις στρατηγικές Ώθησης, Έλξης,και τις Υβριδικές Στρατηγικές σε μια αλυσίδας εφοδιασμού, να εντοπίζει το βέλτιστο βαθμό καθυστερημένης διαφοροποίησης (postponement) ανάλογα με το είδος του παραγόμενου προϊόντος, και να μπορεί να εφαρμόσει τεχνικές ‘Risk-Pooling’, όπου κρίνεται απαραίτητο. Να είναι σε θέση να αναπτύξει τεχνικές διαχείρισης εσόδων δυναμικής τιμολόγησης και να εφαρμόζει αποτελεσματικά τεχνικές προς όφελος μιας επιχείρησης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η Διαχείριση της Αλυσίδας Εφοδιασμού (Supply Chain Management) εστιάζει στη ροή προϊόντων, διεργασιών, πληροφοριών και χρηματικών πόρων μέσα στην «διευρυμένη επιχείρηση» που περιλαμβάνει προμηθευτές, παραγωγικές μονάδες, αποθήκες, ενδιάμεσα σημεία διανομής και τελικά σημεία διάθεσης. Πρώτα παρουσιάζεται μια ολοκληρωτική καταγραφή των σχετικών προβλημάτων, ευκαιριών, και μεθοδολογικών εργαλείων. Στη συνέχεια καλύπτεται η σχέση μεταξύ της αλυσίδας εφοδιασμού και της στρατηγικής θέσης μιας επιχείρησης σε σχέση με τους πελάτες της και τον ανταγωνισμό. Παρουσιάζονται ακόμη θέματα σχετικά με την συνεργασία επιχειρήσεων-εταίρων μέσα σε μια σύνθετη αλυσίδα εφοδιασμού συμπεριλαμβάνοντας την λήψη αποφάσεων, κίνητρα και επικινδυνότητα. Έμφαση δίνεται στον καταλυτικό ρόλο της πληροφορικής στην ραγδαία εξέλιξη της Διαχείρισης της Αλυσίδας Εφοδιασμού μέσω βασικών εργαλείων της όπως Enterprise Resource Planning (ERP), Electronic Data Interchange (EDI), XML, Συστήματα Διαχείρισης Αποθηκών (WMS), RFID Tags και Vendor Managed Inventory (VMI).
Λέξεις Κλειδιά
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Εφοδιαστική, Σχεδίαση Δικτύου, Ροές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Παρουσιάσεις Microsoft Powerpoint
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις260,9
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων581,9
Φροντιστήριο260,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών351,2
Εξετάσεις50,2
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εκπόνηση ατομικής προαιρετικής εργασίας (με bonus στον τελικό βαθμό) και γραπτή τελική εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Christopher Martin, Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Εκδόσεις Κριτική, 2017, Αθήνα. Alan Harrison,Remko Van Hoek,Δ. Γιαννακόπουλος,Σ. Μοσχούρης, LOGISTICS Μάνατζμεντ και Στρατηγική, Εκδόσεις ROSILI Chopra Sunil, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Στρατηγική, Προγραμματισμός και Λειτουργία Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, 2020
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-02-2021