ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ / LATIN LANGUAGE II
ΚωδικόςΛΦΙ161
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280000874

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φιλολογίας 2015-σήμερα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 90
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Κλασικής ΦιλολογίαςΥποχρεωτικό ΚατεύθυνσηςΧειμερινό/Εαρινό-6
Γλωσσολογίας Επιλεγόμενα ΦιλοσοφικήςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600194370
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
α) να αποκτήσουν οι φοιτήτριες/φοιτητές όσο το δυνατό πιο στέρεη γνώση και να χρησιμοποιούν απρόσκοπτα το τυπικό μέρος της λατινικής γλώσσας καθώς και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους β) να αποκτήσουν ευχέρεια στην παθητική αλλά και την ενεργητική χρήση της λατινικής γλώσσας, ώστε και να διαβάζουν και να κατανοούν ένα λατινικό κείμενο με ευχέρεια αλλά και να μπορούν να συνθέσουν ένα απλό λατινικό κείμενο γ) να μάθουν να αυτενεργούν και να αντιμετωπίζουν μόνοι τα ποικίλα προβλήματα που εγείρει ο λατινικός λόγος δ) να καλλιεργήσουν το γλωσσικό τους αισθητήριο και σε ό,τι αφορά τη μητρική γλώσσα μέσα από τη μετάφραση και εν γένει τη γλωσσική επεξεργασία κειμένων στα λατινικά.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οι φοιτήτριες/φοιτητές εμβαθύνουν στα κεφάλαια της γραμματικής και του συντακτικού της λατινικής γλώσσας, αξιοποιώντας τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει σε προηγούμενα στάδια του προγράμματος σπουδών, και ασκούνται στο λεξιλόγιο και τη φρασεολογία των Λατινικών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της διδασκαλίας του «ευθέος» (γλωσσική και στοιχειώδης ερμηνευτική επεξεργασία λατινικού κειμένου) οι φοιτήτριες/φοιτητές καλούνται να κατανοήσουν ή/και να μεταφράσουν στα ελληνικά κατά βάσιν πρωτότυπα κείμενα μέσης ή υψηλής γλωσσικής δυσκολίας από όλο το φάσμα της λατινικής πεζογραφίας. Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του «αντιστρόφου» (απόδοση/μετάφραση από τα ελληνικά στα λατινικά φράσεων ή/και σύντομου κειμένου, 8 έως 10 στίχων) οι φοιτήτριες/φοιτητές καλούνται να αυτενεργήσουν και να συνθέσουν οι ίδιες/ίδιοι φράσεις ή/και κείμενο στα λατινικά με αφορμή αντίστοιχες φράσεις ή/και κείμενο στα ελληνικά• το υλικό εργασίας αποτελούν κείμενα του Κικέρωνα και του Καίσαρα.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια562
Συγγραφή εργασίας / εργασιών562
Εξετάσεις562
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Αθ. Γιαγκόπουλου, Συντακτικό της Λατινικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη χ.χ. Α. Ernout – Fr. Thomas, Συντακτικό της Λατινικής (μτφρ. Θ. Πίκουλας, επιμ. Α. Ν. Μιχαλόπουλος), Παπαδήμας, Αθήνα 2012. R. Maltby - K. Belcher, Μαθαίνοντας την γλώσσα από τις πηγές, μτφρ. Ε. Περάκη-Κυριακίδου, Ευ. Καρακάσης, Αθήνα 2017. Δ. Ζ. Νικήτας, Λ. Μ. Τρομάρας, Σύγχρονο Λατινοελληνικό Λεξικό. Από τις απαρχές της λατινικής γραμματείας μέχρι τον 9ο μ.Χ. αιώνα, Θεσσαλονίκη 2019.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Δ. Αντωνίου, Γαΐου Ιουλίου Καίσαρος "Απομνημονεύματα Περί του Γαλατικού Πολέμου" (De bello Gallico), Αθήνα χ.χ. B. Bortolussi, Λατινική Γραμματική (Bescherelle), μτφρ. Δ. Μπενέτος, Επιμ. Α. Μιχαλόπουλος, Σ. Παπαϊωάννου, Β. Φυντίκογλου, 2009. B. L. Gildersleeve – G. Lodge, Latin Grammar, London 1998 (ανατύπωση της βελτιωμένης έκδοσης του 1895). Θ. Κακριδή, Γραμματική της Λατινικής Γλώσσης, Αθήναι χ.χ. Κ. Καλογερά, Μεθόδευσις των αντιστρόφων λατινικών θεμάτων, Αθήνα 1992. Η. Menge, Repetitorium der lateinischen Syntax und Stilistik. Bearbeitet von A. Thierfelder, Darmstadt 1993 (20η έκδ.). Μ. Minkova, Introduction to Latin Prose Composition, Ιλλινόις (Η.Π.Α.) 2009 [2η έκδ.]. W. Siewert, W. Straube, K. Weddigen, Ostia. Lateinisches Unterrichtswerk. Bd. 2, Stuttgart 1986. H. Throm, Lateinische Grammatik, Berlin 1995 (17η έκδ.). Κ. Τσάτσου (εκδ.), Κικέρων. Τέσσερις λόγοι Κατά Κατιλίνα, οι λόγοι για τον Μάρκελλο και τον Λιγάριο, Αθήνα 1996 (3η έκδ.).
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-12-2019