ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι (ΘΕΩΡΙΑ)

Πληροφορίες Σύνθετου Μαθήματος
Σύνθετο Μάθημα
Επιμέρους Μαθήματα
 1. 4.1.00 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι (ΑΣΚΗΣΗ)
 2. 4.1.01 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι (ΘΕΩΡΙΑ)
Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι (ΘΕΩΡΙΑ) / Pharmacology I Theory
Κωδικός4.1.01
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΚτηνιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
Άλλα ΧαρακτηριστικάΜέρος του σύνθετου μαθήματος
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000738

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Κτηνιατρικής (2020-2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 114
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό426

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι (ΘΕΩΡΙΑ)
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία37
Class ID
600193514
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα γνωρίζουν τις βασικές αρχές φαρμακοκινητικής και φαρμακοδυναμικής, καθώς και τον μηχανισμό δράσης, τη φαρμακοκινητική, τις ενέργειες, τις ανεπιθύμητες ενέργειες και τις αλληλεπιδράσεις των διουρητικών και των φαρμάκων που δρουν στο αίμα και στο νευρικό, καρδιαγγειακό, αναπνευστικό, πεπτικό και ενδοκρινικό σύστημα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στη Φαρμακολογία. Ορισμός, αντικείμενα μελέτης της Κτηνιατρικής Φαρμακολογίας, κλάδοι της Φαρμακολογίας, πηγές προέλευσης των φαρμάκων. Τρόποι χορήγησης φαρμάκων. Φαρμακοκινητική: Εισαγωγή– Απορρόφηση και κατανομή των φαρμάκων- Μεταβολισμός και απέκκριση των φαρμάκων. Φαρμακοδυναμική: Μηχανισμοί δράσης των φαρμάκων, αλληλεπιδράσεις και ανταγωνισμός των φαρμάκων, παράγοντες που ρυθμίζουν τη σχέση «συγκέντρωση φαρμάκου-ανταπόκριση». Ανεπιθύμητες ενέργειες και τοξικότητα των φαρμάκων, γενετικοί παράγοντες-ιδιοσυγκρασία, δράση και ασφάλεια φαρμάκων. Φάρμακα που δρουν στο Νευρικό Σύστημα: Φάρμακα του ΑΝΣ: μη εκλεκτικοί αδρενεργικοί αγωνιστές, α-αδρενεργικοί και β-αδρενεργικοί αγωνιστές, εκλεκτικοί β2-αγωνιστές, αδρενεργικοί αναστολείς, α-αναστολείς, β-αναστολείς, παρασυμπαθομιμητικά, αναστολείς χολινεστερασών, αντιμυασθενικά, παρασυμπαθολυτικά, συναπτολυτικά. Μυοχαλαρωτικά δρώντα στη νευρομυϊκή σύναψη. Φάρμακα του ΚΝΣ: Διεγερτικά του ΚΝΣ (διεγερτικά του φλοιού, διεγερτικά του προμήκη) . Γενικά αναισθητικά (εισπνευστικά, ενέσιμα). Τοπικά αναισθητικά. Ηρεμιστικά –Κατασταλτικά – Υπνωτικά – Αντιεπιληπτικά – Αναλγητικά - Κεντρικώς δρώντα μυοχαλαρωτικά. Διουρητικά: Αυξάνοντα την οσμωτική πίεση, μεθυλοξανθίνες, αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης, διουρητικά της αγκύλης, διουρητικά παράγωγα της θειαζίδης, αναστολείς της αλδοστερόνης, καλιοπροστατευτικά. Διαλύματα ηλεκτρολυτών. Φάρμακα που δρουν στο Καρδιαγγειακό Σύστημα: Αντιαρρυθμικά φάρμακα: αποκλείοντα τα κανάλια των