Δειγματοληψία-Σχεδιασμός Πειραμάτων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔειγματοληψία-Σχεδιασμός Πειραμάτων / Sampling-Design of experiments
Κωδικός25Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019419

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 2
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής Κατεύθυνσης212
Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών ΠροιόντωνΕπιλογής Κατεύθυνσης212
Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας-Ιχθυοπονίας Γλυκέων ΥδάτωνΕπιλογής Κατεύθυνσης212
Δασοτεχνικών και Υδρονομικών ΈργωνΕπιλογής Κατεύθυνσης212
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Φυσικών ΠόρωνΕπιλογής Κατεύθυνσης212
Δασικής Παραγωγής και ΔιαχείρισηςΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης212
Προστασίας Δασών και Φυσικού ΠεριβάλλοντοςΕπιλογής Κατεύθυνσης212

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔειγματοληψία-Σχεδιασμός Πειραμάτων
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600194318
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα έχουν τις εξής γνώσεις, ικανότητες ή δεξιότητες: . Γνώση των κυριότερων μεθόδων δειγματοληψίας στη δασική πράξη. Ικανότητα σχεδιασμού δειγματοληψίας πεδίου, εάν τους δοθούν τα απαραίτητα δεδομένα. Ικανότητα εκτίμησης παραμέτρων ανάλογα με τη μέθοδο δειγματοληψίας που θα επιλέξουν. Γνώση της εφαρμογής βασικών πειραματικών σχεδίων με χρήση δεδομένων πεδίου. Χρήση στατιστικού πακέτου για εξαγωγή αποτελεσμάτων. Ανάλυση αποτελεσμάτων και λήψη αποφάσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεωρία, αναλυτική περιγραφή και εφαρμογές των εξής μεθόδων δειγματοληψίας: Απλή τυχαία δειγματοληψία. Ορισμός, Εφαρμογή, παραδείγματα επιλογής απλού τυχαίου δείγματος, Στρωματωμένη τυχαία δειγματοληψία. Ορισμός, Εφαρμογή, παραδείγματα. Συστηματική δειγματοληψία, Ορισμός, Εφαρμογή, παραδείγματα επιλογής συστηματικού δείγματος . Δειγματοληψία με άνισες πιθανότητες. Ορισμός, Δειγματοληψία καταλόγου, Ορισμός, Εφαρμογή, παραδείγματα, Δειγματοληψία 3Ρ. Ορισμός, Εφαρμογή, παραδείγματα, Εισαγωγικά στοιχεία σε πιο περίπλοκα δειγματοληπτικά σχέδια. Εισαγωγικές έννοιες. Πείραμα, είδη, αρχές. Θεωρία, αναλυτική περιγραφή και εφαρμογές των εξής πειραματικών σχεδίων: Έλεγχοι υποθέσεων, Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα, , Ανάλυση διακύμανσης κατά δύο παράγοντες. Πειραματικά Σχέδια με ένα παράγοντα: Πλήρως Τυχαιοποιημένο Σχέδιο. Τυχαιοποιημένο Σχέδιο Κατά Πλήρεις Ομάδες. Λατινικά τετράγωνα. Εισαγωγή σε παραγοντικά σχέδια με δύο και περισσότερους παράγοντες.
Λέξεις Κλειδιά
Πιθανότητες, Δείγμα, Εκτιμήσεις, Μέθοδοι δειγματοληψίας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Κατά τη διδασκαλία και την εργαστηριακή εκπαίδευση, χρησιμοποιείται προβολή διαφανειών με σχετικό περιεχόμενο, φωτογραφίες και οτιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι/-ες να έχουν πλήρη εικόνα του περιεχομένου των διαλέξεων. Επίσης, γίνεται εκπαίδευση σε χρήση λογισμικού(SPSS και EXCEL) προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι/-ες να έχουν τη δυνατότητα επίλυσης των προβλημάτων δενδρομετρίας που καλούνται να μάθουν να επιλύσουν
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις130,4
Εργαστηριακή Άσκηση130,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων190,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών70,2
Εξετάσεις80,3
Σύνολο602
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
● Επιδόσεις στις ασκήσεις ● Γραπτές εξετάσεις ● Ατομικές εργασίες Αξιολόγηση θεωρίας και εργαστηρίου. Αξιολόγηση θεωρίας: Μέσω γραπτών εξετάσεων με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύντομης ανάπτυξης και επίλυσης ασκήσεων. Αξιολόγηση εργαστηρίου: Μέσω παράδοσης γραπτής εργασίας με χρήση στατιστικών και υπολογιστικών πακέτων Η/Υ. Βαθμολόγηση: Αξιολόγηση εργαστηρίου με άριστη απόδοση τις 20/100 μονάδες. Αξιολόγηση θεωρίας με άριστη απόδοση τις 80/100 μονάδες. Προβιβάσιμος βαθμός 50/100, αθροιστικά.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ματης Κ.,2004. Δειγματοληψία Φυσικών Πόρων. Πήγασος. Θεσσαλονίκη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Hicks, C. 1982. Fundamental Concepts in the Design of Experiments. 3d ed., Saunders College Publishing, USA. Avery, T.E. and Burkhart, H.E. 2001. Forest Measurements. 5th edition: McGraw-Hill Publishing Company Δαμιανού Χ. Χ, 2016. "Μεθοδολογία Δειγματοληψίας τεχνικές και εφαρμογές". Εκδόσεις "σοφία" α.ε. Θεσσαλονίκη. Διαμαντοπούλου Μ.Ι., 1997. Σημειώσεις Βιομετρίας-Βιοστατιστικής. Θεσσαλονίκη. 156 σελ. Διαμαντοπούλου Μ.Ι., 1999. Σημειώσεις εργαστηρίου Σχεδιασμού Πειραμάτων. Επίλυση ασκήσεων του μαθήματος του Σχεδιασμού Πειραμάτων με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. Θεσσαλονίκη, 101 σελ. Lohr L. S., 2010. “Sampling: Design and Analysis”. Brooks/Cole. Cengage Learning. Boston. Μάτης Κ., 2003. Δασική Βιομετρία Ι. Στατιστική, Εκδόσεις Πήγασος, 598 σελ. Μάτης Κ., 2004. Δειγματοληψία Φυσικών Πόρων. Πήγασος. Θεσσαλονίκη. Thompson K. S., 2012. Sampling. John Wiley & Sons. Hoboken, New Jersey. Φαρμάκης Ν., 2016. "Εισαγωγή στη δειγματοληψία". Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη Α.Ε. Θεσσαλονίκη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-06-2022