ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΥΔΡΑΥΛΙΚΗ / Hydraulics
ΚωδικόςΤΥ0100
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000241

Πρόγραμμα Σπουδών: (ΜΕΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ) ΠΠΣ ΤΠΜ (ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό426

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ - ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΑΠΟ 2022 ΚΑΙ ΕΞΗΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ (ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 715
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό426

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600193113
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΤΥ0100
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα (1) σχεδιάζουν και αναλύουν κλειστούς αγωγούς για ροή υπο πίεση (2) προσδιορίζουν την παροχετευτική ικανότητα κλειστών αγωγών (3) σχεδιάζουν και αναλύουν συστήματα παράλληλων αγωγών, αγωγών σε σειρά και υδραυλικά δίκτυα (4) προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά αντλιών και επιλέγουν αντλίες για αγωγούς και υδραυλικά δίκτυα (5) σχεδιάζουν τεχνητούς αγωγούς διαφόρων διατομών και προσδιορίζουν την παροχετευτική τους ικανότητα (6) αναλύουν την ροή σε φυσικά υδατορρεύματα ποταμούς και προσδιορίζουν την μεταβολή των υδραυλικών χαρακτηριστικών τους (7) προσδιορίζουν και αναλύουν τρόπους σκέδασης της ενέργειας για συνθήκες χειμαρρώδους ροής σε ανοιχτούς αγωγούς
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
A. Μόνιμη ροή σε κλειστούς αγωγούς: Γενικές εξισώσεις. Υδραυλικό φορτίο. Εξίσωση Ενέργειας. Απώλειες φορτίου. Γραμμικές απώλειες. Διάγραμμα Moody. Τοπικές απώλειες. Χαρακτηριστικές γραμμές. Γραμμή ενέργειας. Πιεζομετρική γραμμή. Συνδέσεις αγωγών. Αγωγοί σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. Ισοδύναμοι αγωγοί. Χαρακτηριστικές καμπύλες αγωγού και δικτύου. Δεξαμενές. Το πρόβλημα των τριών δεξαμενών. Υδραυλικά Δίκτυα-Μέθοδοι Υπολογισμού. Υδροδυναμικές μηχανές. Αντλίες-υδροστρόβιλοι. Χαρακτηριστικά μεγέθη και καμπύλες αντλιών. Σημείο λειτουργίας δικτύου. Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. Επιλογή μεγέθους και τύπου αντλίας. Σπηλαίωση, Σίφωνες. B. Μόνιμες ροές με ελεύθερη επιφάνεια: Χαρακτηριστικά ροής με ελεύθερη επιφάνεια. Ομοιόμορφη ροή. Ορισμοί και εξισώσεις. Σύνθετες διατομές. Υδραυλικώς οικονομική διατομή. Ειδική και ολική ενέργεια. Ειδική δύναμη. Κρίσιμο βάθος. Υπολογισμός κρίσιμου βάθους. Διατομές ελέγχου. Ροή σε αναβαθμό και στένωση. Υδραυλικό άλμα. Γενικά χαρακτηριστικά άλματος. Άλμα σε οριζόντιο αγωγό. Θέση υδραυλικού άλματος. Βαθμιαίως μεταβαλλόμενη ροή. Γενικά χαρακτηριστικά. Κατηγορίες προφίλ. Σύνθεση προφίλ. Υπολογισμός ροής. Εκχειλιστές. Γ. Ροή σε φυσικά υδατορρεύματα: Παραγωγή φερτών υλών, διαβρώσεις, προσχώσεις και μεταφορά φερτών υλών στα υδατορρεύματα. Χαρακτηριστικά φερτών, έναρξη της κίνησης, φορτίο πυθμένα, φορτίο σε αιώρηση, ολικό φορτίο. Μαθηματικά και φυσικά ομοιώματα σε υδατορρεύματα με κινητό πυθμένα. Βελτίωση των συνθηκών ροής και προστασία φυσικών υδατορρευμάτων με παράλληλα και εγκάρσια έργα προστασίας πρανών και πυθμένα.
Λέξεις Κλειδιά
ροή σε κλειστούς αγωγούς, αντλίες, στρόβιλοι, απώλειες φορτίου, ροή με ελεύθερη επιφάνεια, κρίσιμη ροή, υδραυλικό άλμα, ανομοιόμορφή ροή
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις52
Εργαστηριακή Άσκηση10
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων80
Φροντιστήριο10
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων12
Εξετάσεις4
Σύνολο168
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελικές γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κ.Λ. Κατσιφαράκης "Μόνιμες ροές με ελεύθερη επιφάνεια" Π. Πρίνος "Υδραυλική κλειστών και ανοικτών αγωγών" Ι. Τσακoγιάννης "Υδραυλική. Μόνιμη ροή σε κλειστούς αγωγούς και σε υδροδυναμικές μηχανές"
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-06-2020