Ρομά: Ιστορία, Πολιτική, Ποράιμος

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΡομά: Ιστορία, Πολιτική, Ποράιμος / Rome: History, Politics, Porajmos
ΚωδικόςΚΕ0Ε49
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΣπυρίδων Μαρκέτος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014974

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Πολιτικών Επιστημών (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 103
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕπιλογήςΕαρινό-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΡομά:Ιστορία, Πολιτική, Ποράιμος
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600193935
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γαλλικά (Εξέταση)
 • Ιταλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Κριτική σκέψη και ενδιαφέρον για την πολιτική, την οικονομία, τη ζωή και την ιστορία των ρομά.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το πρώτο και ουσιαστικότερο μαθησιακό αποτέλεσμα του μαθήματος είναι να μάθετε ν’ αναγνωρίζετε τις κοινωνικές δυνάμεις και τα ιδεολογικά σχήματα που ορίζουν την εποχή μας, και να τα κρίνετε. Κατά τα λοιπά, μετά τη συστηματική παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορείτε ν’ αναγνωρίζετε, να περιγράφετε, να προσδιορίζετε, να στοχάζεστε, να εξηγείτε, να ερμηνεύετε, να κρίνετε και να διακρίνετε τα βασικά στοιχεία: -Των σημερινών εικόνων της ιστορίας, της κουλτούρας και της σημερινής ζωής των ρομά. -Του επιστημονικού κλάδου των Ρομανικών Σπουδών. -Της συγκρότησης του λαού των ρομά μέσα στο ταξίδι που έκανε από τη Βόρεια Ινδία ως την εξάπλωσή του στην Ευρώπη, και τα σχετικά με τους διωγμούς που υπέφερε στον βορά και τη δύση, και την πεντακοσάχρονη δουλεία του στο χώρο της σημερινής Ρουμανίας. -Τις αντιλήψεις σχετικά με το λαό των ρομά που ανέπτυξαν οι σύνοικοι λαοί στον βυζαντινό χώρο από τον ενδέκατο αιώνα, και στην Ευρώπη από τα μέσα του δέκατου έκτου αιώνα ως τις ημέρες μας. -Του αντιρομανισμού και του Πορράιμος. -Των προσπαθειών των ρομά σ’ Ευρώπη κι Ελλάδα να οργανωθούν πολιτικά, καθώς και της όξυνσης των πολιτικών και κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο λαός αυτός τις τελευταίες δεκαετίες και της επίτασής τους τον καιρό της τρέχουσας συνδημίας, αλλά και των μορφών με τις οποίες προυσιάζονται τα βασικά διλήμματα του δίκαιου αγώνα για βελτίωση της θέσης τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μάθημα I. Bασικές έννοιες του μαθήματός μας. Ρομά, Ρομανή, Πορράιμος. Δουλεία. Λαοί της διασποράς. Καπιταλιστικό κοσμοσύστημα και καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Νεότερο κράτος και διακρατικό σύστημα. Χρέος. Ιδεολογία. Πατριαρχία. Εθνικισμός κι εθνικά κινήματα. Ιμπεριαλισμός και αποικιοκρατία. Ρατσισμός και οριενταλισμός. Αριστερά και δεξιά. Συντηρητισμός, Φιλελευθερισμός, Ριζοσπαστισμός. Μάθημα IΙ. Βασικοί όροι και δεδομένα: Η πορεία