ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ / CHILDREN'S LITERATURE
ΚωδικόςΓ.1.006
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΜελπομένη Κανατσούλη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80000126

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600194381
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Β.1.509 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Βασικός στόχος είναι ο λογοτεχνικός γραμματισμός. Ειδικότερα επιδιώκεται η εξοικείωση με τον ευρύτερο χώρο της Παιδικής Λογοτεχνίας (ιστορική, φιλολογική και ειδολογική διάσταση) και η κατάκτηση δεξιοτώτων σχετικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή Παιδαγωγικών Προγραμμάτων με αφετηρία και προτεραιότητα το λογοτεχνικό κείμενο στην σχολική πράξη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Α. Εννοια, περιεχόμενο, είδη της παιδικής λογοτεχνίας και η οριοθέτησή της στο χώρο της λογοτεχνία ςγενικά. Σύντομη ιστορική επισκόπηση της πορείας και εξέλιξης της ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας Β. Τα είδη της Παιδικής Λογοτεχνίας Το λαϊκό παραμύθι, η παιδική ποίηση, η παιδική μικροαφήγηση: οι τάσεις και οι εξελίξεις. Γ. Παιδική Λογοτεχνία και Εκπαίδευση Ανάγνωση και ερμηνεία κειμένων παιδικής λογοτεχνίας. Τεχνικές προσέγγισης του λαϊκού παραμυθιού, της παιδικής μικροαφήγησης και της παιδικής ποίησης. Παρουσίαση και ανάλυση δειγματικών διδακτικών προσεγγίσεων. Δ. Διαχείριση παιδικού βιβλίου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Σεμινάρια20
Άσκηση Πεδίου11
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων20
Εκπόνηση μελέτης (project)30
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα διεξάγεται με τη μορφή σεμιναριακών διαλέξεων και διαλόγου με τους φοιτητές, οι οποίο καλούνται να συνεργαστούν σε μια συγκεκριμένη βιβλιογραφία. 1. Εργασία με επιλεγμένα θέματα και σε συνεργασία με τον διδάσκοντα, που αξιολογείται μέχρι και 2 βαθμούς Με την κατάθεση της εργασίας, η οποία στηρίζεται σε ατομική έρευνα των φοιτητών σε συνεργασία με τον διδάσκοντα. Η εργασία είναι προαιρετική και εκτιμάται σε δυο βαθμούς της κλίμακας βαθμολόγησης. 2. Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
"Περί Παιδικής Λογοτεχνίας" Ανδρέας Καρακίτσιος, Ζυγός Θεσσαλονίκη, 2013.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Αναγνωστόπουλος, Β., 1996 10 Τάσεις και εξελίξεις της παιδικής Λογοτεχνίας, Οι εκδόσεις των φίλων, Αθήνα. Μιράζγεζη, Μ., 1978. Ποίηση και Διδασκαλία, Αθήνα. Moυλλάς, Π., 1991. Παλήμψιστα και μη, Στιγμή, Αθήνα. Παπαντωνάκης, Γ.Δ., 1999. Κώδικες και αφηγηματικά προγράμματα σε κείμενα της παιδικής Λογοτεχνίας, Πατάκης, Αθήνα. Πεσματζόγλου,Τ., 1991. Το ηρωϊκό παραμύθι της Πηνελόπης Δέλτα, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα. Σκαρτσής, Σ., 1995. Δέκα σημειώματα για την Ποίηση, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη. Σουλιώτης, Δ., 19952 . Αλφαβητάριο της Ποίησης, Δεδούσης Γ., Θεσσαλονίκη. Σπανός, Δ., 1996. Διδακτική Μεθοδολογία- Η διδασκαλία του ποιήματος, τ.α’, Αθήνα. Σπανός, Γ., 1991. "Η Ποίηση για παιδιά στην Ελλάδα. Παιδαγωγικό και αισθητικό πρόβλημα" στο συλλογικό τόμο, Σύγχρονες τάσεις και απόψεις για την παιδική Λογοτεχνία, Πρακτικά του Δ΄ Σεμιναρίου του Κύκλου του παιδικού βιβλίου, σ.σ. 43-57, Ψυχογιός, Αθήνα. Τζιόβας, Δ., 1993.. Το παλίμψηστο της ελληνικής Αφήγησης, από την αφηγηματολογία στη διαλογικότητα, Οδυσσέας, Αθήνα Genette, G., 1972. Figures III, Paris, Seuil. 2. Διδακτικές Σημειώσεις στην προσωπική ιστοσελίδα του διδάσκοντα 3. Πίνακας επιστημονικών Συγγραμμάτων
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-01-2017