Δασική Βοτανική ΙΙ (Δέντρα-Θάμνοι)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔασική Βοτανική ΙΙ (Δέντρα-Θάμνοι) / Forest Botany II (Trees-Shrubs)
Κωδικός41Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019432

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 91
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό425

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔασική Βοτανική ΙΙ (Δέντρα-Θάμνοι)
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600194328
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα: Αποκτήσουν γνώση των μορφολογικών χαρακτηριστικών των αυτοφυών και σημαντικών ξενικών γενών και ειδών ξυλωδών φυτών (δένδρων και θάμνων), που εμφανίζονται στα ελληνικά δασικά οικοσυστήματα. Γνωρίσουν την γεωγραφική εξάπλωση των ξυλωδών ειδών. Γνωρίσουν τις βιολογικές απαιτήσεις των ξυλωδών ειδών. Αναγνωρίζουν τα σημαντικά ξυλώδη είδη των δασικών οικοσυστημάτων, βασιζόμενοι κυρίως σε βλαστικά γνωρίσματα. Αναγνωρίζουν ξυλώδη είδη των δασικών οικοσυστημάτων, με χρήση χαρακτιστικών γνωρισμάτων της κόμης, του κορμού και του φλοιού.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μορφολογικά γνωρίσματα, γενική περιγραφή, βιολογικές/οικολογικές απαιτήσεις, γεωγραφική εξάπλωση δασικών δένδρων και θάμνων της Ελληνικής χλωρίδας και σπουδαίων, από δασοπονική άποψη ξενικών δασικών δένδρων. Ειδικότερα μελετώνται είδη των παρακάτω γενών: Γυμνόσπερμα: Abies, Pseudotsugga, Tsuga, Picea, Larix, Cedrus, Pinus, Sequoia, Sequoiadendron, Taxodium, Cupressus, Chamaecyparis, Thuja, Juniperus, Taxus. Αγγειόσπερμα: Liriodendron, Laurus, Clematis, Berberis, Fagus, Castanea, Quercus, Alnus, Betula, Carpinus, Ostrya, Coryllus, Liquidambar, Platanus, Ulmus, Zelkova, Celtis, Juglans, Ribes, Rubus, Rosa, Pyrus, Malus, Sorbus, Amelanchies, Cotoneaster, Pyracantha, Crataegus, Prunus, Cercis, Ceratonia, Anagyris, Laburnum, Podocytisus, Calicotome, Spartium, Adenocarpus, Robinia, Colutea, Medicago, Anthyllis, Coronilla, Myrtus, Eucalyptus, Rhus, Cotinus, Pistacia, Aesculus, Acer, Cornus, Ilex, Evonymus, Paliurus, Rhamnus, Frangula, Buxus, Cistus, Salix, Populus, Tilia, Erica, Bruckenthalia, Arbutus, Styrax, Nerium, Sambucus, Viburnum, Lonicera, Fraxinus, Ligustrum, Olea, Phillyrea, Vitex.
Λέξεις Κλειδιά
δένδρα, θάμνοι, ξυλώδη είδη, χαρακτηριστικά γνωρίσματα, βιολογικές απαιτήσεις, γεωγραφική εξάπλωση,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Εργαστηριακή Άσκηση411,4
Άσκηση Πεδίου150,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων240,8
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων30,1
Εξετάσεις30,1
φυτολογιο250,8
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων αξιολογούνται με βάση τη γραπτή εξέταση του μαθήματος,των εργαστηριακών ασκήσεων και την κατασκευή φυτολογίου, στο τέλος του εξαμήνου. Για την εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμού απαιτείται η εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμού και στις τρεις συνιστώσες (θεωρία μαθήματος, εργαστηριακές ασκήσεις, φυτολόγιο). Οι εξετάσεις στη θεωρία του μαθήματος περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σύντομης/εκτεταμένης απάντησης από τη διδαχθείσα ύλη του μαθήματος. Ο τελικός βαθμός προκύπτει ως εξής: Βαθμός εξέτασης στη θεωρία: 70% Βαθμός εργαστηριακών ασκήσεων: 10% Βαθμός φυτολογίου: 20%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 8542 Συγγραφείς: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΧΟΥΔΗ 1986
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΙΙ Συγγραφείς: ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΦΥΗ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγγραφέας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΑΚΗΣ http://hdl.handle.net/11419/742
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-06-2022