των ρομά από την Ινδία στο Βυζάντιο και στη δουλεία, 11ος - 19ος αιώνας. Ένας λαός στην περιφέρεια του έθνους. Οικονομική ένταξη, ρομανή γλώσσα, κουλτούρα, θρησκεία, υλικός πολιτισμός. Στερεότυπα των σύνοικων λαών για τους ρομά. Μάθημα IIΙ. Ορόσημα των ρομανικών σπουδών, 18ος ως 21ος αιώνας. Μάθημα ΙV. Αντιρομανισμός και αντεπανάσταση στην Ευρώπη, 1789-2020. Πορράιμος Μάθημα V. Η πορεία των ελλήνων ρομά από τη γέννηση του ελληνικού κράτους ως την αναγνώριση της πολιτειότητάς τους στη Μεταπολίτευση. Μάθημα VI. Ρομανική πολιτική κινητοποίηση από τον Μεσοπόλεμο ως σήμερα. Ελληνικές και ευρωπαίκές ρομανικές οργανώσεις. Ρομά κι Ευρωπαϊκή Ένωση: επαγγελίες και πραγματικότητα. Μάθημα VΙΙ. Επισκόπηση της θέσης των ρομά στη σημερινή Ελλάδα. Εσωτερικες κοινωνικές διαφοροποιήσεις. Μάθημα VIII. Πού και πώς ζούν οι ρομά στη σημερινή Ευρώπη. Ρομά και τρέχουσα συνδημία. Μάθημα IX. Κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στους ρομά της Ελλάδας. Μάθημα X. Ρομά, οικουμενικότητα και καπιταλισμός. Τι προσφέρουν οι ρομά στους σύνοικους λαούς. Μάθημα XI. Το φύλο στις ρομανικές κοινότητες, στην Ελλάδα και στον κόσμο. Μάθημα XΙΙ. Προοπτικές και προτάσεις πολιτικής κινητοποίησης των ελλήνων ρομά. Εγχώριο και ευρωπαϊκό πλαίσιο. Μάθημα XΙΙΙ. Ανακεφαλαίωση.
Λέξεις Κλειδιά
Ρομά, Ρομανή γλώσσα, Ρομανικές σπουδές, Πορράιμος, Δουλεία, Λαοί της διασποράς, Οικονομική ένταξη των ρομά, Ρομανή κουλτούρα, Ρομανή θρησκεία, Ρομανικός υλικός πολιτισμός, Αντιρομανικά στερεότυπα, Αντιρομανισμός, Covid-19, Ρομανική πολιτική κινητοποίηση, Ελληνικές ρομανικές οργανώσεις, Ευρωπαίκές ρομανικές οργανώσεις, Καπιταλιστικό κοσμοσύστημα, Καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, Καπιταλισμός, Πατριαρχία, Oικονομική κρίση, Oικουμενικότητα, Ανθρωπιστική κρίση, Δημοκρατία, Ολιγαρχία, Αυτοκρατορία, Ιδεολογία, Αντεπανάσταση, Ελλάδα, Μικρά Ασία, Ρουμανία, Βαλκάνια, Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, Χρέος, Απαλλοτριωτική συσσώρευση, Φύλο, Κοινωνική τάξη, Ράτσα, Έθνος, Αριστερά, Δεξιά, Άκρα Δεξιά, Φασισμός, Κοινωνικά κινήματα, Εθνικισμός, Συντηρητισμός, Φιλελευθερισμός, Ριζοσπαστισμός, Ρατσισμός, Οριενταλισμός, Βυζάντιο, Μεσαίωνας, Διαφωτισμός, Δέκατος ένατος αιώνας, Εικοστός αιώνας, Εικοστός πρώτος αιώνας, Χάινριχ Γκρέλμαν, Ίαν Χάνκοκ, Έλενα Μαρουσάκοβα, Γεώργιος Σούλης,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις60,2
Σεμινάρια331,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων692,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1104
