ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ / COMPUTER PROGRAMMING
ΚωδικόςΝ059Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001793

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 99
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινή-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600195326
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. αναγνωρίζουν και κατανοούν τις διαφορες μορφές δεδομένων/μεταβλητών και δομών μιας γλώσσας προγραμματισμού 2. μπορούν να χειρίζονται και να συνδυάζουν τις κατάλληλες δομές προγραμματισμού και τύπους δεδομένων της Matlab. 3. μπορούν να συντάσσουν Αρχεία-Μ (scripts και συναρτήσεις) για την επίλυση ή προσομοίωση διαφόρων επιστημονικών θεμάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βασικές έννοιες προγραμματισμού. Aλγόριθμοι, Λογικά διαγράμματα και Ψευδοκώδικές. Eισαγωγή στo υπολογιστικό περιβάλλον Matlab. Τύποι δεδομένων και τελεστές. Πίνακες-Διανύσματα. Δομές Επιλογής. Δομές Επανάληψης. Αρχεία-Μ (Συναρτήσεις, Scripts). Είσοδος/Έξοδος σε Αρχεία Δεδομένων /Αποτελεσμάτων . Γραφική απεικόνιση αποτελεσμάτων. Παραδείγματα εφαρμογών.
Λέξεις Κλειδιά
προγραμματισμός, matlab
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση powerpoint, matlab και e-learning. On line σύνδεση στo περιβάλλον της Matlab μέσω της πλατφόρμας Aristotle Desktop. Χρήση εικονικού πίνακα.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις56
Φροντιστήριο26
Εκπόνηση μελέτης (project)28
Εξετάσεις2
Σύνολο112
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
80% γραπτές εξετάσεις 20% ατομικό θέμα (5 εργασίες)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Στεφανάκος Χ.Ν., "Προγραμματίζοντας σε Matlab", Συμμετρία, Ζωγράφου, 2011 (κωδικός Εύδοξος: 12979024)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Χατζίκος, Ε.,"MATLAB για επιστήμονες και μηχανικούς", Τζιόλας, Θεσσαλονίκη, 2010 Γεωργίου, Ν. και Ξενοφώντος Χ., "Εισαγωγή στη Matlab", Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, 2007 Attaway, S.,"MATLAB : a practical introduction to programming and problem solving" Amsterdam ; Boston : Butterworth-Heinemann, 2009.
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-01-2021