ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ / EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
ΚωδικόςΓ.1.005
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Βουγιούκας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80000125

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600194380
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να: 1) γνωρίζουν τη σύνδεση των αρχών της ψυχολογίας με την εκπαιδευτική πράξη με έμφαση στην προσχολική εκπαίδευση, 2) να κατανοούν την ερευνητική διαδικασία και να προβληματιστούν γύρω από ερευνητικές πτυχές της εκπαιδευτικής ψυχολογίας και 3) να διακρίνουν βασικές θεωρίες μάθησης και κινήτρων και βασικές αρχές διαχείρισης τάξης και οργάνωσης αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Μάθηση και διδασκαλία. i. Συμπεριφορισμός, μάθηση και διδασκαλία, ii. Θεωρίες των Piaget και Vygotsky και η σημασία τoυς για τη μάθηση και τη διδασκαλία, ιιι. η ψυχοκοινωνική θεωρία του Erikson και η εφαρμογή της στην εκπαίδευση. 2. Κίνητρα και εκπαίδευση. i. κίνητρα και άγχος, περιέργεια και ενδιαφέρον, ii. προσεγγίσεις στα κίνητρα, ιιι. κίνητρα και ενθάρρυνση, ιv. κίνητρα και αυτοπροσδιορισμός, v. μαθημένη αβοηθησία, vi. προσανατολισμός έργου, vii. εφαρμογές στην εκπαίδευση. 3. Θέματα διαχείρισης τάξης. ι. Διαχείριση τάξης και συμπεριφορά μαθητών, ιι. χρόνος εμπλοκής και διδασκαλίας, οργάνωση χρόνου και εμπλοκής μαθητών, ιιι. οργάνωση κανόνων-λογικών συνεπειών στην τάξη, ιv. κοινωνική πειθαρχία στην τάξη, λανθασμένοι στόχοι παιδιών, v, ‘στοχαστική’ διαχείριση τάξης.
Λέξεις Κλειδιά
θεωρίες μάθησης, κίνητρα, μαθησιακό περιβάλλον
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
PowerPoint, email
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Συγγραφή εργασίας / εργασιών25
Εξετάσεις24
Σύνολο75
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις, εργασία, παρουσιάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Elliott S, Kratochwill T, Littlefield-Cook J, Travers J. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Εκδόσεις Gutenberg. Eggen, P. & Kauchak, D., (2017), Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Νέοι ορίζοντες στη μάθηση και τη διδασκαλία. Αθήνα: Κριτική
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Woolfolk, A., Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Εκδόσεις Έλλην. Gaonach, D. & Golder, C. (2003). Εγχειρίδιο Ψυχολογίας για την Εκπαίδευση. Τόμος Α. Εκδόσεις Πατάκη. Slavin, R. E. (2007). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Εκδόσεις Μεταίχμιο. Foulin, J.N. & Mouchon, S. (2001). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Εκδόσεις Μεταίχμιο. Δήμου, Γ. (2005). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: θεωρία μάθησης. Εκδόσεις Gutenberg. Παπαηλιού, Χ. Ξανθάκου, Γ. & Χατζηχρήστου, Χ. (2005). Εκπαιδευτική-Σχολική Ψυχολογία. Εκδόσεις Ατραπός. Καψάλης, Α. (1986). Παιδαγωγική Ψυχολογία. Εκδόσεις Κυριακίδης. Φράγκος, Χ. (1985). Ψυχοπαιδαγωγική. Εκδόσεις Gutenberg. Schunk, D.H., Pintich, P.R & Meece, J. L. (2010). Τα Κίνητρα στην Εκπαίδευση. Εκδόσεις Τυπωθήτω Skinner, B.F. (2013). Περί Συμπεριφορισμού. Εκδόσεις Πεδίο Μπασέτας, Κ. (2002). Η Ψυχολογία της Μάθησης. Εκδόσεις Ατραπός Bertrand, Y. Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Θεωρίες. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Γκότοβος, Α. Ε. Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση. Επικοινωνία και κοινωνική μάθηση στο σχολείο. Εκδόσεις Σύγχρονη Εκπαίδευση. Πουρκός, Μ. Ο Ρόλος του Πλαισίου στην Ανθρώπινη Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και την Κοινωνικο-Ηθική Μάθηση. Εκδόσεις Gutenberg. Lave, J. & Wenger, E. Κοινωνικές Όψεις της Μάθησης, Νόμιμη Περιφερειακή Συμμετοχή. Εκδόσεις Σαββάλας. Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Α. Παιδαγωγική Ψυχολογία. Αθήνα: Διάδραση. Fontana, D. Ψυχολογία για Εκπαιδευτικούς. Αθήνα: Σαββάλας.. Σμυρναίου, Ζ. & Κουτσούκος, Α. Π. Σύγχρονη Παιδαγωγική και Ψυχολογία.Αθήνα: Ηρόδοτος. Schunk, D. H. Θεωρίες Μάθησης. Μία Εκπαιδευτική Θεώρηση. Αθήνα: Μεταίχμιο. Κασσωτάκης, Μ. & Φλουρής, Γ. Μάθηση & διδασκαλία : σύγχρονες απόψεις για τις διαδικασίες της μάθησης και τη μεθοδολογία της διδασκαλίας. (τ.1. Μάθηση : Θεωρίες μάθησης, μνήμη μεταβίβαση μάθησης παράγοντες μάθησης). Κολιάδης, Ε. Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτική Πράξη. Αθήνα Διδακτικές Μέθοδοι
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-06-2022