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Βαθμολογεί ο διδάσκων, ο οποίος οργανώνει κατά την κρίση του γραπτές εξετάσεις. Η βαθµολογία σε κάθε µάθηµα ακολουθεί την κλίµακα των ακέραιων αριθµών από ένα (1) έως δέκα (10). Βάση επιτυχίας είναι ο αριθµός πέντε (5). Σύµφωνα µε το Ν. 3549/2007 και µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 1404/1983, κάθε µάθηµα εξετάζεται στο τέλος του εξαµήνου στο οποίο διδάχθηκε και επιπλέον στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου. Η βαθμολογία προκύπτει από τις γραπτές απαντήσεις των φοιτητών και των φοιτητριών σε δυο ερωτήσεις, χωρίς δικαίωμα επιλογής. Οι απαντήσεις πρώτα πρέπει να σχεδιάζονται σε πρόχειρο κι έπειτα να καθαρογράφονται με λογική δομή, αρθρωμένη επιχειρηματολογία και προσεγμένο ύφος. Πρεπει να συνδυάζουν στοιχεία απ' όλη την ύλη που αφομοιώθηκε, τις παραδόσεις του μαθήματός μας, αλλά και τις εγκύκλιες γνώσεις των φοιτητών και των φοιτητριών. Πρέπει να δείχνουν ότι μελετήθηκαν κριτικά και σε βάθος τα ζητήματα που εξετάστηκαν στο μάθημα, κι επίσης ν' αποφεύγουν τη χρήση κλισέ και στερεότυπων εκφράσεων, ή παντός καιρού γενικοτήτων, καθώς και την ασυνάρτητη σύνταξη και τις εκτός θέματος παρεκβάσεις. Η πολυλογία είναι μείον, η ευγλωττία συν. Tα κείμενα που παίρνουν άριστα διαπνέονται από κριτικό πνεύμα και χαρακτηρίζονται από λιτό και σαφές ύφος. Mε τη βάση βαθμολογούνται τα γραπτά που μαρτυρούν απλώς στοιχειώδη πραγματολογική γνώση του αντικειμένου και κριτική διάθεση. Απορρίπτονται τα γραπτά που δεν δείχνουν να προηγήθηκε επιμελής μελέτη της εξεταστέας ύλης. Ειδικα για το τρεχον εξαμηνο, θετω υποψη των φοιτητριών και φοιτητών τις απόψεις μου για τον τρόπο οργάνωσης των εξετάσεων όπως αυτές δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Πελοπόννησος, στο φύλλο της 25ης Ιουνίου 2020. Ακατόρθωτες οι αδιάβλητες τηλεξετάσεις Ηταν απροκάλυπτη ταπείνωση για το Πανεπιστήμιο και για όλους τους πανεπιστημιακούς δασκάλους η απόφαση ν' ανατεθεί η δήθεν επιμόρφωση των επιστημόνων σε αγνώστου ταυτότητος ιδιωτικούς κερδοσκοπικούς φορείς. Σκάνδαλο με ντροπιαστική, αλλ' όχι απρόβλεπτη, κατάληξη τούς Σκόιλ Ελικικού. Η σιωπή μας όταν δεχτήκαμε αυτό τον κόλαφο δεν συγκρίνεται βεβαίως με τον όρκο πίστης των ιταλών πανεπιστημιακών στον φασισμό, το 1931, αλλά δείχνει στην ίδια κατεύθυνση. Το κύρος του Πανεπιστημίου εδράζεται στο κύρος της έρευνας και των πτυχίων του. Επειτα από σχεδόν έναν αιώνα προσπαθειών που έφεραν το Αριστοτέλειο σε αξιοζήλευτη θέση μεταξύ των πανεπιστημίων της Ευρώπης και όλου του κόσμου, εμείς σήμερα καλούμαστε ν' απαξιώσουμε την εξέταση των γνώσεων που προσφέρουμε. Επομένως τις ίδιες τις γνώσεις. Επομένως τον πανεπιστημιακό θεσμό και το ίδιο μας το λειτούργημα. Το να είναι σωστές οι εξετάσεις αφορά καταρχάς τα πρόσωπα που διδάσκουν και διδάσκονται, αλλά όχι μόνον αυτά. Εξετάσεις αμερόληπτες και αδιάβλητες σημαίνει να έχουν δυνατότητα συμμετοχής όλα τα εξεταζόμενα πρόσωπα, επί ίσοις όροις, και να μπορεί το Πανεπιστήμιο να ελέγχει τις δεξιότητες και γνώσεις που αποκτήθηκαν, ώστε υπεύθυνα να βεβαιώνει τα πορίσματά του. Δεν βλέπω πώς οι τηλεξετάσεις, ιδίως με τον τρόπο που τώρα διεξάγονται, ανταποκρίνονται σ' αυτή την απαίτηση. Δεν υφίσταται αμερόληπτη εξέταση όταν δεν έχουν