Δειγματοληψία-Σχεδιασμός Πειραμάτων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔειγματοληψία-Σχεδιασμός Πειραμάτων / Sampling-Design of experiments
Κωδικός25Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019419

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής Κατεύθυνσης212
Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών ΠροιόντωνΕπιλογής Κατεύθυνσης212
Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας-Ιχθυοπονίας Γλυκέων ΥδάτωνΕπιλογής Κατεύθυνσης212
Δασοτεχνικών και Υδρονομικών ΈργωνΕπιλογής Κατεύθυνσης212
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Φυσικών ΠόρωνΕπιλογής Κατεύθυνσης212
Δασικής Παραγωγής και ΔιαχείρισηςΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης212
Προστασίας Δασών και Φυσικού ΠεριβάλλοντοςΕπιλογής Κατεύθυνσης212

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔειγματοληψία-Σχεδιασμός Πειραμάτων
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600194318
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα έχουν τις εξής γνώσεις, ικανότητες ή δεξιότητες: . Γνώση των κυριότερων μεθόδων δειγματοληψίας στη δασική πράξη. Ικανότητα σχεδιασμού δειγματοληψίας πεδίου, εάν τους δοθούν τα απαραίτητα δεδομένα. Ικανότητα εκτίμησης παραμέτρων ανάλογα με τη μέθοδο δειγματοληψίας που θα επιλέξουν. Γνώση της εφαρμογής βασικών πειραματικών σχεδίων με χρήση δεδομένων πεδίου. Χρήση στατιστικού πακέτου για εξαγωγή αποτελεσμάτων. Ανάλυση αποτελεσμάτων και λήψη αποφάσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεωρία, αναλυτική περιγραφή και εφαρμογές των εξής μεθόδων δειγματοληψίας: Απλή τυχαία δειγματοληψία. Στρωματωμένη τυχαία δειγματοληψία. Συστηματική δειγματοληψία. Δειγματοληψία με άνισες πιθανότητες. Εισαγωγικά στοιχεία σε πιο περίπλοκα δειγματοληπτικά σχέδια. Θεωρία, αναλυτική περιγραφή και εφαρμογές των εξής πειραματικών σχεδίων: Πειραματικά Σχέδια με ένα παράγοντα: Πλήρως Τυχαιοποιημένο Σχέδιο. Τυχαιοποιημένο Σχέδιο Κατά Πλήρεις Ομάδες. Λατινικά τετράγωνα. Εισαγωγή σε παραγοντικά σχέδια με δύο και περισσότερους παράγοντες.
Λέξεις Κλειδιά
Πιθανότητες, Δείγμα, Εκτιμήσεις, Μέθοδοι δειγματοληψίας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις130,4
Εργαστηριακή Άσκηση130,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων190,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών130,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο602
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
● Παρουσίες ● Επιδόσεις στις ασκήσεις ● Γραπτές εξετάσεις ● Ατομικές εργασίες
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ματης Κ.,2004. Δειγματοληψία Φυσικών Πόρων. Πήγασος. Θεσσαλονίκη. Στατιστική
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Hicks, C. 1982. Fundamental Concepts in the Design of Experiments. 3d ed., Saunders College Publishing, USA.
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-09-2021