ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / MOLECULAR BIOLOGY
ΚωδικόςGM.02.10
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΒιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔήμητρα Ντάφου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001150

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 173
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία6
Class ID
600193259
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: α) γνωρίζουν στοιχεία της φύσης και τη δομής του γονιδίου, των μηχανισμών αντιγραφής, ανασυνδυασμού και επιδιόρθωσης των βλαβών στο DΝΑ, β) κατανοούν την οργάνωση της εξέλιξης και της λειτουργίας του διακοπτόμενου γονιδίου, γ) έχουν την ικανότητα να αξιολογούν το περιεχόμενο του γονιδιώματος μέσω συγκρίσεων και μελέτης των βασικών μοριακών μηχανισμών, δ) έχουν αποκτήσει και εφαρμόσει δεξιότητες ανάλυσης και διαχείρισης γονιδίων μέσω βασικών τεχνικών Μοριακής Βιολογίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Φύση, δομή και λειτουργία του γονιδίου. Το διακοπτόμενο γονίδιο και η εξελικτική του σημασία. Το περιεχόμενο και η οργάνωση του γονιδιώματος. Μηχανισμοί αντιγραφής του γονιδιώματος. Μηχανισμοί ανασυνδυασμού και επιδιόρθωσης των βλαβών του DNA.
Λέξεις Κλειδιά
γονίδιο, δομή και λειτουργία, αντιγραφή, ανασυνδυασμός, επιδιόρθωση, DNA, εξόνια, ιντρόνια, εξέλιξη, γονιδίωμα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιοποίηση του e-learning για την ανάρτηση πρόσθετου διδακτικού υλικού, βιβλιογραφίας κλπ. Η επικοινωνία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων επίσης γίνεται μέσω e-learning.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις451,8
Εργαστηριακή Άσκηση251
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων753
Εξετάσεις50,2
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Στόχος της αξιολόγησης είναι η εκτίμηση της επίτευξης των μαθησιακών στόχων και δεξιοτήτων από τον φοιτητή, η στάθμισή της επίδοσής του σε σχέση με τους συμφοιτητές του, και ασφαλώς την αποτελεσματικότητα της διδακτικής προσέγγισης του διδάσκοντα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Watson James D. , Baker Tania A. , Bell Stephen P. , Gann Alexander , Levine Michael , Losick Richard , Harrison Stephen C. (Ελληνική Έκδοση 2016). Μοριακή Βιολογία του Γονιδίου. Εκδόσεις UTOPIA, Αθήνα. Watson James D. , Baker Tania A. , Bell Stephen P. , Gann Alexander , Levine Michael , Losick Richard , Harrison Stephen C. (Ελληνική Έκδοση 2016). Molecular Biology of te Gene. UTOPIA Publishing, Athens.
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-01-2021