ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ / ENVIRONMENTAL EDUCATION-EDUCATION FOR THE ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY
ΚωδικόςΥΒ.1.036
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑναστασία Δημητρίου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017828

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 129
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΜάθημα ΒάσηςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600194571

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοEducation Blue
ΌροφοςGroundfloor
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ ΛΥΟΜΕΝΟ 2 (173)
ΗμερολόγιοTuesday 11:00 to 13:30
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορούν να: 1.Αναγνωρίσουν και να μελετούν τις διαστάσεις της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης: το πολιτικό, ιδεολογικό, οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο, το αξιακό σύστημα που την υποστηρίζουν 2. Αναγνωρίζουν το ρόλο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΕΠΑ) στη διαμόρφωση ενεργών πολιτών για την λειτουργία του περιβάλλοντος στην προοπτική της περιβαλλοντικής και κοινωνικής αειφορίας 3. Κατανοούν το τοπεριβαλλοντικό και παιδαγωγικό πλαίσιο της ΠΕ και ΕΠΑ και προσεγγίσεις όπως η διεπιστημονικότητα, η συστημική προσέγγιση, η κριτική και συστημική σκέψη, η συνεργατική μάθηση, οι αξίες, η ικανότητα δράσης, η συμμετοχή, η δημοκρατία, ο ενεργός πολίτης. 4. Προσδιορίζουν το εννοιολογικό πεδίο και την προβληματική της ΠΕ και ΕΠΑ 5. Να εφαρμόζουν τους στόχους και τα χαρακτηριστικά της ΠΕ και ΕΠΑ στην εκπαίδευση των παιδιών 6. Προτείνουν συγκεκριμένες παιδαγωγικές μεθόδους για την εκπαίδευση των ατόμων (παιδιών και ενηλίκων) για το περιβάλλον και την αειφορία στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση 7.Προτείνουν στρατηγικές για την ευαισθητοποίηση των ατόμων απέναντι στο περιβάλλον και τα συναφή ζητήματα 8. Να αναλύουν και να κατανoούν τους 17 στόχους για την αειφόρο ανάπτυξη 9. Να περιγράφουν και να προωθούν το αειφόρο σχολείο και αειφόρες εκπαιδευτικές δομές.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την προσέγγιση και παρουσίαση της οικολογικής, κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής και ιδεολογικής διάστασης των περιβαλλοντικών ζητημάτων στην προοπτική της κοινωνικής και περιβαλλοντικής αειφορίας. Στο μάθημα αναπτύσσονται το περιεχόμενο των όρων περιβάλλον, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ), αειφορία, και αειφόρος ανάπτυξη, η φιλοσοφία και οι στόχοι, αρχές και αξίες της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία (ΕΠΑ), η ιστορία και η εξέλιξη της ΠΕ/ΕΠΑ σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, το παιδαγωγικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο της ΠΕ/ΕΠΑ, η οικοσυστημική, συστημική και κριτική προσέγγιση των περιβαλλοντικών θεμάτων, ζητήματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική δικαιοσύνη και τις κοινωνικές ανισότητες και σύγχρονες παιδαγωγικές μέθοδοι για τη συγκρότηση δράσεων για το περιβάλλον και την αειφορία στην προσχολική ηλικία. Συζητούνται και αναλύνται οι 17 στόχοι για την αειφόρο ανάπτυξη. Επίσης, παρουσιάζεται και συζητείται το «αειφόρο σχολείο», οι αρχές, ο σκοπός και οι στόχοι του για την προαγωγή της ιδέας της αειφορίας.
Λέξεις Κλειδιά
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αειφορία, Εκπαίδευση για το περιβαλλον και την αειφορία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Στη διδασκαλία χρησιμοποιείται ψηφιακό υλικό - αρχεία PowerPoint, videos και ταινίες τα οποία και αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-learning). Η πλατφόρμα αυτή (e-learning), όπως επίσης και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email) χρησιμοπoιείται για την επικοινωνία με τους φοιτητες. Στην αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται παραγωγή βίντεο από τους ίδιους όπως επίσης εφαρμογή λογισμικών (π.χ photostory) για την παραγωγή ψηφιακών ιστοριών (digital stories).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Σεμινάρια30,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων502
Συγγραφή εργασίας / εργασιών351,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1295,2
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Μέθοδοι αξιολόγησης (βαρύτητα %) Α. Πρώτος τρόπος 1. Τελικές γραπτές εξετάσεις (βαρύτητα 70 %). 2. Συμμετοχή στις εργαστηριακές ασκήσεις, μελέτη πεδίου και αξιολόγηση του παραγόμενου υλικού (30 % βαρύτητα). Β. Δεύτερος τρόπος Τελικές γραπτές εξετάσεις (βαρύτητα 100 %).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Δημητρίου, Α. (2009). Περιβαλλοντική εκπαίδευση: περιβάλλον και αειφορία. Θεωρητικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 2. Φλογαίτη, Ε. (2011). Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. Αθήνα: ΠΕΔΙΟ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Γεωργόπουλος, Α. (2003). Περιβαλλοντική ηθική. Αθήνα: Gutenberg. 2. Γεωργόπουλος, Α. (2005). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται. Αθήνα: Gutenberg 3. Δασκολιά, Μ. (2004), Θεωρία και πράξη στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Οι προσωπικές θεωρίες των εκπαιδευτικών. Αθήνα: Μεταίχμιο. 4. Δημητρίου, Α., Ξανθάκου, Π., Λιαράκου, Γ., Καϊλα, Μ., (Επιμ.) (2009). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Ζητήματα Θεωρίας, έρευνας και εφαρμογών. Αθήνα: Ατραπός. 5. Θεοδωροπούλου, Ε., Καϊλα, Μ.,Bonnet, M., Larrete, C. (Επιμ.) (2009). Περιβαλλοντική ηθική: από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή. Αθήνα: Ατραπός 6. Καϊλα, Μ., Θεοδωροπούλου, Ε., Δημητρίου, Α., Αναστασάτος, Ν. (Επιμ.) (2005). Περιβαλλοντική εκπαίδευση, ερευνητικά δεδομένα & εκπαιδευτικός σχεδιασμός. Αθήνα: Ατραπός. 7. Λιαράκου, Γ. & Φλογαίτη, Ε. (2007). Από την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη. Αθήνα: Νήσος 8. Παπαδημητρίου, Β. (1998), Περιβαλλοντική εκπαίδευση και σχολείο. Μια διαχρονική Θεώρηση. Αθήνα: τυπωθήτω – Γ. Δαρδάνος. 9. Σκαναβή – Τσαμπούκου, Κ. (2004). Περιβάλλον και κοινωνία. Μία σχέση σε αδιάκοπη εξέλιξη. Αθήνα: Κλειδάριθμος. 10.Φλογαϊτη, Ε.(1998). Περιβαλλοντική εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Applied environmental education and communication Environmental Education Research Environment, Development and Sustainability International Journal of Early Childhood Environmental Education (ijecee) International journal of environmental & science education Journal of Environmental Education Προτεινόμενοι ιστότοποι περιβαλλοντικού περιεχομένου http://www.unesco.org (http://en.unesco.org/themes/science-sustainable-future) UNESCO http://www.medies.net (Mediterranean Education Initiative for Environment & Sustainability)
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-06-2022