ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / Transport and Environment
ΚωδικόςΤΣ3300
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000231

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600192979
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΤΣ3300
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα έχουν περισσότερη κριτική ικανότητα αναφορικά με το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής τους, με ειδικότερα επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 1. Θα μπορούν να κατανοούν τον βαθμό αλληλεπίδρασης των επιπτώσεων των διαφόρων συστημάτων μεταφοράς (οδικές, θαλάσσιες, σιδηροδρομικές, αεροπορικές, ποτάμιες, αγωγοί) με το περιβάλλον (φυσικό, κοινωνικό, οικονομικό), μέσω κυρίως της διαδραστικής επίδειξης, σε βασικό επίπεδο, σχετικών υπολογιστικών μοντέλων και μεθόδων (π.χ. χάρτες θορύβου, προσομοίωση κίνησης ρύπανσης, εκπομπή αέριων ρυπαντών, υπολογισμός περιβαλλοντικού αποτυπώματος άνθρακα, αποτίμηση συγκεντρώσεων ρυπαντών, οπτική όχληση). 2. Θα εξοικειωθούν με το περιεχόμενο, τους στόχους και τα αποτελέσματα των διεθνών προτύπων διαχείρισης περιβάλλοντος (ISO 14001, EMAS, PERS), ποιότητας (ISO 9001, ISM), υγείας και ασφάλειας στην εργασία (ISO 45001), και ενέργειας (ISO 50001) που εφαρμόζονται από φορείς διαχείρισης υποδομών/μέσων/υπηρεσιών μεταφοράς. 3. Θα έχουν διευρύνει τις εναλλακτικές μελλοντικής επαγγελματικής/επιστημονικής/ερευνητικής απασχόλησής τους, έχοντας κατανοήσει επαρκώς θέματα όπως η υγεία και ασφάλεια στην εργασία (Τεχνικός Ασφάλειας), η σύνταξη Μ.Π.Ε. (Μελετητής / Σύμβουλος), η οργάνωση και επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης τύπου ISO (Εσωτερικός ή/και εξωτερικός Επιθεωρητής ISO), η μεταφορά επικινδύνων φορτίων/αποβλήτων (Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων), η σύνταξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης για χερσαία και θαλάσσια ρύπανση (Μελετητής / Σύμβουλος), η σύνταξη σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων πλοίων (Μελετητής / Σύμβουλος). 4. Θα γνωρίσουν τις σύγχρονες τεχνολογικές, ερευνητικές και μελλοντικές εξελίξεις στα μέσα, στην υποδομή και στη λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς. 5. Θα αντιληφθούν τη σημασία και θα κατανοήσουν σύγχρονα ζητήματα ευρύτερου περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντίκτυπου όπως η απόκριση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η εκμετάλλευση και χρήση της ενέργειας, η περιβαλλοντική μετανάστευση, η ανθεκτικότητα, οι επιπτώσεις των πολεμικών επιχειρήσεων. 6. Θα γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία της οικονομικής του περιβάλλοντος και θα κατανοήσουν τον ρόλο της στην μελέτη των συστημάτων μεταφοράς, μέσω κυρίως της εξάσκησης στην επίλυση σχετικών ασκήσεων. 7. Θα αποκτήσουν πλήρη εικόνα του διεθνούς, ευρωπαϊκού και εθνικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει όλα τα επιμέρους περιβαλλοντικά και λοιπά ζητήματα που θα αναπτυχθούν στις διαλέξεις, όντας σε θέση πλέον να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα σχετικά προβλήματα που θα κληθούν να διαχειριστούν.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Στοιχεία και δεδομένα της αλληλεπίδρασης μεταφορών-περιβάλλοντος. • Διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. • Σύγχρονες και μελλοντικές τεχνολογικές, επιστημονικές και ερευνητικές εξελίξεις. • Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις οδικές, θαλάσσιες, αεροπορικές, σιδηροδρομικές, με αγωγούς και ποτάμιες μεταφορές μέσω υπολογιστικών μεθόδων και εργαλείων, και μέτρα διαχείρισής τους. • Οικονομικά του περιβάλλοντος. • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία. • Απόκριση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. • Μεταφορά επικινδύνων φορτίων και εμπορευμάτων. • Διαχείριση αποβλήτων πλοίων. • Αντιμετώπιση παράκτιας-θαλάσσιας ρύπανσης. • Πρότυπα συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος (ISO 14001, EMAS, PERS), ποιότητας (ISO 9001, ISM), υγείας και ασφάλειας στην εργασία (ISO 45001) και ενέργειας (ISO 50001). • Ενεργειακοί πόροι και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. • Ανθεκτικότητα υποδομών και λειτουργιών. • Περιβαλλοντική μετανάστευση. • Επιπτώσεις των πολεμικών επιχειρήσεων. • Επίλυση πρακτικών ασκήσεων.
Λέξεις Κλειδιά
μεταφορές, περιβάλλον, επιπτώσεις, υπολογιστικές μέθοδοι, διαχείριση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις622,2
Εργαστηριακή Άσκηση301,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων60,2
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο80,3
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων60,2
Σύνολο1124
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Τίτλος Βιβλίου: Μεταφορές και περιβάλλον Έκδοση: 1η έκδ./2008 Συγγραφέας: Βούγιας Σπύρος ISBN: 978-960-12-1732-1
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και σχετικές δημοσιεύσεις στα επιμέρους αντικείμενα του μαθήματος. Εγχειρίδια χρήσης υπολογιστικών προγραμμάτων και μεθόδων εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-10-2021