ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ / Experimental Structural Engineering
ΚωδικόςΤΕ3900
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000192

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600192953
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΤΕ3900
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΓΕ0700 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ I
 • ΤΕ0100 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ι
 • ΤΕ0400 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΙΙ
 • ΤΕ0600 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
 • ΤΕ1000 ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ι
 • ΤΕ1100 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι
 • ΤΕ4400 ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ι
 • ΤΕ4500 ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΙ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Ο φοιτητής που θα επιλέξει το μάθημα θα πρέπει να έχει σε βάθος γνώση των μηχανικών ιδιοτήτων των δομικών υλικών για έργα πολιτικού μηχανικού. Θα πρέπει να γνωρίζει σχεδιασμό μεταλλικών κατασκευών και κατασκευών από Ο/Σ. Η παρουσία είναι υποχρεωτική.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν έρθει σε επαφή με πειραματικές διατάξεις του Εργαστηρίου Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Κατασκευών, συμμετέχοντας στην προετοιμασία και διεξαγωγή των πειραματικών δοκιμών. Θα γνωρίσουν τις οριακές καταστάσεις, έως τη θραύση, διαφόρων υλικών όπως σκυρόδεμα, σίδερο, ινοπλισμένα πολυμερή, αλουμίνιο κ.α. Θα έρθουν επίσης σε επαφή με οριακές καταστάσεις δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα και χάλυβα. Τέλος οι φοιτητές θα γνωρίσουν και θα εφαρμόσουν διαφορετικές και καινοτόμες τεχνικές αποκατάστασης και ενίσχυσης των κατασκευών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν έρθει σε επαφή με πειραματικές διατάξεις του Εργαστηρίου Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Κατασκευών, συμμετέχοντας στην προετοιμασία και διεξαγωγή των πειραματικών δοκιμών. Θα γνωρίσουν τις οριακές καταστάσεις, έως τη θραύση, διαφόρων υλικών όπως σκυρόδεμα, σίδερο, ινοπλισμένα πολυμερή, αλουμίνιο κ.α. Θα έρθουν επίσης σε επαφή με οριακές καταστάσεις δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα και χάλυβα. Τέλος οι φοιτητές θα γνωρίσουν και θα εφαρμόσουν διαφορετικές και καινοτόμες τεχνικές αποκατάστασης και ενίσχυσης των κατασκευών.
Λέξεις Κλειδιά
Πειραματικές δοκιμές, αντοχή Υλικών και δομικών στοιχείων, Εργαστήριο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Παρατηρήσεις από διεξαγωγή πειραμάτων
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις361,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων120,4
Εκπόνηση μελέτης (project)160,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,1
Εξετάσεις180,6
Σύνολο1124
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ομαδική εργασία με ατομική προφορική εξέταση με αντικείμενο σχετικό με τις πειραματικές δοκιμές που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-12-2020