ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ / PLANNING AND APPLYING PHYSICAL EDUCATION IN PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL AGE
ΚωδικόςΖ.1.254
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΕύα Παυλίδου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80000316

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600194466
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες/τές αναμένεται • να κατέχουν τις βασικές αρχές και τους άξονες της Φυσικής Αγωγής για μικρά παιδιά • να δημιουργούν (στοχοθέτηση, περιεχόμενο κ.ά.) προγράμματα κατάλληλων δραστηριοτήτων Φ.Α. για την προσχολική ηλικία και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου . να δημιουργούν ασφαλές περιβάλλον και κατάλληλο υλικό για την κίνηση . να εφαρμόζουν κατάλληλες κατα περίπτωση διδακτικές μεθόδους • να οργανώνουν διαθεματικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις μέσω της Φ.Α.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο θεωρητικό μέρος διευκρινίζονται επιλεγμένα στοιχεία κινησιολογίας και νευροφυσιολογίας που αφορούν στην κινητική ανάπτυξη του παιδιού και ταξινομούνται οι στόχοι που επιδιώκονται μέσω της Φυσικής Αγωγής. Παρουσιάζονται ερευνητικά ευρήματα σε σχέση με την επίδραση εξειδικευμένων προγραμμάτων Φ.Α. στην ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και συναρμοστικών ικανοτήτων των παιδιών, αλλά σε σχέση με τη συμβολή τους στη νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη. Αναλύονται οι αναγνωρισμένες μέθοδοι διδασκαλίας της Φ.Α. και προτείνονται παραδείγματα κατάλληλα διαμορφωμένων προσεγγίσεων για τα μικρά παιδιά. Ο προβληματισμός και οι προτάσεις επεκτείνονται συστηματικά στη διαθεματικότητα και διαπολιτισμικότητα. Στο πρακτικό μέρος του μαθήματος η θεωρία συναντά την εφαρμογή και επιδιώκεται αφενός η άμεση εμπλοκή των φοιτητριών/των με τις προτεινόμενες δραστηριότητες, αφετέρου η ανάπτυξη πρωτοβουλιών από μέρους τους.
Λέξεις Κλειδιά
Φυσική Αγωγή, προσχολ-πρώτη παιδ ηλικία, διδακτική, δραστηριότητες, διαθεματικότητα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
1. χρήση οπτικοακουστικού υλικού με βιντεοπροβολέα και ηχητικά συστήματα στη διδασκαλία 2. χρήση διαδικτύου για την επικοινωνία με τους φοιτητές: α)εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος, β)έκτακτες ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος, γ) απαντήσεις σε ερωτήματα των φοιτητών μέσω email.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις13
Εργαστηριακή Άσκηση13
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων5
Φροντιστήριο2
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο5
Σύνολο38
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Υπάρχουν σαφή κριτήρια αξιολόγησης, για τα οποία δίνονται αναλυτικές πληροφορίες στο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Πρόκειται για συνδυασμό θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης των φοιτητών συνεργατικά ή ατομικά (παρουσίαση επινοημένων δραστηριοτήτων με επιλογή στόχων, μεθόδων κ.λ.π. και παράδοση ανεξάρτητης γραπτής εργασίας ερευνητικού περιεχομένου).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Ζαχοπούλου Ευρυδίκη, (2007) «Η Φυσική Αγωγή στην Αρχή του 21ου Αιώνα: Σκοποί-Στόχοι-Επιδιώξεις στην Προσχολική Ηλικία» συνεργάστηκε Τρεύλας Ε., Εκδόσεις Χριστοδουλίδη, Θεσσαλονίκη 2. Παυλίδου Εύα (2012), «Κινητική και Ρυθμική Αγωγή στην Προσχολική Εκπαίδευση: από τη Θεωρία στην Πράξη», εκδ. Ζυγός, Θεσσαλονίκη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Προτείνονται βιβλία όπως τα εξής: Τσαπακίδου Αγγελική, (1997) «Κινητικές Δεξιότητες: Προγράμματα Ανάπτυξης Κινητικών Δεξιοτήτων σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας» Εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη.David L. Gallahue, (2002) «Αναπτυξιακή Φυσική Αγωγή για τα Σημερινά Παιδιά» Μεταφρ.-Επιμ. Ευαγγελινού Χ.- Παππά Α., Εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη. Renate Zimmer, (2007) «Εγχειρίδιο Κινητικής Αγωγής: από τη Θεωρία στην Πράξη» επιστ επιμ Α. Καμπάς, Εκδόσεις Αθλότυπο, Αθήνα.Μπουρνέλλη Νίτσα, (2002)«Κινητική Δημιουργικότητα: Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Κινητικής Δημιουργικότητας για Παιδιά», Σχεδίαση – Επιμέλεια έκδοσης ALPHA STATUS A.E., Αθήνα. Πολυμενοπούλου Κ., Καραδήμου Κ., Πολάτου Ε., «Ρυθμικές Ασκήσεις στη Φυσική Αγωγή», (2008), (ISDN 978-960-16-2864-6), Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2. Ενθαρρύνεται η αναζήτηση ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας για την προσχολική και σχολική Φυσική Αγωγή σε σχέση με την Ειδική Αγωγή, τη διατροφή κ.ά.σε σχέση με την Ειδική Αγωγή, τη διατροφή κ.ά. απο τους φοιτητές 3. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στο εκπαιδευτικό υλικό του συγκεκριμένου μαθήματος είναι αναρτημένα τα ppt από τις παραδόσεις των μαθημάτων, δίνονται οδηγίες αναζήτησης πηγών και καθοδήγηση για τη δημιουργία κατάλληλων δραστηριοτήτων
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-09-2013