ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / MODERN METHODS FOR LIFE CALCULATION OF MECHANICAL STRUCTURES
Κωδικός393
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανολόγων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Σαββαϊδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019782

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 21
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚατασκευαστικόςΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης955

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600192609
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γερμανικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 114 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • 104 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ι
 • 107 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
 • 108 ΣΤΑΤΙΚΗ
 • 112 ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
 • 119 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι
 • 305 ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές - θα κατανοούν και θα εφαρμόζουν τις σημερινές μεθοδολογίες για τον προσδιορισμό της διάρκειας ζωής κατασκευαστικών στοιχείων σε επαναλαμβανόμενη φόρτιση με σταθερό ημιεύρος καθώς και σε στοχαστική επαναλαμβανόμενη φόρτιση με μεταβλητή μέση τιμή και ημιεύρος - θα προσδιορίζουν την αντοχή / διάρκεια ζωής κατασκευαστικών στοιχείων (πλην των συγκολλητών κατασκευών) ανάλογα με τις φορτίσεις που δέχονται με υπολογιστικές μεθόδους - θα εκτιμούν τα πλεονεκτήματα, την υπολογιστική ακρίβεια και τα όρια εφαρμογής των διδαχθεισών υπολογιστικών μεθόδων - θα προσδιορίζουν την επίδραση υλικών, κατεργασιών και περιβάλλοντος στην αντοχή σε κόπωση μέσω πειραμάτων και υπολογιστικών αλγορίθμων και μοντέλων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Χρονικές ακολουθίες και φάσματα φόρτισης, προσδιορισμός φασμάτων φόρτισης κατά rainflow, range-pair και level crossing. Σύγχρονες μέθοδοι υπολογισμού της διάρκειας ζωής κατασκευαστικών στοιχείων: Μέθοδος Ονομαστικών Τάσεων (Nominal Stress Concept) και παραδείγματα/ασκήσεις, Μέθοδος Τάσεων Εγκοπής (Nominal Stress Concept) και παραδείγματα/ασκήσεις, Μέθοδος Τοπικών Παραμορφώσεων (Local Strain Approach) και παραδείγματα/ασκήσεις, Μέθοδος Μηχανικής Θραύσης (Fracture Mechanics Concept) και παραδείγματα/ασκήσεις.
Λέξεις Κλειδιά
Κόπωση κατασκευών, υπολογιστική ανάλυση κατασκευών, διάρκεια ζωής
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Μέρος των διαλέξεων και των ασκήσεων θα προσφέρεται μέσω διαδικτυακών πλατφόρμων
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,3
Εκπόνηση μελέτης (project)501,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,3
Εξετάσεις110,4
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές θα αξιολογούνται μέσω επίλυσης θεμάτων υπό τη μορφή γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και επιπρόσθετων γραπτών ερωτήσεων στην εξεταστική περίοδο.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Load Assumption for Fatigue Design of Structures and Components, ISBN 9783642552489 Fatigue of Structures and Materials, ISBN 9780306483967, Advanced methods of fatigue assessment, ISBN: 9783642307409
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Betriebsfestigkeit, ISBN 9783540431428
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-10-2020