πρακτική δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής όλα τα πρόσωπα που δικαιούνται να εξεταστούν, επειδή τυχαίνει να στερούνται σύνδεση στο διαδίκτυο, τεχνικό εξοπλισμό, κατάλληλο χώρο κλπ. Η πολιτεία και το Πανεπιστήμιο, αν θέλουν να κάνουν εξετάσεις, οφείλουν αυτά να τα εξασφαλίζουν. Είναι ακατανόητο πώς ζητούν να διεξαχθούν τηλεξετάσεις ενώ άγνωστος αριθμός φοιτητριών και φοιτητών στερείται τ' απαραίτητα τεχνικά μέσα, και πρώτα πρώτα υπολογιστές και πρόσβαση στο διαδίκτυο υπό ικανοποιητικές συνθήκες. Είναι γελοίο να μιλούμε για εξετάσεις αν βεβαιώνουμε πράγματα τα οποία αδυνατούμε να διαπιστώσουμε. Μόνο καταχρηστικά μπορεί να ονομαστεί εξέταση μια διαδικασία όπου την ταυτοπροσωπία και ορθή διεξαγωγή δεν βεβαιώνουν τα πρόσωπα που εξετάζουν αλλά τα εξεταζόμενα. Αν το εξεταζόμενο πρόσωπο μπορεί έγκυρα να βεβαιώσει ότι είναι το ίδιο που δηλώνεται, και ότι έχει την ευγενή καλοσύνη να μην «κλέβει», άλλο τόσο έγκυρα μπορεί να βεβαιώσει ότι μελέτησε όσες ώρες προβλέπεται και ότι πρέπει να βαθμολογηθεί με άριστα. Δεν έχει λογική να δεχτούμε τον έναν από αυτούς τους ισχυρισμούς και όχι τον άλλο. Αν έστω και μια φορά οι εξετάσεις γίνουν με τρόπο που δεν εξασφαλίζει τον σύννομο, έγκυρο, αμερόληπτο και αδιάβλητο χαρακτήρα τους, τότε δημιουργείται καταστροφικό προηγούμενο. Δεν είναι απλώς ότι αυτοακυρωνόμαστε και γινόμαστε επαγγελματικό στρώμα ολοένα πιο περιττό, αύριο και αναλώσιμο. Δίνουμε πρόσχημα που θ' αξιοποιήσουν οι ανταγωνιστές, ακριβέστερα εχθροί, του δημοσίου πανεπιστήμιου, για να στήσουν ιδιωτικά ψευτοπανεπιστήμια που έπειτα από ψευτοεξετάσεις θα δίνουν ψευτοπτυχία, αφού βεβαίως θα έχουν πρώτα εισπράξει χρήματα αληθινά... Οι ίδιοι εχθροί του δημόσιου πανεπιστημίου οι οποίοι τώρα μας σπρώχνουν να κάνουμε εξετάσεις που δεν είναι εξετάσεις, αύριο θα μας λοιδωρούν και θα μας εγκαλούν, και μάλιστα βάσιμα. Παραγγέλλοντας άλλη μια ψευδώνυμη «αξιολόγηση», θα διαπιστώσουν ότι δεν διεξαγάγαμε τις εξετάσεις όπως έπρεπε. Και με βάση αυτήν θα περικόψουν ακόμη περισσότερο τους πόρους μας, ώστε να μπορούν ευκολότερα να μας ανταγωνίζονται τα ιδιωτικά ψευτοπανεπιστήμια που οι ίδιοι προωθούν. Τι θ' απαντάμε τότε; Τα μαθήματα που διδάσκω δεν μπορούν να εξεταστούν με τα λεγόμενα «κουίζ», υποπτεύομαι μάλιστα πως λίγα πανεπιστημιακού επιπέδου μαθήματα μπορούν. Η απαλλακτική εργασία συνιστά έγκυρο τρόπο εξέτασης μόνο στο μέτρο που αποκλείεται η λογοκλοπή, πράγμα που προϋποθέτει πιστοποιημένα από ειδικούς τεχνικά μέσα ελέγχου της. Προφορικές εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνον ολιγάριθμες, αφού είναι αμφίβολης εγκυρότητας αν διαρκούν λιγότερο του εικοσαλέπτου. Τέλος είναι αποδείξιμα ακατόρθωτο να εξασφαλιστούν αδιάβλητες τηλεξετάσεις, πέρα από τα ουσιώδη νομικά προβλήματα που επίσης εγείρουν. Θα είναι κρίμα αύριο ψευτοαπόφοιτοι ιδιωτικών ψευτοπανεπιστημίων να παραγκωνίζουν στην αγορά εργασίας τους αληθινούς απόφοιτους αληθινών πανεπιστημίων επειδή πλήρωσαν για ν' αποκτήσουν κάποιο ψευτοπτυχίο μετά από ψευτοεξετάσεις. Με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να συνεργήσουμε σε μια τέτοια καταστροφή. Ας μην αφήσουμε να σπιλώσει τ' όνομά μας άλλη μια σύγχρονη trahison des clercs.