ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / Elements of Law and Engineering Legislation
ΚωδικόςΤΣ1000
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000211

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600193095
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΤΣ1000
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Καμία
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να: 1. γνωρίζουν τις βασικές αρχές του νομοθετικού πλαισίου των Δημοσίων Έργων που αφορά από τη λήψη χρηματοδότησης μέχρι τη λειτουργία του έργου 2. γνωρίζουν το βασικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα ιδιωτικά έργα
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στα χρηματοδοτικά προγράμματα της χώρας από πόρους της ΕΕ. Παρουσίαση των βασικών αρχών του κοινοτικού δικαίου με εμβάθυνση στις διατάξεις των συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων έργων. Παρουσίαση του θεσμικού πλασίου περί ανάληψης μελετών και υπηρεσιών. Παρουσίαση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου περί εκτέλεσης δημοσίων έργων. Εισαγωγή στο νομοθετικό πλαίσιο περί εκτέλεσης ιδιωτικών έργων.
Λέξεις Κλειδιά
Νομοθετικό πλαίσιο, Παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, Χρηματοδοτικό πλαίσιο δημοσίων και ιδιωτικών έργων, Κτηριοδομικός-Οικοδομικός κανονισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης OPENeCLASS Course Management System.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων421,5
Εκπόνηση μελέτης (project)
Εξετάσεις30,1
Σύνολο843
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1.Στοιχεία Δικαίου, Τεχνικής Νομοθεσίας & Δημοσίων Έργων, Μαρχαβίλιας Παναγιώτης, Μπουρδάρας Σπυρίδων, 2η Έκδοση, 2018, Εκδ. Τζιόλα (ΕΥΔΟΞΟΣ) 2. Εκτέλεση - Επίβλεψη Δημοσίων Έργων, Παπασταμάτης Ζήσης, 1η Έκδοση, 2019, Εκδ. Ζήτη (ΕΥΔΟΞΟΣ)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.Στοιχεία Δικαίου & Τεχνική Νομοθεσία, Μαρχαβίλιας Παναγιώτης, 2η Έκδοση, 2015, Εκδ. Τζιόλα 2. Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Ράικος Δημήτρης, 1η Έκδοση, 2014, Εκδ. Σακκούλα 3. Δημόσια Έργα & Μελέτες, Παπαευαγγέλου Θωμάς, 2η Έκδοση, 2012, Εκδ. Σακκούλα
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-02-2022