Η ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ / ART EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD AND PRIMARY SCHOOL AGE
ΚωδικόςΖ.1.253
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνα Δογάνη
Γνωστικό ΑντικείμενοΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80000315

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600194465
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές - έρχονται σε επαφή με τα βασικά μέσα και τις τεχνικές εικαστικής έκφρασης κατάλληλα για την προσχολική ηλικία - αναπτύσοουν τις δεξιότητές τους στη χρήση των εικαστικών υλικών - μαθαίνουν τρόπους επαφής και αλληλεπίδρασης με τα παιδιά μέσω των εικαστικών τεχνών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στα πλαίσια του μαθήματος κατανοείται η τέχνη στην πρώιμη παιδική ηλικία και η αυθόρμητη καλλιτεχνική έκφραση των παιδιών. Με στρατηγικές για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής έκφρασης των παιδιών, την επαφή με απλά και φυσικά ή και άχρηστα υλικά, ο φοιτητής ευαισθητοποιείται στη λειτουργία και το ρόλο της παρατήρησης ως τρόπου ανάπτυξης της οπτικής αντίληψης και την ενεργοποίηση της φαντασίας. Με τη σύνθεση και δημιουργία εικαστικών δραστηριοτήτων γίνεται κατανοητή η σημασία της καλλιτεχνικής διαδικασίας αλλά και του αποτελέσματος, για την καλλιτεχνική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Διαπιστώνεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού για την καθοδήγηση της καλλιτεχνικής ανάπτυξης των παιδιών.
Λέξεις Κλειδιά
Tέχνη στην πρώιμη παιδική ηλικία, καλλιτεχνική έκφραση, οπτική αντίληψη, καλλιτεχνική ανάπτυξη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
 • Καλλιτεχνικό Υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
• χρήση powerpoint για την υποστήριξη του θεωρητικού και πρακτικού μέρους του μαθήματος, • χρήση διαδικτυακών πηγών και προγραμμάτων αναπαραγωγής μουσικής και βίντεο, καθώς και προγραμμάτων για μουσική σημειογραφία και μουσική επεξεργασία ήχου. Το μάθημα στηρίζεται κυρίως στη δια ζώσης επαφή ενώ η επικοινωνία διευκολύνεται με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος καθώς και τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων10
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο18
Καλλιτεχνική δημιουργία10
Επισκέψεις Εκθέσεων6
Σύνολο70
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
α) Παρουσιάσεις θεωρητικών πλευρών του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου β) Εικαστικές δημιουργίες σύμφωνα με το περιεχόμενο του μαθήματος, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου γ) Συνολικό πορτφόλιο με καλλιτεχνικές δραστηριότητες
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Καλλιτεχνική Ερμηνεία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Schirmacher R.(2008) Τέχνη και Δημιουργική Ανάπτυξη των παιδιών, Αθήνα: Γ.ΠΑΡΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ. 2. Κακίση-Παναγοπούλου, Λ. (2006) Και όμως ζωγραφίζουν: Η ζωγραφική των παιδιών και ο κόσμος τους, Αθήνα: Συμμετρία, Σ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 3. Δημητράτου Β. (2009) Τα παιδιά δημιουργούν και εκφράζονται, α΄ τόμος, Αθήνα: Πατάκης
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-09-2021