Λιβαδική Οικολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΛιβαδική Οικολογία / Rangeland Ecology
Κωδικός35Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019425

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 98
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό325

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΛιβαδική Οικολογία
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600194056
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες ικανότητες και γνώσεις: 1. Ικανότητα στην κατανόηση και ανάλυση των διεργασιών που συμμετέχουν στη λειτουργία του λιβαδικού οικοσυστήματος 2. Ικανότητα κατανόησης του οικολογικού ρόλου της βόσκησης 3. Γνώση των νέων απόψεων και προσεγγίσεων περί βόσκησης για διατήρηση του λιβαδικού οικοσυστήματος σε κατάσταση ισορροπίας και για προστασία του περιβάλλοντος 4. Ικανότητα κριτικής σκέψης στα θέματα της λιβαδικής οικολογίας 5. Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων του φάσματος της λιβαδικής οικολογίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Δομή και λειτουργία του λιβαδικού οικοσυστήματος Ενεργειακό, Υδατικό και Βιογεωχημικό κύκλωμα. Αναδραστικός Μηχανισμός στο λιβαδικό οικοσύστημα. Υδατικές σχέσεις σε επίπεδο φυτών και λιβαδικής φυτοκοινότητας. Επιδράσεις της βόσκησης στη μορφογένεση και φυσιολογία των λιβαδικών φυτών. Μηχανισμοί αντοχής των φυτών. Επιδράσεις της βόσκησης στη βλάστηση και το έδαφος. Δυναμική της λιβαδικής βλάστησης. Διαχρονικές μεταβολές της βλάστησης, διαδοχή και στάδιο ισορροπίας. Οικολογικές διαταραχές στα λιβαδικά οικοσυστήματα.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση στις διαλέξεις και στις εργαστηριακές ασκήσεις λογισμικού παρουσίασης διαφανειών, με απεικόνιση των επιδράσεων της βόσκησης και άλλων ανθρωπογενών επιδράσεων στη βιοιποικιλότητα και την παραγωγικότητα των λιβαδικών οικοσυστημάτων. Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις802,7
Εργαστηριακή Άσκηση501,7
Άσκηση Πεδίου200,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η γραπτή εξέταση της θεωρίας του μαθήματος πραγματοποιείται είτε στο τέλος του εξαμήνου είτε με δύο ενδιάμεσες εξετάσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου .Οι εξετάσεις του μαθήματος περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σύντομης/εκτεταμένης απάντησης Η εξέταση των εργαστηριακών ασκήσεων πραγματοποιείται στο τέλος του εξαμήνου και περιλαμβάνει α) αναγνώριση φυτών και β) γραπτές εξετάσεις Για την εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμού απαιτείται η εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμου και στις δύο συνιστώσες (Θεωρία, Εργαστήριο) καθώς και η συμμετοχή στην Εκδρομή. Ο τελικός βαθμός προκύπτει ως εξής: Βαθμός εξέτασης μαθήματος 90% Βαθμός εργαστηρίού 10%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Παπανάστασης Β.Π. Νοιτσάκης.1992. Λιβαδική Οικολογία. Γιαχούδης-Γιαπούλης.Θεσσαλονίκη Οικολογία Λιβαδιών. Παπαναστάσης Β. και Ισπικουδης Β, 2012 Εκδόσης Γιαχούδη - Γιαπούδη Ο.Ε Θεσσαλονίκη (2012)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Κούκουρα Ζ. 2008. Κλείδες αναγνωρίσης λιβαδικών φυτών. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-10-2021