ΕΠΙΛΟΓΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΠΙΛΟΓΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ / ELECTIVE MODULE: SOCIAL & PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVES ON SPACE AND ARCHITECTURE
Κωδικός08TH17
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΑρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019802

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-21 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 4
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής843

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600193843
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Τα μαθησιακά αποτελέσματα αναμένεται να είναι: -η κατανόηση εννοιών, θεωριών, μεθόδων και τεχνικών που συνθέτουν τη σύγχρονη αρχιτεκτονική μέσα από την οπτική των ανθρωπογνωστικών επιστημών (της κοινωνιολογίας, της ανθρωπολογίας, της ψυχολογίας, της νευροφυσιολογίας) -η κατανόηση και γνώση της σχέσης που συνδέει την αρχιτεκτονική με την κοινωνία και γενικά με το ευρύτερο πλαίσιό της -η κατανόηση και γνώση των αντιληπτικών ποιοτήτων του χώρου και της αρχιτεκτονικής -η γνώση θεμάτων που άπτονται του πολυαισθητηριακού περιβάλλοντος, της σχέσης σώματος-κίνησης-αισθήσεων-χώρου -η ανάπτυξη και καλλιέργεια της κριτικής σκέψης -η εξοικείωση με τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις της αρχιτεκτονικής -η συγκέντρωση, ανάλυση και σύνθεση των δεδομένων μιας έρευνας -η εξοικείωση με τις ερευνητικές διαδικασίες
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το θεωρητικό αυτό μάθημα εστιάζει στις ανθρωπιστικές σπουδές (κοινωνιολογία, ψυχολογία, ανθρωπολογία, ιστορία, πολιτισμική θεωρία, σπουδές του φύλου, κ.ά.) και στους ποικίλους τρόπους που αλληλοσχετίζονται με τις σπουδές του χώρου, και ειδικά με την Αρχιτεκτονική και τον Αστικό Σχεδιασμό. Αναλύεται ο ρόλος των Επιστημών του Ανθρώπου στη συγκρότηση του πεδίου της Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής και στη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής σκέψης και πρακτικής. Διευκρινίζεται επίσης η ερευνητική διαδικασία ως μέσου εφαρμογής των Επιστημών του Ανθρώπου στη συνθετική διαδικασία με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών. Εξετάζεται η σχέση ανθρώπου-δομημένου χώρου, τόσο στην κλίμακα του κτηρίου όσο και στην κλίμακα της πόλης, μέσω των αντιληπτικών και βιωματικών διεργασιών, και παρουσιάζονται αναλυτικά οι έννοιες που τροφοδοτούν τον σχεδιασμό στα ποικίλα επίπεδα οργάνωσής του. Γίνεται αναφορά στη διαχρονική παρουσία τους στο πεδίο της αρχιτεκτονικής με εμβαθύνσεις στα κομβικά σημεία των σημασιολογικών μετατοπίσεών τους. Εξετάζονται επίσης ζητήματα σχέσων χώρου-κοινωνίας και συγκεκριμένα η αναδιαμόρφωση των χώρων και των χρήσεων στο πλαίσιο σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων, όπως είναι η μετανάστευση και η κινητικότητα, οι αποκλεισμοί, οι άστεγοι, η πολυπολιτισμικότητα, η σύγχρονη εκπαιδευτική και περιβαλλοντική συνθήκη. Η εξέταση των ζητημάτων αυτών γίνεται τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και μέσα από την ανάλυση παραδειγμάτων, ενώ γίνονται αναφορές σε πορίσματα πρωτογενών ερευνών των διδασκόντων και άλλων. Στο πλαίσιο αυτό και για την αποτελεσματικότερη πρόσληψη και κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος κάνουμε εκτεταμένη χρήση ηλεκτρονικού οπτικοακουστικού υλικού, εικόνων (φωτογραφιών, σχεδίων και σκίτσων), πινάκων, γραφημάτων και βίντεο, ενώ γίνονται ομαδικές εργασίες μέσα στην τάξη για προώθηση της διαδραστικής μάθησης.
