ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ / Improvement of Rangeland Infrastructure
Κωδικός220Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000129

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600194760

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΓεωπονίας & Δασολογίας
ΌροφοςΌροφος 3
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟΥ (37)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 17:00 έως 20:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν Γενικές Προαπαιτήσεις
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές γνωρίζουν 1) Ποιά έργα υποδομής συμβάλλουν (δρόμοι, ποτίστρες, στέγαστρα, περιφράξεις, κ.ά.) στην ορθολογική διαχείριση των λιβαδιών και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 2) Ποιά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθεί ομοιόμορφη κατανομή της βόσκησης και κανονική χρησιμοποίηση της βοσκήσιμης ύλης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
α) Συμβολή έργων υποδομής (δρόμοι, μονοπάτια, περίφραξεις, ποτίστρες, στέγαστρα, κλπ.)στην ορθολογική διαχείριση των λιβαδιών. Μέσα για την ομοιόμορφη κατανομή της βόσκησης. Κτηνοτροφικά πάρκα- Σημασία-Οφέλη. β)Σχεδιασμός οδικού δικτύου λιβαδιών. Τύποι θέσεις και λειτουργικότητα στεγάστρων, σταυλικών εγκαταστάσεων και οικημάτων προσωπικού. Τύποι και διάταξη περιφράξεων. Τύποι και χωροταξική κατανομή έργων συλλογής ύδατος και ποτισμού των αγροτικών ζώων. γ)Χάραξη και κατασκευή των τεχνικών έργων υποδομής των λιβαδιών. δ)Οργάνωση τεχνικών επεμβάσεων και διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας των λιβαδικών οικοσυστημάτων και αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή των τεχνικών έργων.
Λέξεις Κλειδιά
Δρόμοι, μονοπάτια, ποτίστρες, στάβλους, στέγαστρα, αλαταριές, περιφράξεις
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Ερευνα στο διαδίκτυο για νέες τεχνολογίες βελτίωσης υποδομής των λιβαδιών -------------------------------------------- Ώρες συνεργασίας (Μυρωνίδης) Δευτέρα & Τετάρτη 12:00 – 14:00 -------------------------------------------
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Σεμινάρια7
Εργαστηριακή Άσκηση6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων12
Φροντιστήριο3
Εκπόνηση μελέτης (project)18
Συγγραφή εργασίας / εργασιών18
Εξετάσεις
Σύνολο90
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Παρουσίες φοιτητών στο μάθημα Παρουσίαση εργασιών Γραπτή εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αρθρα και μελέτες από το διαδίκτυο Σημειώσεις σχετικές με το περιεχόμενο του μαθήματος
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-06-2021