ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / MUSIC EDUCATIONAL VIEWS AND CLASS APPLICATIONS
ΚωδικόςΕ.1.248
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνα Δογάνη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80000310

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600194460
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Δ.1.9701 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα έχει ενταχθεί στο περιεχόμενο του μαθήματος του Νέου Προγράμματος Σπουδών "Δημιουργική Μουσική Παιδαγωγική"
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στo πλαίσιo του μαθήματος • κατανοούν τις βασικές αρχές και τον ιδιαίτερο τρόπο προσέγγισης μιας μουσικής αγωγής που απευθύνεται στα παιδιά προσχολικής ηλικίας • προσεγγίζουν τόσο θεωρητικά όσο και βιωματικά και με επιλεγμένες μουσικοπαιδαγωγικές μεθόδους τις βασικές μορφές μουσικής έκφρασης και τις μουσικές έννοιες • καλλιεργούν τις προσωπικές τους μουσικές δεξιότητες μέσα από τη δημιουργική χρήση της φωνής και του σώματος, των ηχογόνων αντικειμένων αλλά και απλών ρυθμικών και μελωδικών μουσικών οργάνων • αφομοιώνουν και εντάσσουν δημιουργικά μέσω βαθμιαίας υποστήριξης τις μουσικές γνώσεις που αποκτήθηκαν σε μικρές ομαδικές μουσικές συνθέσεις • εξοικειώνονται με το σχεδιασμό και την οργάνωση μουσικών δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο και την εφαρμογή τους σε μικροδιδασκαλίες, αντιλαμβανόμενοι την παιδαγωγική στάση και το ρόλο του εκπαιδευτικού για την ενθάρρυνση και ανάπτυξη της μουσικής δημιουργικότητας και έκφρασης των παιδιών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται εξέταση των σημαντικότερων μουσικοπαιδαγωγικών απόψεων και εφαρμογών από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Γίνεται αντιληπτή η σχέση τους με την Παιδαγωγική και η επιρροή των τάσεων της Σύγχρονης Μουσικής στα διάφορα μουσικοπαιδαγωγικά συστήματα. Το μάθημα πραγματεύεται διεθνή ερευνητικά ευρήματα και πρωτοποριακές εφαρμογές στο χώρο της μουσικής παιδαγωγικής στην προσχολική εκπαίδευση. Γίνεται αντιληπτός ο τρόπος μουσικής επικοινωνίας των παιδιών και η φύση της μουσικής που δημιουργούν τα παιδιά, καθώς και η ιδιαίτερη θέση του δασκάλου σε μουσικές δραστηριότητες στην τάξη.
Λέξεις Κλειδιά
Μουσικοπαιδαγωγικές θεωρίες, μουσική επικοινωνία, μουσική δημιουργία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
• χρήση powerpoint για την υποστήριξη του θεωρητικού και πρακτικού μέρους του μαθήματος, • χρήση διαδικτυακών πηγών και προγραμμάτων αναπαραγωγής μουσικής και βίντεο, καθώς και προγραμμάτων για μουσική σημειογραφία και μουσική επεξεργασία ήχου. Το μάθημα στηρίζεται κυρίως στη δια ζώσης επαφή ενώ η επικοινωνία διευκολύνεται με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος καθώς και τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Σεμινάρια10
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων20
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο20
Σύνολο76
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
α) Πρόοδος στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος β) Προφορική ομαδική παρουσίαση με τη μορφή ‘παράστασης’ επιλεγμένης μουσικοπαιδαγωγικής θεωρίας, συνοδευόμενη από θεωρητική υποστήριξη με παρουσίαση της θεωρίας και των στόχων της δραστηριότητας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Καλλιτεχνική Ερμηνεία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
(1) Δογάνη, Κ. (2012) Μουσική στην προσχολική ηλικία: αλληλεπίδραση παιδιού-παιδαγωγού, Αθήνα: Gutenberg. (2) Green, L. (2014) Άκουσε και Παίξε! Αθήνα: Fagotto. και e-book: Young, S. & Ilari, B. (2019) Music in Early Childhood [electronic resource], Springer International Publishing
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Barrett, M. (2003), Meme engineers: Children as producers of musical culture, International Journal of Early Years Education, 11, 3: 195-212. Barrett, M. S. (2011), Towards a cultural psychology of music education, in: M. S. Barrett (Ed.) A cultural psychology of music education, Oxford: Oxford University Press, pp. 1-16. Copple, C. & Bredekamp, S. (2011), Αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές για παιδιά προσχολικής ηλικίας (Επιμέλεια: Ε. Ντολιοπούλου), Αθήνα: Πεδίο. Young, S. (2003), Time-space structuring in spontaneous play in educational percussion instruments among three- and four-year-olds, British Journal of Music Education, 20, 1: 45-49. Δογάνη, Κ. (2009α), Ο αναστοχασμός ως μέσο ενδυνάμωσης του εκπαιδευτικού μουσικής, στο: Ξ. Παπαπαναγιώτου (επιμ.), Ζητήματα Μουσικής Παιδαγωγικής, Θεσσαλονίκη: ΕΕΜΕ, σσ. 369-388.
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-09-2021