ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / PSYCHOSOCIAL DIMENSIONS OF LEARNING AND TEACHING
ΚωδικόςΕ.1.234
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Βουγιούκας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80000296

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600194446
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να κατανοήσουν τις διαδικασίες της μάθησης και της διδασκαλίας μέσω των ψυχογνωστικών και κοινωνιογνωστικών θεωριών μάθησης και διδασκαλίας με έμφαση στην προσχολική εκπαίδευση. Ειδικότερα να μπορούν 1. να συγκρίνουν και να συνθέτουν τις περσοναλιστικές, ψυχογνωστικές και κοινονιογνωστικές προσεγγίσεις της μάθησης και διδασκαλίας, 2. να αναλύουν τις κοινωνιογνωστικές αλληλεπιδράσεις των παιδιών και 3. να αλαμβάνουν υπόψη την επίδραση της κουλτούρας, του πλαισίου και των προσδοκιών των ρκπαιδευτικών στη μάθηση των παιδιών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η επίδραση του Piaget. Γνωστικός κονστρουκτιβισμός, γνωστικές συγκρούσεις και μάθηση, η ανακαλυπτική μάθηση του Bruner, η ουσιαστική μάθηση του Ausubel. Κοινωνιογνωστικές θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας Η επίδραση των Vygotsky & Bandura Κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και μάθηση. Κοινωνιογνωστικές διαδράσεις. Κουλτούρα, κοινωνικοοικονομική θέση και μάθηση. Πλαίσιο και μάθηση. Κοινωνικές ρυθμίσεις και μάθηση. Άδηλη/λανθάνουσα μάθηση. Προσδοκίες και μάθηση Προκαταλήψεις, στερεότυπα και μάθηση. Ο ρόλος της αυτοεκπληρούμενης προφητείας.
Λέξεις Κλειδιά
θεωρίες μάθησης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
PowerPoint, email
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Άσκηση Πεδίου
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Διεξαγωγή, παρουσίαση και κατάθεση εμπειρικής έρευνας-μελέτη/παρουσίαση άρθρων. Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης της γραπτής εργασίας και της προφορικής παρουσίασής της αναλύονται προφορικά και είναι διαθέσιμα στο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Woolfolk, A. (2007). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Εκδόσεις Έλλην. 2. Slavin, R. E. (2007). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Εκδόσεις Μεταίχμιο
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bertrand, Y. (1999). Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Θεωρίες. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. (διαθέσιμο στις βιβλιοθήκες της παιδαγωγικής σχολής και του τμήματος ψυχολογίας) Foulin, J.N. & Mouchon, S. (2001). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Εκδόσεις Μεταίχμιο. (διαθέσιμο στις βιβλιοθήκες της παιδαγωγικής σχολής, του τμήματος ψυχολογίας και του τομέα παιδαγωγικής της φιλοσοφικής σχολής) Woolfolk, A. (2007). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Εκδόσεις Έλλην. (διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του τμήματος ψυχολογίας) Πουρκός, Μ. (1997). Ο Ρόλος του Πλαισίου στην Ανθρώπινη Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και την Κοινωνικο-Ηθική Μάθηση. Εκδόσεις Gutenberg. (διαθέσιμο στις βιβλιοθήκες του τμήματος ψυχολογίας και του τομέα παιδαγωγικής της φιλοσοφικής σχολής) Γκότοβος, Α. Ε. (1994). Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση. Επικοινωνία και κοινωνική μάθηση στο σχολείο. Εκδόσεις Σύγχρονη Εκπαίδευση. (διαθέσιμο στις βιβλιοθήκες της παιδαγωγικής σχολής και του τομέα παιδαγωγικής της φιλοσοφικής σχολής ) Lave, J. & Wenger, E. (2005). Κοινωνικές Όψεις της Μάθησης, Νόμιμη Περιφερειακή Συμμετοχή. Εκδόσεις Σαββάλας (διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη της παιδαγωγικής σχολής) Banks, J. A. (2001). Εισαγωγή στην Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση. Εκδόσεις Παπαζήση. (διαθέσιμο στις βιβλιοθήκες του παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης, του τομέα παιδαγωγικής της φιλοσοφικής σχολής και του τμήματος γερμανικής γλώσσας και φιλολογίας) Μπασέτας, Κ. (2005). Οι Προσδοκίες των Δασκάλων και οι Επιδράσεις τους στους Μαθητές. Αθήνα, Γρηγόρης. (διαθέσιμο στις βιβλιοθήκες του τομέα παιδαγωγικής της φιλοσοφικής σχολής, της θεολογικής σχολής και του τμήματος γερμανικής γλώσσας και φιλολογίας)
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-06-2022