ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ / EDUCATING CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
ΚωδικόςΕ.1.235
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Βουγιούκας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80000297

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600194447
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Α.1.502 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 • Γ.1.002 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ
 • Δ.1.050 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εμβάθυνση στα κρίσιμα σύγχρονα προβλήματα της ειδικής εκπαίδευσης μέσα από τον συνδυασμό εμπειρικής και θεωρητικής επεξεργασίας: ποιοι είναι οι μαθητές που πρέπει να εντάσσονται σ’ αυτήν, το νόημα της ένταξης, η σημασία της ένταξης στην κουλτούρα των συνομηλίκων, η σχέση της ανάπτυξης των μαθησιακών δεξιοτήτων με την κοινωνική ένταξη, οι στόχοι της ειδικής εκπαίδευσης, ο χαρακτήρας των αντίστοιχων δομών. Εξάσκηση σε μεθόδους ποιοτικής έρευνας: όλα τα παραπάνω ζητήματα γίνονται αντικείμενο εμπειρικής έρευνας σε τμήματα ένταξης. Ενίσχυση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για έναν ερευνητή – εκπαιδευτικό. Ενίσχυση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για έναν ειδικό παιδαγωγό στις σύγχρονες συνθήκες.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεματικές ενότητες: Σχετικά τα παιδαγωγικά ζητήματα της ειδικής εκπαίδευσης: • Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην ερμηνεία των προβλημάτων μάθησης. • Ο ρόλος των μεθόδων επεξεργασίας στη σχολική μάθηση και επίδοση - γνωστικό ύφος – οι αναλυτικές κατ’ αντιδιαστολή με τις ολιστικές μεθόδους επεξεργασίας. • Η μάθηση ως σκόπιμη δραστηριότητα - η διαμόρφωση του νοήματος της σχολικής γνώσης και του εαυτού ως μαθητή στο πλαίσιο της συμβολικής αλληλεπίδρασης. • Προσδιορισμός του πεδίου των «ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών», προβλήματα και αντιφάσεις – η σχέση της ειδικής με τη γενική εκπαίδευση στην ελληνική πραγματικότητα. • Κριτήρια διάκρισης των «ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών» από άλλου τύπου προβλήματα μάθησης • Ο ρόλος της ειδικής εκπαίδευσης – δομές ειδικής εκπαίδευσης, περιεχόμενο και χαρακτήρας τους. • Παιδαγωγική της ένταξης – «ένα σχολείο για όλους»: ιστορικό πλαίσιο, κοινωνικά – παιδαγωγικά αιτήματα, κριτικές προσεγγίσεις στις κοινωνικές και παιδαγωγικές ασάφειες και αντιφάσεις. • Επαγγελματική ταυτότητα του ειδικού παιδαγωγού: ανιχνεύσεις και ερωτήματα.
Λέξεις Κλειδιά
ειδική εκπαίδευση, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ένταξη, κουλτούρα συνομηλίκων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
emsil, powerpoint
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων20
Φροντιστήριο20
Πρακτική (Τοποθέτηση)50
Συγγραφή εργασίας / εργασιών21
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Στη διάρκεια των μαθημάτων ή των φροντιστηρίων οι φοιτητές παρουσιάζουν τα στοιχεία της δουλειάς τους, τα οποία αξιολογούνται με στόχο τη βελτίωση των μεθόδων υλοποίησης της εργασίας και των αποτελεσμάτων της. Στο τέλος οι φοιτητές παραδίδουν γραπτή εργασία με θέμα τη μελέτη μαθητών που φοιτούν σε τμήματα ένταξης, καθώς και της ίδιας της δομής. Η μελέτη καλύπτει τόσο τις μαθησιακές διαστάσεις, όσο και τις κοινωνικές διαστάσεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κάθε μαθητής μέσα στο σχολείο. Η εργασία παρουσιάζεται προφορικά και ο φοιτητής καλείται να επεξηγήσει ή να υποστηρίξει τα βασικά συμπεράσματά της.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Μπάρμπας, Γ., Σχολείο και Μάθηση, μια αποκλίνουσα σχέση, «Προμηθεύς», 2007. 2. Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2011). Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις. Τόμος Α΄ Θεωρία, Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Πανεπιστημιακές Σημειώσεις: 1. Ειδική Εκπαίδευση και η προσέγγιση της ένταξης, Γ. Μπάρμπα 2. Μ. Τζουριάδου, Γ. Μπάρμπας (επιμέλεια) Εκπαίδευση παιδιών με νοητική καθυστέρηση Επιπλέον: Bruner, J. (1997). Πράξεις νοήματος. (Γ. Καλομοίρης, Μετάφραση). Αθήνα: Ελληνικά γράμματα. Charlot, B. (1999). Η σχέση με τη γνώση, Στοιχεία για μία θεωρία, (Μ. Καραχάλιος & Ε. Λινάρδου-Καραχάλιου, Μετάφραση). Αθήνα: Μεταίχμιο-έκφραση. Γκότοβος, Α. (1990). Η λογική του υπαρκτού σχολείου. Αθήνα: Gutenberg. Γκότοβος, Α. (1990). Παιδαγωγική αλληλεπίδραση, επικοινωνία και κοινωνική μάθηση στο σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Μπίκος, Κ. (2004). Αλληλεπίδραση και κοινωνικές σχέσεις στη σχολική τάξη. Αθήνα: Ελληνικά γράμματα. Goffman E. (2001). Στίγμα, Σημειώσεις για τη διαχείριση της φθαρμένης ταυτότητας, (μετ. Δ. Μακρυνιώτη). Αθήνα: εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-06-2022