Αναγνώριση Ξύλου

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑναγνώριση Ξύλου / Wood identification
Κωδικός31Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019426

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 7
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής Κατεύθυνσης322
Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών ΠροιόντωνΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης322
Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας-Ιχθυοπονίας Γλυκέων ΥδάτωνΕπιλογής Κατεύθυνσης322
Δασοτεχνικών και Υδρονομικών ΈργωνΕπιλογής Κατεύθυνσης322
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Φυσικών ΠόρωνΕπιλογής Κατεύθυνσης322
Δασικής Παραγωγής και ΔιαχείρισηςΕπιλογής Κατεύθυνσης322
Προστασίας Δασών και Φυσικού ΠεριβάλλοντοςΕπιλογής Κατεύθυνσης322

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑναγνώριση Ξύλου
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600194181
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στη δομή και εμφάνιση των συχνότερα χρησιμοποιούμενων ειδών ξύλου, με σκοπό την αναγνώριση και ταυτοποίησή τους μακροσκοπικά και μικροσκοπικά, που κατά συνέπεια συμβάλει στην ορθότερη χρήση και αξιοποίησή τους. Γίνεται προσπάθεια χρήσης και εξοικείωσης των φοιτητών με κατάλληλες κλείδες αναγνώρισης, χρήση στερεοσκοπίου και μικροσκοπίου, αποκτούν γνώσεις πάνω στην προετοιμασία των δειγμάτων και τη δημιουργία των κατάλληλων τομών με σκοπό την αναγνώριση των ειδών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Μακροσκοπική αναγνώριση ξύλου – Γενικά-χρησιμότητα και εφαρμογές 2. Μακροσκοπική αναγνώριση κωνοφόρων ξύλων: διαγνωστικά χαρακτηριστικά 3. Μακροσκοπική αναγνώριση ξύλου δακτυλιοπόρων πλατύφυλλων ξύλων: διαγνωστικά χαρακτηριστικά 4. Μακροσκοπική αναγνώριση ξύλου διασποροπόρων πλατύφυλλων ξύλων: διαγνωστικά χαρακτηριστικά 5. Το ξύλο κάτω από το απλό μικροσκόπιο: ελληνικά και ορισμένα ξενικά είδη 6. Εμφάνιση διαφόρων ειδών ξύλου στο απλό μικροσκόπιο 7. Μικροσκοπική αναγνώριση του ξύλου 8. Μικροσκοπικά χαρακτηριστικά του ξύλου 9. Προετοιμασία και παρασκευή μικροτομών και μικροσκοπικών παρασκευασμάτων του ξύλου: τομή, χρώση, στερέωση 10. Μικροσκοπική μέθοδος αναγνώρισης κωνοφόρων και πλατύφυλλων ειδών 11. Αναγνώριση του ξύλου μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή 12. Χρήση διχοτομικής κλείδας για αναγνώριση ειδών ξύλου με βάση τα μικροσκοπικά τους χαρακτηριστικά 13. Αναγνώριση αρχαιολογικού ξύλου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Αξιοποιούνται σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας: εμπλουτισμένη εισήγηση με προβολή βίντεο, εργασία σε ομάδες, βιωματικές δράσεις και εργαστήρια, εκπαιδευτική επίσκεψη, παρουσίαση καλών πρακτικών και μελετών περίπτωσης.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις130,4
Εργαστηριακή Άσκηση260,9
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων190,6
Εξετάσεις20,1
Σύνολο602
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων θα αξιολογηθεί με βάση την γραπτή εξέταση του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου. Για την εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμού(τουλάχιστον 5) απαιτείται η επίτευξη προβιβάσιμου βαθμού της τελικής εξέτασης που περιλαμβάνει ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και Εκτεταμένης Απάντησης από την διδαχθείσα ύλη του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Τσουμής, Γ. (2009). Επιστήμη και Τεχνολογία του Ξύλου. Τόμος Α. Δομή και Ιδιότητες. Εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη. Bουλγαρίδης, Η., Πασιαλής, Κ.Ν., Βασιλείου, Β.Γ. (1998). ″Αναγνώριση ξύλου″ (Πανεπιστημιακές παραδόσεις). Θεσσαλονίκη Bremananth R, Life Member, IETE, Nithya B, and Saipriya R, 2009. Wood Species Recognition System.World Academy of Science, Engineering and TechnologyInternational Journal of Computer and Information Engineering, Vol:3, No:4, 2009 Jordan, R. Classification of Wood Species by Neural Network Analysis of Ultrasonic Signals, Ultrasonic 36(1-5), pp. 219-222, 1998. Brandtberg, A., 2002. Wood Identification System, that classify individual tree crown into respective wood species, 2002. Conners T.,2015. Introduction to Wood Structureand Characteristics. IDENTIFYING WOOD—A Primer for Everyone. Cooperative Extension Service, University of Kentucky College of Agriculture, Food and Environment, Lexington, KY, 40546 Wheeler E., Baas P., 1998. Wood Identification -A Review. IAWA journal / International Association of Wood Anatomists 19(3):241-264. DOI: 10.1163/22941932-90001528  
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-07-2022