ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΝΕΤΙΚΗ / GENETICS
Κωδικός024Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001078

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΝΕΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600194928
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνωριμία με την επιστήμη της Γενετικής. Παραθέτονται γνώσεις σχετικά με το γενετικό υλικό, τις ιδιότητες και την κληρονόμηση του. Αναλύεται ο γενετικός έλεγχος στις λειτουργίες του κυττάρου, ο γενετικός κώδικας και η έκφραση των γονιδίων σε σχέση με το περιβάλλον. Παρουσιάζονται οι αρχές της Μενδελικής γενετικής, οι τύποι των γονιδίων, η δράση των αλληλομόρφων και η χρωμοσωμική βάση της κληρονομικότητας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1) Αναγνωρίζουν το ρόλο των γονιδίων, τη σημασία του γενετικού υλικού και τον τρόπο κλήρονόμησής του καθώς και τη σημαντικότητα των διαδικασιών Μίτωσης και Μείωσης όπως και της χαρτογράφησης των γονιδίων. 2) Αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την ερμηνεία, ανάλυση και αξιοποίηση των φαινομένων του ασυμβιβάστου, της αρρενοστειρότητας, της ανευπλοιδείας, της πολυπλοειδίας και της εξωχρωμοσωμικής κληρονόμησης, στην εξέλιξη, την οικολογία και βελτίωση των φυτικών οργανισμών 3) Θα εξοικιωθούν με τη λύση προβλημάτων Μενδελικής Γενετικής και με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και τεχνικών της σύγχρονης γενετικής επιστήμης. 3) Αναπτύξουν κριτική σκέψη για την αξιοποίηση των επιτευγμάτων της Γενετικής και την εφαρμογή τους στη Γεωπονική.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γνωριμία με την επιστήμη της Γενετικής. Παραθέτονται γνώσεις σχετικά με το γενετικό υλικό, τις ιδιότητες και την κληρονόμηση του. Αναλύεται ο γενετικός έλεγχος στις λειτουργίες του κυττάρου, ο γενετικός κώδικας και η έκφραση των γονιδίων σε σχέση με το περιβάλλον. Παρουσιάζονται οι αρχές της Μενδελικής γενετικής, οι τύποι των γονιδίων, η δράση των αλληλομόρφων και η χρωμοσωμική βάση της κληρονομικότητας. Αναλύεται η σημασία των κυτταροδιαιρέσεων και ο Μιτωτικός κύκλος του κυττάρου. Εμφαση δίδεται στη σημασία της μίτωσης ως βιολογικό φαινόμενο και το ρόλο της στην ανάπτυξη και διαφοροποίηση των σωματικών κυττάρων. Η Μείωση ως μηχανισμός διατήρησης της γενετικής παραλλακτικότητας και σταθερότητας μέσω γαμετογένεσης και ανασυνδυασμών, περιγράφεται και αναλύεται συγκριτικά με τη μιτωτική κυτταροδιαίρεση. Μέσω παραδειγμάτων, αναλύεται η γενετική σύνδεση, οι μέθοδοι χαρτογράφησης γονιδίων, η δημιουργία γενετικών χαρτών και η αξιοποίηση τους. Παρουσιάζονται οι σημαντικότερες κατηγορίες μεταλλάξεων και οι μεταβολές στο χρωμοσωμικό αριθμό (ανευπλοειδία, πολυπλοειδία) ενώ αναλύονται οι έννοιες της αρρενοστειρότητας, της εξωχρωμοσωμικής κληρονόμησης και οι συνέπειες τους στους φυτικούς οργανισμούς. Τέλος παρουσιάζονται στοιχεία ποσοτικής και πληθυσμιακής γενετικής και προεκτάσεις της Μενδελικής γενετικής ανάλυσης με εφαρμογές στα φυτικούς οργανισμούς. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Η ιστορία και η ανάπτυξη των κλάδων της Γενετικής Το γενετικό υλικό και η κληρονόμηση του - Οι ιδιότητες του γενετικού υλικού Ο γενετικός κώδικας και η έκφραση των γονιδίων - Γενετικός έλεγχος των λειτουργιών του κυττάρου Τύποι γονιδίων και αποκωδικοποίηση γονιδιώματος - Έκφραση γονιδίων - πρωτεϊνοσύνθεση Φαινότυπος-γενότυπος, κληρονομικότητα και περιβάλλον Τύποι και μορφολογία χρωμοσωμάτων - προσδιορισμός καρυότυπου Χρωμοσωμική θεωρία της κληρονομικότητας – σύσταση χρωμοσώματων Το γενετικό υλικό και η ρύθμιση του στους προκαρυωτικούς οργανισμούς Στοιχεία γενετικής μικροοργανισμών (ιοί, βακτήρια, μύκητες) Το γενετικό υλικό και η ρύθμιση του στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς Στοιχεία γενετικής του ανθρώπου, των φυτών και των ζώων Κυτοπλασματική κληρονόμηση – DNA μιτοχονδρίων και χλωροπλαστών Ο Μιτωτικός κύκλος του κυττάρου - Η σημασία της μίτωσης ως βιολογικό φαινόμενο - επίπεδο πλοειδίας - Η Μείωση ως μηχανισμός διατήρησης της γενετικής παραλλακτικότητας Μενδελική γενετική ανάλυση - Οι νόμοι του Mendel Κατηγορίες γονιδίων (αυτόσωμα, φύλου, φυλοσύνδετα, ολανδρικά, ρετρομεταθετά στοιχεία) Αλληλεπιδράσεις γονιδίων: (i) μεταξύ αλληλομόρφων (κυριαρχία, ημικυριαρχία, συγκυριαρχία (ii) μεταξύ μη αλληλομόρφων (επίσταση) Διασταυρώσεις διυβριδίων – Κριτική διασταύρωση - Αυτογονιμοποιήσεις Γονιδιακές και γενοτυπικές συχνότητες – Γενεαλογικές σχέσεις Συνδεδεμένα γονίδια – Μελέτη χιασματυπίας και παραγωγή χρωμοσωμικών χαρτών Μεταλλάξεις γενετικού υλικού Στοιχεία Γενετικής Πληθυσμών Εισαγωγικές γνώσεις στην Ποσοτική Γενετική ανάλυση Αρχές Χρωμοσωμικής και Γενετικής μηχανικής
Λέξεις Κλειδιά
Γονιδίωμα, γονίδια, Μενδελική κληρονόμηση, χρωμοσώματα, μεταλλάξεις, Σύνδεση, χρωμοσωμικοί χάρτες, Ποσοτική Γενετική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις78
Εργαστηριακή Άσκηση15
Φροντιστήριο15
Συγγραφή εργασίας / εργασιών10
Εξετάσεις8
Σύνολο126
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν και να εξετάζονται στις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, συμμετέχουν σε 2 εξετάσεις εργαστηρίου και στην κατάθεση και δημόσια παρουσίαση ομαδικής εργασίας. Η βαθμολογία που συγκεντρώνεται από τις προηγούμενες συμψηφίζεται και εφόσον είναι προβιβάσιμη, συμμετέχουν στην τελική γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
i- Genetics : Μια Μενδελική προσέγγιση (Επίτομο) (Κωδικός Εύδοξος: 33133214)
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-11-2015