ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ / Petrography-General & Engineering Geology
Κωδικός003ΕΑ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000005

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600194007
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτήσεις.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι μαθητές θα μάθουν τα βασικά εργαλεία για την περιγραφή και ταξινόμηση των πυριγενών, ιζηματογενών και μεταμορφωμένος, καθώς και για την κατανόηση των πετρογενετικών διεργασιών και της γεωλογικής τους σημασίας. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν την τεχνογνωσία για την ταξινόμηση στο πεδίο και στο εργαστήριο των τριών κατηγοριών των πετρωμάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στοιχεία κρυσταλλογραφίας, ορυκτολογίας. Σύσταση γης. Πετρογενετικά ορυκτά, κατηγορίες πετρωμάτων (πυριγενή, ιζηματογενή, μεταμορφωμένα). Στοιχεία γενικής γεωλογίας, γεωτεκτονικής και τεχνικής γεωλογίας. Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες των πετρωμάτων. Στοιχεία βραχομηχανικής.
Λέξεις Κλειδιά
κατηγορίες πετρωμάτων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
- Bιντεοπροβολέας κατά την διδασκαλεία και την εργαστηριακή άσκηση.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση19
Άσκηση Πεδίου12
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων11
Συγγραφή εργασίας / εργασιών9
Σύνολο90
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση βασίζεται σε εργαστηριακές εξετάσεις στο τμήμα πρακτικής άσκησης τις οποίες πρέπει να περάσουνέτσι ώστε στη συνέχεια να μπορούν να λάβουν μέρος στη γραπτή εξέταση (μετρά 100%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Στεφανίδης Π. 2002: Πετρογραφία Γενική και Τεχνική Γεωλογία, Εκδόσεις Χριστοδουλίδη. Haldar S. 2013. Introduction to Mineralogy and Petrology 1st Edition, ISBN: 9780124081338
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-06-2020