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΠΡΟΤΑΣΗ 1. 86194900 ΙΑΝ ΧΑΝΚΟΚ, ΕΙΜΑΣΤΕ Ο ΛΑΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ, ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ,ΑΘΗΝΑ 2020. ΠΡΟΤΑΣΗ 2 94691036, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΟΥΣΑΣ, Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΑΝΤΙΤΣΙΓΓΑΝΙΚΟΥ ΑΠΑΡΤΧΑΙΝΤ. ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ROM ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΨΜ, ΑΘΉΝΑ 2020.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Acton, Thomas, επιμ., 2000. Gypsy Politics and Traveller Identity. Hatfield: University of Hertfordshire Press. Acton, Thomas, επιμ., 2000. Scholarship and the Gypsy Struggle: Commitment in Romani Studies. Hatfield: University of Hertfordshire Press. Acton, Thomas, Gary Mundy, επιμ., 1997. Romani Culture and Gypsy Identity. Hatfield: University of Hertfordshire Press. Bakker, Peter, Hristo Kyuchukov, επιμ., 2000. What is the Romani Language? Hatfield: University of Hertfordshire Press. Interface Collection, Vol. 21.Baumann, Max P, ed, 2000. Music, Language and Literature of the Roma and Sinti. Berlin: VWB Verlag. Crowe, David, 1994. A History of the Gypsies of Eastern Europe and Russia. New York: St. Martin’s Press. Danbakli, Marielle, 2001. Roma, Gypsies: Texts Issued by International Institutions. Hatfield: University of Hertfordshire Press. Interface Collection, Vol. 5. Fings, Karola, Herbert Heuss, Frank Sparing, 1997. The Gypses during the Second World War. 1: From ‘Race Science’ to the Camps. Hatfield: University of Hertfordshire Press. Interface Collection, Vol. 12. Fraser, Angus, 1992. The Gypsies. Oxford: Blackwell. Glase, Robert S., 1998. Gypsies (Romanies) of the Sixteenth Century Ottoman Empire. Seminar Report: Portland State University. Grellmann, Heinrich M, 1783. Die Zigeuner. Ein historische Versuch liber die Lebensart und Verfafiung. Dessau and Leipzig. Αγγλόφωνη έκδοση 1807. Guy, Will, επιμ., 2001. Between Past and Future: The Roma of Central and Eastern Europe. Hatfield: University of Hertfordshire Press. Hancock, Ian, 1987. The Pariah Syndrome. Ann Arbor: Karoma. Το βιβλίο έχει εξαντληθεί, αλλά το κείμενό του είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Patrin: http://www.geocities.com/ Paris/512 l/patrin/htm. Hancock, Ian, 1996. A Handbook of Vlax Romani. Columbus: Slavica. Hancock, Ian, Siobhan Dowd Rajko Djuric, επιμ., 1998. The Roads of the Roma. Hatfield: University of Hertfordshire Press. Hancock, Ian, 1987. The Pariah Syndrome. Ann