Νa+, β-αδρενεργικοί αναστολείς, παρατείνοντα την αναπόλωση, αποκλείοντα τα κανάλια Ca++. Φάρμακα που ενεργούν στο μυοκάρδιο. Θετικοί ινοτρόποι -παράγοντες: καρδιακές γλυκοσίδες, αναστολείς της καρδιακής φωσφοδιεστεράσης, συμπαθομιμητικά, μεθυλοξανθίνες, παρασυμπαθολυτικά. Αγγειοδιασταλτικά: Αναστολείς του μετατροπέα της αγγειοτασίνης Ι, ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ, α1-αδρενεργικοί αναστολείς, νιτρώδη, αποκλειστές διαύλων Ca++ . Φάρμακα που δρουν στο Αίμα: Αντιπηκτικά (ηπαρίνη, κουμαρινικά αντιπηκτικά), Αντιαιμοπεταλιακά-Θρομβολυτικά, Αντιαιμορραγικά (φυτοναδιόνη, πρωταμίνη), Φάρμακα κατά των αναιμιών. Φάρμακα που δρουν στο Αναπνευστικό Σύστημα: Βλεννολυτικά, βρογχοδιασταλτικά, ο ρόλος της ισταμίνης στην εκδήλωση του άσθματος - αντιισταμινικά, προφυλακτικά του άσθματος, αντιβηχικά, αναληπτικά. Φάρμακα που δρουν στο Πεπτικό Σύστημα: Φάρμακα κατά του έλκους: Αντιόξινα - Μειώνοντα τη γαστρική έκκριση - Παρασυμπαθολυτικά - Ο ρόλος της ισταμίνης στην εκδήλωση του έλκους - Η2-αναστολείς-Αναστολείς της αντλίας πρωτονίων - Προστατευτικά του γαστρικού βλεννογόνου (σουκραλφάτη-προσταγλανδίνες). Φάρμακα που επηρεάζουν την κινητικότητα και τις εκκρίσεις του πεπτικού σωλήνα: Σπασμολυτικά - Αντισπασμωδικά (παρασυμπαθολυτικά - απλά σπασμολυτικά)-Διεγείροντα την κινητικότητα του πεπτικού σωλήνα (παρασυμπαθομιμητικά - αντιδοπαμινεργικά) - Καθαρτικά {υδρόφιλα κολλοειδή-ωσμωτικώς δρώντα (λακτουλόζη) - διεγείροντα την εντερική κινητικότητα – μαλακτικά} -Αντιδιαρροϊκά (προσροφητικές ουσίες - οπιοειδή) Αντιεμετικά (με κεντρική και περιφερική δράση) -Εμετικά - Αντικιρρωτικά – Υδροχολεκκριτικά. Φάρμακα παθήσεων Ενδοκρινών Αδένων – Ορμόνες: Φάρμακα θεραπείας του διαβήτη. Αντιυπογλυκαιμικά φάρμακα. Φάρμακα επηρεάζοντα τη λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα (θυρεοειδικές ορμόνες-αντιθυρεοειδικά φάρμακα) Ορμόνες του προσθίου και οπισθίου λοβού της υπόφυσης – Υποφυσιακές και μη υποφυσιακές γοναδοτρόπες ορμόνες – Ορμόνες που επηρεάζουν την αναπαραγωγή (οιστρογόνα, προγεσταγόνα, προσταγλανδίνες, ανδρογόνα, αναβολικά στεροειδή) – Χαλαρωτικά του μυομητρίου – Φάρμακα διακοπής της γαλακτοπαραγωγής.
Λέξεις Κλειδιά
φάρμακο, φαρμακοκινητική, φαρμακοδυναμική, μηχανισμός δράσης, νευρικό σύστημα, καρδιαγγειακό σύστημα, αναπνευστικό σύστημα, πεπτικό σύστημα, αίμα, διουρητικά, μεταβολισμός της γλυκόζης, φάρμακα και θυρεοειδής, ορμόνες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις37
Εξετάσεις77.5
Σύνολο114.5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Διατίθενται σημειώσεις
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Small Animal Clinical Pharmacology and Therapeutics by Dawn Merton Boothe Veterinary Pharmacology and Therapeutics: L.Meyer Jones, N.H. Booth Veterinary Pharmacology and Therapeutics - Mark G. Papich; Jim E. Riviere (Editors)
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-11-2020