ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΟΥ / PLANT PHYSIOLOGY
ΚωδικόςΝ021Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001765

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 325
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό324

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600195294
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να έχουν καλή γνώση Ανατομίας και Μορφολογίας Φυτού και βασικές γνώσεις Οργανικής Χημείας και Βιολογίας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: 1. Εξοικειωθούν με τις έννοιες κλειδιά που υπεισέρχονται στις βασικές διεργασίες του φυτού. 2. Κατανοούν τη σχέση μεταξύ μορφολογίας και λειτουργίας του φυτού. 3. Αντιλαμβάνονται την επίδραση του περιβάλλοντος στη ρύθμιση των λειτουργιών του φυτού καθώς και στην παραγωγή των καλλιεργειών. 4. Έχουν αποκτήσει το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο, ούτως ώστε, γνωρίζοντας τον τρόπο λειτουργίας του φυτού, να είναι σε θέση να το διαχειριστούν, να το προστατεύσουν και να το καλλιεργήσουν. 5. Είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα πλέον πρόσφατα βιοτεχνολογικά επιτεύγματα που αφορούν την κατανόηση της λειτουργίας του φυτού.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ενότητα 1. Εισαγωγικές έννοιες: Φυλογενετική και ταξινόμηση φυτών. Ενότητα 2. Αρχές λειτουργίας κυττάρου, ολοδυναμία και εφαρμογές, ομοιοστατικοί μηχανισμοί. Ενότητα 3. Φωτοσύνθεση: Φωτεινές αντιδράσεις, ο ρόλος των χρωστικών. Ενότητα 4. Αντιδράσεις CO2 στη φωτοσύνθεση. Φωτοαναπνοή. C3, C4, CAM και ενδιάμεσοι φωτοσυνθετικοί κύκλοι (εναλλακτικές μεταβολικές οδοί). Ενότητα 5. Οικολογία της φωτοσύνθεσης και του μεταβολισμού των φυτών: Επίδραση CO2 και φωτός. Ενότητα 6. Οικολογία της φωτοσύνθεσης και του μεταβολισμού των φυτών: Επίδραση νερού και θερμοκρασίας. Ενότητα 7. Αναπνοή. Ενότητα 8. Άζωτο: Μεταβολισμός και δέσμευση αζώτου. Ενότητα 9. Ιοντικές σχέσεις: Ανόργανη θρέψη. Ενότητα 10. Υδατικές σχέσεις: Υδατικά δυναμικά, οδοί κίνησης, μηχανισμοί κίνησης, νερού. Ενότητα 11. Ανάπτυξη: Φυτικές ορμόνες. Βιομόρια με ορμονική δράση. Ενότητα 12. Τροπισμοί, περιοδισμός, σύλληψη-μεταγωγή σημάτων, φυσιολογία γήρανσης. Εντότητα 13. Δευτερογενείς μεταβολίτες: Εισαγωγικές έννοιες, ρόλος και μεταβολισμός. Εργαστήρια 1.Προσδιορισμός περιεχομένου χλωροφύλλης με τη χρήση φορητού χλωροφυλλόμετρου. Φωτομετρικός προσδιορισμός χλωροφύλλης α και β στα φύλλα. 2.Φωτοσύνθεση Ι: Προσδιορισμός φωτοσυνθετικής αποτελεσματικότητας μέσω μέτρησης φθορισμού της χλωροφύλλης (σε φύλλα προσαρμοσμένα στο σκοτάδι και στο φως). Καμπύλες απόκρισης φωτός. 3.Φωτοσύνθεση ΙΙ: Αφομοίωση άνθρακα -μέτρηση ανταλλαγής αερίων και προσδιορισμός καθαρής φωτοσύνθεσης. 4.Υδατικές σχέσεις – διαπνοή, μέτρηση στοματικής αγωγιμότητας. 5.Προσδιορισμός δείκτη φυλλικής επιφάνειας μη καταστροφικά στον αγρό και καταστροφικά με χρήση σαρωτή στο εργαστήριο - σύνδεση με παραγωγικότητα. 6.Επίδραση καταπονήσεων στις φυσιολογικές λειτουργίες των φυτών. Προσδιορισμός περιεχομένου χλωροφύλλης, φωτοσυνθετικής αποτελεσματικότητας, καθαρής φωτοσύνθεσης, διαπνοής και δείκτη φυλλικής επιφάνειας σε φυτά σε συνθήκες καταπόνησης (αλατότητα, έλλειψη νερού).
Λέξεις Κλειδιά
φυσιολογία φυτού, φωτοσύνθεση, υδατικές σχέσεις, φυτικές ορμόνες, δέσμευση αζώτου, δευτερογενής μεταβολισμός, καταπονήσεις
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση powerpoint και elearning.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις80
Εργαστηριακή Άσκηση20
Φροντιστήριο17
Συγγραφή εργασίας / εργασιών20
Εξετάσεις3
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, στη διδαχθείσα ύλη του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Taiz L, Zeiger E, Μοller, Murphy, 2017. Φυσιολογία και Ανάπτυξη Φυτών (2η ελληνική έκδοση, επιμέλεια Κωνσταντίνος Θάνος). 902 σελίδες. Εκδόσεις Ουτοπία, Αθήνα. Hopkins WG., Huner NPA, 2020. Φυσιολογία Φυτών.(2η ελληνική έκδοση, επιμέλεια Σ. Ριζοπούλου, Κ. Ραδόγλου)). 911 σελίδες. Εκδόσεις BROKEN HILL, Λευκωσία, Κύπρος.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αϊβαλάκις Γ., Καραμπουρνιώτης Γ., Λιακόπουλος Γ. 2016. Φυσιολογία Φυτών. 320 σελίδες. Εκδόσεις Έμβρυο, Αθήνα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-01-2021