ΦΥΣΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΥΣΙΚΗ / PHYSICS
ΚωδικόςΝ071Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017274

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 222
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινή-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΥΣΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600195340
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα κατανοήσουν: • τις μετρήσεις και τις μονάδες. • την κινηματική των Σωμάτων. • τις δυνάμεις – Δυναμική και Ισορροπία των Σωμάτων. • το έργο, την ενέργεια και την ισχύ. • τις μηχανικές ιδιότητες της ύλης. • τον στατικό Ηλεκτρισμό. • τη θερμότητα και οι Αρχές της Θερμοδυναμικής. • τις αρχές Λειτουργίας Οπτικών Οργάνων. • τη ραδιενέργεια και δοσιμετρία.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγικές έννοιες: Εισαγωγή. Μετρήσεις - μονάδες. Διαστάσεις των παραγώγων μεγεθών. Παραδείγματα-Προβλήματα. Κινηματική των Σωμάτων: Εισαγωγή. Ευθύγραμμη κίνηση – Ταχύτητα. Ευθύγραμμη κίνηση – Επιτάχυνση. Κίνηση στο χώρο. Κυκλική κίνηση. Παραδείγματα-Προβλήματα. Δυνάμεις – Δυναμική και Ισορροπία των Σωμάτων: Εισαγωγή. Οι Νόμοι Νεύτωνα. Δυνάμεις Βαρύτητας. Δυνάμεις δεσμών ή αντίδρασης. Ροπή δύναμης ως προς σημείο και ως προς άξονα. Σύνθεση συντρεχουσών και παράλληλων δυνάμεων – Ζεύγος δυνάμεων. Συνθήκες ισορροπίας των δυνάμεων. Παραδείγματα-Προβλήματα. Έργο - Ενέργεια -Ισχύς: Οι έννοιες της ενέργειας και του έργου. Έργο δύναμης. Κινητική ενέργεια σώματος. Συντηρητικές δυνάμεις – Δυναμική ενέργεια. Διατήρηση της ενέργειας. Ισχύς. Παραδείγματα-Προβλήματα. Μηχανικές Ιδιότητες της Ύλης: Στερεά, υγρά και αέρια. Πυκνότητα, τάση, πίεση. Ελαστικές παραμορφώσεις στερεών. Επιφανειακή τάση. Διαβροχή και τριχοειδή φαινόμενα. Υδροστατική πίεση. Άνωση και αρχή του Αρχιμήδη. Η ατμοσφαιρική πίεση. Υδροδυναμική. Στρωτή ροή ιδανικών ρευστών. Οι νόμοι της συνέχειας και του Bernoulli. Ιξώδης ροή των πραγματικών ρευστών. Επίδραση ρευστού επάνω σ’ ένα σώμα. Παραδείγματα-Προβλήματα. Στατικός Ηλεκτρισμός: Ηλεκτρικά φορτία - Το στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο. Νόμος του Coulomb. Ηλεκτρικό πεδίο - Νόμος του Gauss. Το ηλεκτροστατικό δυναμικό. Παραδείγματα-Προβλήματα. Η θερμότητα και οι Αρχές της Θερμοδυναμικής: Διάδοση της θερμότητας. Μέτρηση της θερμότητας. Είδη θερμομέτρων. Θερμιδομετρία. Μεταβολές της κατάστασης των σωμάτων. Βασικές έννοιες θερμοδυναμικής. Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής. Ο δεύθτερος νόμος της θερμοδυναμικής. Θερμοδυναμικά δυναμικά για απλά συστήματα. Παραδείγματα-Προβλήματα. Αρχές Λειτουργίας Οπτικών Οργάνων: Εισαγωγή. Ανάκλαση και διάθλαση του φωτός. Το οπτικό σύστημα. Λεπτοί φακοί. Οι παχείς φακοί. Η φωτογραφική μηχανή. Απλός μεγεθυντής (απλό μικροσκόπιοή μεγεθυντικός φακός). Το μικροσκόπιο. Τα lasers και οι εφαρμογές τους. Παραδείγματα-Προβλήματα. Ραδιενέργεια και Δοσιμετρία: Εισαγωγή. Ο πυρήνας των ατόμων. Το δυναμικό των πυρήνων. Ραδιενεργός διάσπαση. Εκπομπή σωματιδίων α (α- διάσπαση). Εκπομπή σωνατιδίων β (β- διάσπαση). Εκπομπή ακτινοβολίας γ. Δέσμες νετρονίων. Τεχνητή διάσπαση των πυρήνων. Σχάση των πυρήνων. Σύντηξη. Μέτρηση της ραδιενέργειας. Μονάδες μέτρησης των ραδιενεργών ακτινοβολιών. Βιολογικά ισοδύναμη δόση. Βιολογικά αποτελέσματα των ακτινοβολιών. Θωράκιση από ακτινοβολίες. Παραδείγματα-Προβλήματα.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις99
Φροντιστήριο10
Εξετάσεις3
Σύνολο112
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
100% γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1.Κεφάλαια Φυσικής, Συγγραφείς:Αναγνωστόπουλος Α., Καρακώστας Θ., Δόνη Ε., Κομνηνού Φ., Εκδόσεις ΖΗΤΗ, ISBN 960-431-249-9, Κωδικός Εύδοξος 11065 2. Ειδικά Κεφάλαια Φυσικής, Συγγραφείς:Καρακώστας Θ., Κομνηνού Φ., Εκδόσεις ΖΗΤΗ, ISBN 960-431-185-9
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.FUNDAMENTAL UNIVERSITY PHYSICS, Volume 1, M. Alonso-E. Finn, Addison-Wesley (USA) 2.UNIVERSITY PHYSICS, Sears-Zemansky-Young, Addison-Wesley (USA) 3.PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS, Volume 1, Serway, Jewett, Brooks/Cole (USA)
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-05-2020