ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ) / GREENHOUSE GAS REDUCTION TECHNOLOGIES IN TRANSPORT (POLLUTION SOURCES)
Κωδικός321
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανολόγων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΛεωνίδας Ντζιαχρήστος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000378

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 25
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΕνεργειακόςΕπιλογής Κατεύθυνσης955

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ)
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600192553
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Θερμοδυναμική, ρευστομηχανική, μετάδοση θερμότητας, φαινόμενα μεταφοράς
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα εκπαιδεύει τους φοιτητές στο να: - Διακρίνουν τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα και τις κύριες πηγές που συμβάλλουν σε αυτά - Υπολογίζουν εκπομπές ρύπων από διάφορες πηγές μέσω εφαρμογής κατάλληλων μεθοδολογίων - Υπολογίζουν εκπομπές ρύπων από οδικές μεταφορές με χρήση του εργαλείου COPERT 5 - Σχεδιομελετούν ενεργειακά συστήματα ισχύος αυτοκινήτων (κινητήρες, ηλεκτρικές μηχανές, μετάδοση κίνησης, κλπ)
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αέρια θερμοκηπίου (GHG) και αέριοι ρύποι, CO2, N2O, CH4, αιθάλη, HFC, απογραφή GHG, συμμετοχή μεταφορών στις εκπομπές GHG, λογισμικά απογραφής εκπομπών GHG και αερίων ρύπων, συντελεστές εκπομπής, μεταφορικό έργο, εφαρμογή του λογισμικού COPERT, τεχνολογίες μείωσης εκπομπών GHG, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας οχημάτων, υβριδικά συστήματα πρόωσης οχημάτων, ηλεκτρικά συστήματα πρόωσης οχημάτων, υπολογιστική προσομοίωση λειτουργίας συστημάτων πρόωσης, αλγόριθμοι βελτιστοποίησης ενεργειακής κατανάλωσης ecms και rule-based, εφαρμογή προγραμμάτων προσομοίωσης συστημάτων μετάδοσης κίνησης (Cruise, Amesim, Vecto) στόχοι μείωσης εκπομπών GHG, τεχνολογίες μείωσης GHG και αερίων ρύπων στη ναυτιλία, συστήματα καθαρισμού απαερίων (scrubbers), δέσμευση άνθρακα, καύσιμα χαμηλού περιεχομένου σε άνθρακα, αειφορικά καύσιμα (efuels)
Λέξεις Κλειδιά
Αέρια Ρύπανση, Απογραφές ρύπων, Ανθρωπογενής ρύπανση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Παρουσιάσεις με χρήση προβολικού Χρήση του διαδικτύου για μεταφορά εκπαιδευτικού υλικού Χρήση εξειδικευμένων πακέτων λογισμικού
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις401,3
Φροντιστήριο30,1
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο80,3
Εκπόνηση μελέτης (project)722,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών240,8
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν 3 projects στη διάρκεια του εξαμήνου, στα οποία εξετάζονται προφορικά. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από τον αλγόριθμο Σ (i=1...3) [16.67% *(Θέμα i + Προφορική Εξέταση i)], όπου ο βαθμός κάθε θέματος και κάθε προφορικής εξέτασης παίρνει τιμές από το 0 έως το 10.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Hybrid Electric Vehicles, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118970553. Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 91697017 Vehicle Powertrain Systems, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119958376. Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 80503171
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Hybrid Electric Vehicle System Modelling and Control, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119278924. Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 91697016
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-10-2021