ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / MORPHOLOGY AND DESIGN OF PRESCHOOL EQUIPMENT
ΚωδικόςΖ.1.267
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΕύα Παυλίδου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80000328

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600194478
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Δ.1.9703 ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΓΩΓΗΣ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο πλαίσιο του μαθήματος αναμέμεται οι φοιτητές: - να γνωρίζουν τα κριτήρια κατάλληλου εξοπλισμου για την προσχολική εκπαίδευση - να έχουν αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες για την κατασκευή αυτοσχέδιου παιδαγωγικού υλικού με φθηνά ή άχρηστα υλικά - να αξιολογούν τον προσχολικό εξοπλισμό, να τον αξιοποιούν και να διαμορφώνουν κατάλληλα τους σχολικούς χώρους Επίσης αναμένεται να είναι σε θέση οι φοιτητες να προσφέρουν Πρώτες Βοήθειες σε ενηλίκους, παιδιά και βρέφη σε αρκετές περιπτώσεις
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Παιδαγωγική διάσταση της σχολικής αρχιτεκτονικής στη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων • Εισαγωγή στην Εργονομία και την Ανθρωπομετρία σε σχέση με τον σχεδιασμό του εξοπλισμού των χώρων προσχολικής εκπαίδευσης. • Κριτήρια για τη διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων στην προσχολική εκπαίδευση. • Η σημασία του χώρου και του προσχολικού εξοπλισμού στα σχολεία του Reggio Emilia. • Η αισθητική ως παράμετρος του χώρου για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος πραγματοποιούνται κατασκευές εύχρηστου παιδαγωγικού υλικού με απλά υλικά. Επίσης, ένα μέρος των μαθημάτων αφιερώνεται στη διδασκαλία και πρακτική εφαρμογή Πρώτων Βοηθειών
Λέξεις Κλειδιά
σχολική αρχιτεκτονική, εργονομία, αισθητική χώρου, Πρώτες Βοήθειες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία: • Παρουσιάσεις των μαθημάτων με χρήση Power Point και προβολές βίντεο. • Όπου απαιτείται, σύνδεση με το διαδίκτυο Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές: • Απαντήσεις σε απορίες των φοιτητών σχετικά με τις διαδικασίες του μαθήματος, τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις και τις εργασίες τους • Οδηγίες σχετικά με την εκπόνηση των εργασιών και τη διαδικασία αξιολόγησης • Ενημέρωση των φοιτητών για οργανωτικά ζητήματα του μαθήματος
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια26
Εργαστηριακή Άσκηση5
Άσκηση Πεδίου20
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων24
Σύνολο75
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Στη διάρκεια των μαθημάτων γίνεται διαμορφωτική αξιολόγηση των φοιτητών κατά περίπτωση μέσα απο κατασκευές ή/και παρουσιάσεις εργασιών ή/και τις προσομοιώσεις πρακτικής εφαρμογής Πρώτων Βοηθειών. Στο τέλος εξετάζονται όλοι γραπτά πάνω στη συνολική θεματολογία του μαθήματος
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
• Edwards C., Gandini L., Forman G. (επιμ.) (1993). Reggio Emilia: Οι χίλιες γλώσσες των παιδιών προσχολικής ηλικίας .Μτφρ. Ε.Κουτσουβάνου. Αθήνα: Πατάκης. 2008 • Τσουκαλά Κ. (2000). Τάσεις στη σχολική αρχιτεκτονική. Από την παιδοκεντρική λειτουργικότητα στη μεταμοντέρνα προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ • Γερμανός Δ., (2001). Χώρος και διαδικασίες αγωγής, Αθήνα: Gutenberg • Γερμανός Δ., (2006). Οι Τοίχοι της Γνώσης, Αθήνα: Gutenberg • Mesmin G., (1978). Το παιδί, η αρχιτεκτονική και ο χώρος, Αθήνα: Μνήμη. • Μπότσογλου Κ. (2010). Υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού και παιδί. Ποιότητα, ασφάλεια, παιδαγωγικές εφαρμογές. Αθήνα: Gutenberg. • Ρουτζούνη-Μπίκα Α. Μορφολογία Προσχολικού Εξοπλισμού. Διδακτικές Σημειώσεις Ζ΄εξαμήνου. Θεσσαλονίκη: Τμήμα εκδόσεων Α.Π.Θ. 2008-09 • Παρουσιάσεις μαθημάτων σε power point, συνοδευμένες από σχετική βιβλιογραφία, που αναρτώνται στο διαδίκτυο. ΣΕ ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ • Bachelet, B.. (2005. L' espace. Paris: PUF • Collective work) (2004). Kids Spaces. Victoria (Au):Images Publishing Group • Dudek M. ((1996). Kindergarten Architecture, London: E & FN Spon. • Kobayashi, S. (2009). A Book of Colors. N. York: Kodansha International • Linton, H. Color in Architecture. N. York: Mc Graw-Hill LINKS http://www.designshare.com/index.php/home, για τη σχέση αρχιτεκτονικής και παιδαγωγικής www.oecd.org/education, / http://www.edfacilities.org/index.cfm, για σύγχρονες προσεγγίσεις του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και του σχολικού χώρου
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-09-2021