ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / NEW TECHNOLOGIES IN EDUCATION
ΚωδικόςΕ.1.230
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΜελπομένη Τσιτουρίδου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80000292

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600194442
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα έχουν αναπτύξει 1. Κριτική κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων, των διαστάσεων και του ρόλου των φυσικών επιστημών και των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή και σε μορφές μη τυπικής εκπαίδευσης 2. Ικανότητα σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης δράσεων και εκπαιδευτικού υλικού σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Εφαρμογές των φυσικών επιστημών και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην καθημερινή ζωή και στη μη τυπική εκπαίδευση - Μελέτη παραδειγμάτων και εφαρμογών βασικών εννοιών όπως φως και χρώμα, δύναμη και ταχύτητα μέσα από διαφορετικές επιστημονικές περιοχές και εκπαιδευτικές εφαρμογές των ΤΠΕ (ψηφιακό παιχνίδι, προσομοιώσεις, διαδικτυακές εφαρμογές, βίντεο) - Μικτή μάθηση: παιδαγωγικές θεωρίες, τάσεις και καινοτομίες - Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση δράσεων και υλικού σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης)
Λέξεις Κλειδιά
έννοιες των φυσικών επιστημών, μη τυπική εκπαίδευση, μικτή μάθηση, τηλε-εκπαίδευση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Εργαστηριακή Άσκηση26
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων23
Σύνολο75
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Τσιτουρίδου, Μ. (2008). Η ορατή πλευρά του χρώματος. Θεσσαλονίκη: Α.ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. Harlen W. - Elstgeest J. (2005). Unesco Διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών Επιστημών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα: Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Η βιβλιογραφία αναρτάται στο μάθημα "ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" στο OPEN e-class
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-11-2020