Λέξεις Κλειδιά
Aνθρωπιστικές σπουδές, Αρχιτεκτονική, Αστικός Σχεδιασμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις28
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων32
Συγγραφή εργασίας / εργασιών16
Σύνολο76
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές αξιολογούνται με βάση το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή τους στο μάθημα, την ικανότητα πρόσληψης των γνώσεων που επιχειρεί το μάθημα να μεταδώσει, καθώς και την αναλυτική, συνδυαστική, συνθετική και κριτική ικανότητα όπως αυτά αποτυπώνονται στην γραπτή εργασία και στην παρουσίασή της στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γερμανός Δ., Τσουκαλά Κ. (επιμ.) (2019). Παιδική χωρική αφηγηματικότητα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Λαδά Σ., Τσουκαλά Κ. (επιμ.) (2017). Χωρικές Αφηγήσεις της μνήμης. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Τσουκαλά Κ. (2009). Εξαστισμός και ταυτότητα, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Παντελίδου, Χ., Τσουκαλά, Κ. (επιμ.) (2012). νεολαια.www.δημοσιος χωρος. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ARNHEIM, R., 1976, La pensée visuelle, Paris: Flammarion. ARNHEIM, R., 1999, Tέχνη και Oπτική Aντίληψη, Aθήνα: Θεμέλιο (μετάφραση Iάκωβος Ποταμιάνος). APNHEIM, R., 1977, The Dynamics of Architectural Form, Los Angeles: University of California Press. APPLEYARD, D., 1970, Planning a Pluralist City, Massachussets: MIT Press. CANTER, D., 1981, Περιβαλλοντική Ψυχολογία, (μετάφρ. Π. Kοσμόπουλος), Θεσσαλονίκη: University Studio Press. BAIRD, J.C., LUTKUS, A.D., 1982, Mind, Child, Architecture, London: University Press of New England. BELL, P., FISCHER, J., LOOMIS, R., 1978, Environmental Psychology, Philadelphia: Saunders Company. BLOOMER, K., MOORE, Ch., 1977, Body, Memory and Architecture, New Haven and London: Yale University Press. DOWNS, R., STEA, D. (επιμ.), 1973, Image and Environment, Chicago: Aldine Publishing Company. ELLIN, N. (επιμ.), 1997, Architecture of Fear, New York: Princeton Architectural Press. FISCHER, G.N., 1992, Psychologie sociale de l'environnement, Paris: Privat - Pratiques sociales. FISCHER, G.N., 1981, La Psychosociologie de l'espace, Paris: P.U.F. GEHL, J., 2013, Η ζωή ανάμεσα στα κτήρια: Χρησιμοποιώντας το δημόσιο χώρο, Βόλος: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας GRAWITZ, M., 1984, Méthodes des Sciences Sociales, Paris: Dalloz. ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΙΔΟΥ, Γ., 2004, Αόρατες Παρενθέσεις: 27 Πόλεις στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα: Πατάκης. LANG, J., BURNETTE, C., MOLESKI, W., VACHON, D. (επιμ.), 1974, Designing for Human Behavior: Architecture and the Behavioral Sciences, Pennsylvania: Dowden, Hutchinson & Ross. LEACH, N. (επιμ.), 1997, Rethinking Architecture. A Reader in Cultural Theory, London and New York: Routledge. LEE, T., 1976, Psychology and the Environment, London: Methuen. LEVY-LEBOYER, C., 1980, Psychologie et environnement, Paris: P.U.F. MICHELSON, W. (επιμ.), 1975, Behavioral Research Methods in Environmental Design, Community Development Series, Halsted Press. MOORE, G.T., COLLEDGE, R.G. (επιμ.), 1976, Environmental Knowing, Pennsylvania: Dowden, Hutchinson & Ross. ΠΕΤΜΕΖΙΔΟΥ, Μ. (επιμ.), 1998, Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία. Δομισμός, Μετα-δομισμός, Δομοποίηση, Επικοινωνιακή Δράση, Προοπτικές Εξέλιξης της Κοινωνιολογικής Θεωρίας, Ηράκλειο : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. PROSHANSKY, H., ITTELSON, W., RIVLIN, L. (επιμ.), 1970, Environmental Psychology, New York: Holt, Rinehart and Winston. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ, Γ., 2008, Ο Λακάν και το πολιτικό, Αθήνα: Ψυχογιός. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ, Στ., 1990, Η συμβολική σχέση με τον χώρο, Αθήνα: Κάλβος. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ, Στ., 2002, Από την πόλη οθόνη στην πόλη σκηνή, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. TSOUKALA, K., 2001, L’image de la ville chez l’enfant, Paris: Anthropos. ΤΣΟΥΚΑΛΑ, Κ., 2006, Παιδική αστική εντοπία, Αθήνα: Τυπωθήτω Γ. Δαρδανός.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-11-2020