ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ / Rangeland Protection and Landscaping
Κωδικός218Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000128

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600194758
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η κατανόηση της δομής, της οικολογίας, της λειτουργίας, και των εξελίξεων του λιβαδικού τοπίου. Η κατανόηση των διαχρονικών σχέσεων της κοινωνίας με τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά του λιβαδικού τοπίου Η εξoικείωση με μεθόδους αποκατάστησης διαταραγμένων λιβαδικών τοπίων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ορισμοί και ανάλυση λιβαδικού τοπίου. Σύγχρονες εξελίξεις στην προστασία και διαμόρφωση του λιβαδικού τοπίου. Διαφοροποίηση λιβαδικού τοπίου με τη χρήση κτηνοτροφικών και θηραματικών ζώων. Κανονισμοί προστασίας λιβαδικού τοπίου. Φυτά κατάλληλα για διαμόρφωση λιβαδικού τοπίου με λίπανση, καταπολέμηση ζιζανίων κ.λ.π.
Λέξεις Κλειδιά
Ανάλυση λιβαδικού τοπίου, προστασία, διαμόρφωση, κανονισμοί τοπίου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διαδίκτυο, ηλεκτρονικά μηνύματα
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση10
Άσκηση Πεδίου3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων8
Εκπόνηση μελέτης (project)10
Συγγραφή εργασίας / εργασιών15
Εξετάσεις5
Σύνολο90
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με βάση τη γραπτή εξέταση του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου . Οι εξετάσεις του μαθήματος περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σύντομης/εκτεταμένης απάντησης από τη διδαχθείσα ύλη του μαθήματος. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα προαιρετικής ανασκόπησης άρθρου σχετικού με το αντικείμενο του μαθήματος για βελτίωση τελικού προβιβάσιμου βαθμού έως 20%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
σημειώσεις σε CD Ιωάννης Ισπικούδης 2012.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-10-2021