Arbor: Karoma. Hancock, Ian, 1992. “The roots of inequity: Romani cultural rights in their historical and social context”, Immigrants and Minorities, 11(1):1-20. Kenrick, Donald, 1998. Historical Dictionary of the Gypsies (Romanies). Lanham: The Scarecrow Press. Kenrick, Donald, επιμ., 1999. The Gypsies during the Second World War. 2: In the Shadow of the Swastika. Hatfield: University of Hertfordshire Press. Interface Collection, Vol. 13 Kenrick, Donald, Grattan Puxon, 1995. Gypsies Under the Swastika. Hatfield: University of Hertfordshire Press. Interface Collection, Vol. 8. Kochanowski, Vania de Gila, 1963. Gypsy Studies. Delhi: International Academy of Indian Culture. In two volumes. Lewy, Guenther, 2000. The Nazi Persecution of the Gypsies. Cambridge: The University Press. Liegeois, Jean-Pierre, 1988. Gypsies, an Illustrated History. London: Al-Saqi Books. Marushiakova, E., Herbert Heuss et al., 2001. Identity Formation among Minorities in the Balkans: The Cases of Roms, Egyptians and Ashkali in Kosovo. Sofia: Minority Studies Society. Marushiakova, Elena, Vesselin Popov, 1997. “The Romanies in the Balkans during the Ottoman Empire”, Roma, 47:63-72. Matras, Yaron, 2002. Romani: A Linguistic Introduction. Cambridge: The University Press. Milton, Sybil, 1992. “Nazi policies towards Roma and Sinti 1933-1945”, Journal of the Gypsy Lore Society; Fifth series, 2(1):1-18. Mirga, Andrzej, Nicolae Gheorghe, 1997. The Roma in the Twenty-First Century: A Policy Paper. Princeton: The Project on Ethnic Relations. Miiller-Hill, Benno, 1988. Murderous Science: Elimination by Scientific Selection of Jews, Gypsies and Others, 1933-1945. Oxford: The University Press. Rishi, Weer R, 1976. Roma: the Punjabi Emigrants in Europe, Central and Middle Asia, the USSR and the Americas. Patalia: The Patalia Press. Simson, Walter, 1865. A History of the Gipsies. London: Sampson, Lowe. Soulis, George C, 1961. “Gypsies in the Byzantine Empire and the Balkans in the late Middle Ages”, Dumbarton Oaks Papers, 15:142-165. Szente, Veronika, 2001. Racial Discrimination and Violence Against Roma in Europe. Budapest: European Roma Rights Centre. Statement submitted to the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination. Tehbutt, Susan, επιμ., 1998. Sinti und Roma: Gypsies in German-speaking Society and Literature. New York and Oxford: Berghahn Books. Tong, Diane, 1989. Gypsy Folktales. New York: Harcourt Brace Jovanovich. Tong, Diane, 1995. Gypsies: A Multidisciplinary Annotated Bibliography. New York and London: Garland Publishers. Tong, Diane, επιμ., 1998. Gypsies: An Interdisciplinary Reader. New York and London: Garland Publishing. Weyrauch, Walter, επιμ., 2001. Gypsy Law: Romani Legal Traditions and Culture. Berkeley and London: University of California Press.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-12-2020