ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / PSYCHOLOGICAL RESEARCH AND APPLICATIONS IN SCHOOL/EDUCATIONAL SETTINGS
ΚωδικόςΨΥ-633
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013546

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 57
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής535

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600192615
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται (α) να γνωρίσουν το εύρος των ψυχολογικών υπηρεσιών στο σχολικό πλαίσιο και, γενικότερα, σε εκπαιδευτικά πλαίσια, (β) να είναι σε θέση να συμβάλουν στη διαμόρφωση στο σχολείο ενός ευνοϊκού κλίματος για τη μάθηση και τη σχολική προσαρμογή των μαθητών/ριών, (γ) να είναι σε θέση να στηρίζουν μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, (δ) να εξοικειωθούν με διαφορετικές ερευνητικές μεθόδους σε συνάρτηση και με συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα (ε) να είναι σε θέση να οργανώνουν εμπειρικά τεκμηριωμένα προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης στη σχολική κοινότητα προάγοντας την ψυχική υγεία και τη μάθηση των παιδιών και των εφήβων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αποσκοπεί στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση των φοιτητών/ριών με την ψυχολογική έρευνα και τις εμπειρικά τεκμηριωμένες εφαρμογές ψυχολογίας στο σχολικό πλαίσιο. Τα θέματα έρευνας και εφαρμογών θα αντλούνται από επίκαιρα ζήτηματα στη διεθνή βιβλιογραφία της Εκπαιδευτικής και της Σχολικής Ψυχολογίας τα οποία (α) συνδέονται με λειτουργικά και δυσλειτουργικά πρότυπα μάθησης και συμπεριφοράς, (β) αφορούν όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές/ήτριες, εκπαιδευτικούς και γονείς), (γ) απαιτούν εναλλακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις διερεύνησης και (δ) αφορούν προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης στη σχολική κοινότητα. Οι φοιητητές/ήτριες αναμένεται να συμμετέχουν ενεργητικά στο μάθημα με ομαδικές ερευνητικές ασκήσεις, ερευνητικές μελέτες μικρής κλίμακας, σχεδιασμό προγραμμάτων πρόληψης και παρουσιάσεις στην τάξη.
Λέξεις Κλειδιά
μάθηση, σχολική προσαρμογή, πρόληψη, παρέμβαση, ψυχολογική έρευνα σε εκπαιδευτικά πλαίσια
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
- Χρήση powerpoint κατά τη διδασκαλία - Χρήση υπηρεσίας Moodle για την ανάρτηση των διαφανειών του μαθήματος - Χρήση της τεχνολογίας από τους φοιτητές για την εκπόνηση και την παρουσίαση της εργασίας - Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές (χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αξιοποίηση ιστοσελίδας)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,5
Εκπόνηση μελέτης (project)261
Συγγραφή εργασίας / εργασιών391,5
Εξετάσεις261
Σύνολο1305
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
- Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. - 40% (μέγιστο ποσοστό) για εκπόνηση εργασίας και παρουσίαση μέσα στην τάξη. Ο τρόπος αξιολόγησης περιγράφεται στο Διάγραμμα του μαθήματος, το οποίο ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και μέσω e-learning και παρουσιάζεται στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Χατζηχρήστου, Χ. (2011β) (Επιμ. έκδ.). Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο: Πρόγραμμα για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και της Μάθησης στη σχολική κοινότητα. Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αθήνα: Τυπωθήτω. - - Χατζηχρήστου, Χ. (2011γ) (Επιμ. έκδ.). Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο: Πρόγραμμα για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και της Μάθησης στη σχολική κοινότητα. Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Γωνίδα, Ε. (2012). Κίνητρα και Μάθηση: Ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας. Στο Σ. Χατζηχρήστου & Η. Μπεζεβέγκης (Επιμ. Έκδοσης), Ψυχο-Παιδία: Θέματα ανάπτυξης και προσαρμογής των παιδιών στην οικογένεια και το σχολείο (σελ. 130-171). Αθήνα: Πεδίο. - Doll, B., Zucker, S., & Brehm, K. (2004/2009 μετ.). Σχολικές τάξεις που προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα: Πώς να δημιουργήσουμε ευνοϊκό περιβάλλον για μάθηση. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός (Μετ.: Ε. Θεοχαράκη, Επιστ. Επιμ.: Χ. Χατζηχρήστου) - Gonida, E. N., & Cortina, K. (2014). Parent involvement in homework: Relations with parent and student achievement-related motivational beliefs and achievement. British Journal of Educational Psychology, 84, 376-396. - Gonida, E. N., Karabenick, S. A., Makara, K. A., & Hatzikyriakou, G. (2014). Perceived parent goals and student goal orientations as predictors of seeking or not seeking help: Does age matter? Learning and Instruction, 33, 120-130. - Gonida, E. N., & Leondari, A. (2011). Patterns of motivation among adolescents with biased and accurate self-efficacy beliefs. International Journal of Educational Research, 50, 209-211. - Henderson, N., & Milstein, M. M. (2003/2008, μετ.). Σχολεία που προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα: Πώς μπορεί να γίνει πραγματικότητα για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός (Μετ.: Β. Βασσάρα, Επιστ. Επιμ.: Χ. Χατζηχρήστου) - Karabenick, S., & Gonida, E. N. (in press). Academic help seeking as a self-regulated learning strategy: Current issues, future directions. In Schunk, D. H., & Greene, J. A. (Eds.), Handbook of self-regulation of learning and performance (2nd ed.). New York: Routledge. - McCormick, M. P., O'Connor, E. E., Cappella, E., & McClowry, S. G. (2013). Teacher–child relationships and academic achievement: A multilevel propensity score model approach. Journal of School Psychology, 51, 611-624. - Χατζηχρήστου, Χ. (2003). Ψυχολογική διαλεκτική συμβουλευτική στο σχολικό πλαίσιο. Ψυχολογία, 10, (2 & 3), 343-361. - Χατζηχρήστου, Χ. (2011α) (Επιμ. έκδ.). Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή στο Σχολείο: Πρόγραμμα για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και της Μάθησης στη σχολική κοινότητα. Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Αθήνα: Τυπωθήτω. - Χατζηχρήστου, Χ. Λαμπροπούλου, Α., & Λυκιτσάκου, Κ. (2004). Ένα διαφορετικό σχολείο: Το σχολείο ως κοινότητα που νοιάζεται και φροντίζει. Ψυχολογία, 11(1), 1-19. - Χατζηχρήστου, Χ., & Μπεζεβέγκης, Η. (2012) (Επιμ. Έκδ.). Θέματα ανάπτυξης και προσαρμογής των παιδιών στην οικογένεια και στο σχολείο. Αθήνα: Πεδίο.
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-07-2021